Ira Skok, specijalist anesteziologije

    Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

    Diplomirala je 2000. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistički ispit položila je 2006. godine. Od početka radnoga staža zaposlena je u Kliničkoj bolnici “ Sveti duh” u Zagrebu. Još za vrijeme specijalizacije počela je proučavati i aktivno se baviti tehnikama regionalne anestezije, gdje se je  do danas profilirala u tom polju. Nakon završene specijalizacije, od 2007. počinje uvoditi ultrazvučnu tehniku u metode regionalne anestezije. Ostvaruje odličnu suradnju sa kolegama iz KBC Rijeka, te usavršava ultrazvučno vođene tehnike regionalne anestezije i analgezije i uvodi ih u kliničku praksu. Od 2008. pohađa nekoliko poslijediplomskih tečajeva prve kategorije iz područja ultrazvuka u regionalnoj anesteziji, ultrazvuka u intenzivnoj jedinici, poslijediplomski tečaj WINFOCUS grupe (World interactive network focused on critical ultrasound), te Cadaver workshop u Innsbrucku iz tehnika regionalne anestezije prezentiranih od eminentnih stručnjaka u tom području. Kako je 2009. asistent na Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, tako je uključena u fakultetsku i poslijediplomsku nastavu. Od 2008. svake godine aktivno sudjeluje kao predavač i voditelj radionica u poslijediplomskim tečajevima prve kategorije iz područja regionalne anestezije pod kontrolom ultrazvuka, jednodnevne kirurgije i obstetričke anestezije. Od 2009. sudjeluje kao pozvani predavač i voditelj radionica na Međunarodnom simpoziju iz regionalne anestezije i terapije boli koji se održava svake druge godine u Zagrebu. U listopadu 2014. postaje glavni anesteziolog u  timu Specijalne bolnice Sv. Katarina.

    U izradi je doktorske disertacije pod naslovom “Utjecaj prijeoperacijske blokade perifernih živaca na poslijeoperacijsku bol i mobilizaciju kod bolesnika sa rekonstrukcijom prednje ukrižene sveze koljenskog zgloba”.

    Objavila je 6 znanstvenih radova i 15 publikacija na međunarodnim kongresima , na kojima svake godine i aktivno sudjeluje. Član je Europskog društva za regionalnu anesteziju i terapiju boli( ESRA) i Hrvatskog društva za regionalnu anesteziju i terapiju boli( HDRA).