Vedno vec slovenskih državljanov se zdravi v naši bolnišnici

Intervju gđe. Jadranke Primorac, članice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sv. Katarina, zadužene za financijska i strateška pitanja za Slovensko Delo i Slovenske Novice.

“Z začetkom veljavnosti direktive o čezmejnem zdravljenju se pri nas zdravijo tuji pacienti, ki zatem zahtevajo
povračilo sredstev v svojih matičnih državah. Pomembno je povedati, da direktiva Cross Border Care jasno
poudarja, da imajo vsi državljani EU pravico do zdravljenja znotraj držav članic EU. Osnovno načelo direktive je,
da lahko pacienti dobijo zdravstveno zaščito v drugi državi članici in so neoškodovani do ravni stroškov enake
storitve v njihovi državi, ne glede na to, kje se je storitev izvajala, tj. v zasebnem ali javnem sektorju. O tem smo se
pogovarjali z Jadranko Primorac, članico Upravnega sveta Specialne bolnišnice Sv. Katarina, ki nam je ob tem tudi
predstavila njihovo kliniko.”

PDF: https://www.svkatarina.hr/wp-content/uploads/2017/01/origo-sv-katarina-603968.pdf

Link: http://www.delo.si/prosti-cas/zdravje/vedno-vec-slovenskih-drzavljanov-se-zdravi-v-nasi-bolnisnici.html

Recent Posts