Specijalna bolnica Sv.Katarina ima svoju poslovnu jedinicu u Zagrebu – Polikliniku Sv. Katarina, smještenu u Trpinjskoj ulici broj 9, u kojoj se poliklinička djelatnost obavlja na preko 1.000 m2. Poliklinika ima 7 specijalističkih ambulanti (Ambulanta za ortopediju, Ambulanta za bolna stanja kralješnice, Ambulanta za anesteziologiju s liječenjem boli, Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Ambulanta za radiološku dijagnostiku, Ambulanta za kirurgiju, Ambulanta za neurologiju te Ambulantu za gastroenterologiju) te djelatnost fizikalne terapije.

Radno vrijeme poliklinike:

Ponedjeljak – Petak 08:00 – 20:00