Specijalna bolnica Sv. Katarina ima jedan od najmodernijih uređaja za magnetsku rezonanciju u Hrvatskoj koji je dostupan svim pacijentima u Republici Hrvatskoj a pretragu možete obaviti i na uputnicu HZZO-a.

U bolnici Sv. Katarina može se obaviti pretraga MR-a i to: mozga i kralješnice, zglobova i mišića, trbušnih i zdjeličnih organa, krvnih žila cijelog tijela, a izvodimo i MR artrografiju svih zglobova. Isto tako moguće je obaviti ovu pretragu u anesteziji što je posebno značajno za MR kod djece i klaustrofobičnih pacijenata.

Putem uputnice HZZO-a moguće je i obaviti ortopedski pregled.