Smještena je na 2.254m2 i registrirana za obavljanje šest djelatnosti:

  • Ambulanta za ortopediju,
  • Ambulanta za kirurgiju,
  • Anesteziološka ambulanta,
  • Ambulanta za liječenje boli,
  • Ambulanta za bolna stanja kralješnice,
  • Ambulanta za neurologiju,
  • Ambulanta za gastroenterologiju,
  • Ambulanta za kardiologiju,
  • Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

U prizemlju bolnice nalazi se šest specijalističko-konzilijarnih ambulanti i radiologija. Na prvom katu nalaze se dnevna bolnica, pet operacijskih dvorana sa vlastitom sterilizacijom i sobom za buđenje sa četiri kreveta.

Bolnica Sv. Katarina ima 14 kreveta na ortopedskom odjelu i 5 kreveta za potrebe jednodnevne kirurgije te bolesnički odjel.

Bolnica Sveta Katarina svojim pacijentima pruža ugodno okruženje zelene prirode, lišeno stresa i gradske gužve.