Specijalna bolnica Sv.Katarina osnovala je svoju poslovnu jedinicu u Zagrebu – Polikliniku Sv. Katarina, smještenu u Trpinjskoj ulici broj 7, u kojoj se poliklinička djelatnost obavlja na 700 m2. Poliklinika ima 9  specijalističkih ambulanti (Ambulanta za ortopediju, Ambulanta za bolna stanja kralješnice, Ambulanta za anesteziologiju s liječenjem boli, Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Ambulanta za radiološku dijagnostiku, Ambulanta za kirurgiju, Ambulanta za neurologiju Ambulanta za gastroenterologiju, Ambulanta za kardiologiju ) te djelatnost fizikalne terapije.