Darija Granec, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

  Darija Granec, dr.med.

  Spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

  Nakon diplome 2004.godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2006.godine započela je specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije tijekom koje je završila stručni poslijediplomski studij. 2009.godine upisala je Poslijediplomski znanstveni studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a izrada doktorske disertacije je u tijeku.

  2004.godine počela je raditi kao liječnik pripravnik u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice na Odjelu za internu medicinu i kardiološku rehabilitaciju te na Odjelu za ortopedsku rehabilitaciju čemu se profesionalno osobito posvećuje nakon završene specijalizacije iz fizikalne medicine i rehabilitacije 2010.godine.

  Završila je međunarodni tečaj muskuloskeletnog ultrazvuka, a nekoliko puta je sudjelovala kao instruktor bazičnog međunarodnog tečaja muskuloskeletnog ultrazvuka. Kao autor brojnih stručnih prezentacija sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih kongresa, a objavila je i nekoliko znastvenih radova dostupnih u međunarodnim bazama podataka (CC, SCI, IM). 2012.godine izabrana je u naslovno zvanje asistenta u grani fizikalne medicine i rehabilitacije Medicinskog fakulteta J.J.Strossmayer Sveučilišta u Osijeku.

  Liječnica je Ženske nogometne reprezentacije od 2012.godine.

  Članica je Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Hrvatskog vertebrološkog društva te Hrvatskog reumatološkog društva.