Doc.dr.sc. Karlo Houra, specijalist neurokirurgije

  Dr. Houra u Specijalnu bolnicu Sv. Katarina dolazi kao neurokirurški član tima za kirurgiju kralješnice.
  Diplomirao je 2002. na Medicinskom, a 2007. doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu iz polja biologije, smjera fiziologije i imunobiologije.

  U području neurokirurgije završava seriju edukacija, koje uključuju seminar na sveučilištu Salzburg Weill Cornell, tečajeve „Multimodal Intraoperative Neuromonitoring“ u Freiburgu i IONM Specialties Practical Training u Lucernu.
  Dr. Houra se u periodu od 2007. do kraja 2009. posvećuje čestim odlascima u inozemstvo na rad kod vrsnih stručnjaka za kliničku medicinsku zananost, poput prof. Deletisa u New Yorku u St. Luke-Roosevelt bolnici na edukaciji za praćenje intraoperativnih evociranih potencijala (IOEP) i Dr. Szelenyi u Frankfurtu na Johann Wolfgang Goethe klinici na edukaciji za praćenje IOEP.

  U 2009. ostvaruje status „Znanstvenog suradnika“ u području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti, a već iduće godine polaže specijalistički ispit iz neurokirurgije u KB Sestre milosrdnice, te biva izabran u znanstveno zvanje „Viši znanstveni suradnik“ u znanstvenome području biomedicine izdravstva – polje kliničke medicinske znanosti.

  Dr. Houra u 2011. postaje stalni sudski vještak za područje neurokirurgije, te tri mjeseca provodi na edukaciji za minimalno invazivne zahvate na kralježnici kod Prof. Kapurala u ustanovama Carolinas Pain Institute i Wake Forest University Baptist Medical Center u Winston Salem u saveznoj državi Sjeverna Karolina u Sjedinjenim Američkim Državama.

  Dr. Houra je do sada izdao osam radova u časopisima indeksiranim u Current Contentsu, te dva rada u časopisima indeksiranim u SCI i SCIE.