U ambulanti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju možete dogovoriti specijalistički pregled gdje će vam liječnik odrediti ciljano liječenje simptoma i uzroka vaših tegoba. U dijagnostičke svrhe na raspolaganju je i najsuvremeniji ultrazvučni uređaj. U liječenju se koriste različite vrste fizikalne terapije pod stručnim nadzorom visoko educiranih fizioterapeuta, potom punkcije i lokalne infiltracije lijeka pod kontrolom ultrazvuka, te klasično liječenje boli raznim lijekovima prema najnovijim smjernicama međunarodnih društava za liječenje boli. Možete dogovoriti i rehabilitacijske programe za: bolna stanja zglobova i kralješnice nakon ozljeda (sportske ozljede, sindromi prenaprezanja) ili zbog degenerativnih bolesti (artroza zglobova, degenerativne promjene kralješnice), preoperativnu rehabilitaciju kao i rehabilitaciju nakon ortopedskih i kirurških zahvata.