Bol je simptom oštećenja različitih tkiva ili živčanih struktura koje prenose bol, pa razlikujemo nociceptivnu bol i neuropatsku bol. Prema dužini trajanja razlikujemo akutnu (kratkotrajnu) i kroničnu (dugotrajnu) bol. Bol je najčešće posljedica različitih degenerativnih bolesti lokomotornog sustava koja imaju faze remisije i faze pogoršanja boli.

Odsustvo boli jedno je od osnovih ljudskih prava. Bol se oduvijek liječi na različite načine, a suvremene doktrine promiču multidisciplinaran i individualan pristup.

Najrašireniji i najjednostavniji način liječenja akutne boli je onaj farmakološki tj. uzimanjem različitih lijekova. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) propisala smjernice i algoritme za farmakološko liječenje boli. Kod subkroničnih bolnih stanja terapija izbora je farmakološko liječenje potpomognuto konzervativnim liječenjem, postupcima fizikalne terapije.

Kada bol traje duže od 12 tjedana i ne prestaje uz farmakološku terapiju i konzervativno liječenje fizikalnom terapijom tada govorimo o kroničnoj boli. Jedan od najučestalijih uzroka takve boli su bolna stanja kralješnice. Obzirom na složenost sustava kralježnice potrebno je najprije neinvazivnom neuroradiološkom dijagnostikom i/ili minimalno invazivnim dijagnostičkim intervencijama utvrditi vodeći izvor boli. Tada se minimalno invazivnim zahvatima – terapijskim intervencijama, liječi kronična bol.

Ukoliko su degenerativne promijene lokomotornog sustava toliko izražene da se terapijskim intervencijama ne može liječiti kronična bol, planira se operacijsko liječenje. Ovisno o promijenama kralježnice i glavnim tegobama ponekad je dovoljno spinalne živce osloboditi pritiska, nekad treba učiniti stabilizaciju, a ponekad je potrebno učiniti oba postupka u istom operacijskom zahvatu.

Kod uporne kronične boli koju gore navedeni postupci ne smanjuju, a pacijenti su dugoročno ovisni o opijatskim lijekovima, preporuča se operacijsko liječenje uporne kronične boli što podrazumijeva implantaciju pumpi za spinalnu aplikaciju lijekova i implantaciju spinalnih neurostimulatora.

Ovaj kompleksni pristup rješavanja bolnih stanja koji se naziva „PAIN MANAGEMENT“ provodi multidisciplinaran stručni tim (radiolog, fizijatar, kirurg, neurokirug, ortoped, anesteziolog) i to je ono u čemu je specijalna bolnica Sveta Katarina jedinstvena u Hrvatskoj. Ovdje možete pogledati postupnik rješavanja bolnih stanja kralješnice.