Neurovaskularni i neuradiološki dio dijagnostike obavlja se na Radiologiji u Specijalnoj bolnici Sveta Katarina u Zaboku. Bolnički kapaciteti stoje nam na raspolaganju i u slučaju potrebe kratkotrajne hospitalizacije u svrhu opservacije, titracije terapije ili dijagnostičke punkcije.

Neurofiziološka obrada određuje se individualno, u skladu s uputnom dijagnozom i trajanjem tegoba i obavlja se strogo po principu minimiziranja boli i nelagode kod pacijenata – tako će se površinska elektromiografija koristiti u svim slučajevima gdje potvrda radne dijagnoze ne zahtijeva podatke dostupne samo pomoću iglene elektrode.

Osoblje Neurološke poliklinike uključeno je u znanstvene aktivnosti Ustanove, te u nastavne aktivnosti MEF (postdiplomska) i ERF (dodiplomska nastava).

Za više informacija o neurologiji, molimo posjetite naše stranice Centra za neurologiju – www.centar-za-neurologiju.hr