Naša Vizija

Postizanje izvrsnosti u pružanju zdravstvene skrbi osnov je poslovne kulture i vizije Sv. Katarine te prožima sve segmente naših aktivnosti i nastojanja da svakom našem pacijentu osiguramo pristupačnu dijagnostičku pretragu po najvišim standardima struke.

 Naše Temeljne vrijednosti

Vjerujemo da je pokretač našeg uspjeha potpuna predanost i strast koju ulažemo u sve što radimo.

Mi smo tim stručnih ljudi koji teži izvrsnosti u svim aspektima svojeg poslovanja. Svjesno smo postavili visoke standarde i poduzimamo sve potrebne korake kako bismo ih dosegnuli.

Svoje obveze preuzimamo pažljivo i predano. Sve što radimo, radimo onako kao što kažemo da ćemo napraviti.

Kako bismo postigli svoje ciljeve:

 • osigurati ćemo brži i praktičniji pristup skrbi kroz povećavanje kapaciteta i unapređivanje načina rada.
 • ponuditi ćemo našem pacijentu uslugu ponajboljih medicinskih i tehničkih stručnjaka, kako bismo osigurali individualizirani pristup u cilju dobrobiti pacijenta.
 • kontinuirano ćemo poboljšavati svoje usluge prihvaćajući  i potičući sugestije i kritike naših klijenta, pacijenata i ostalih partnera, kako bismo održali visoku kvalitetu svojih usluga.

Naš pristup i obveze prema pacijentima

POSJET ZDRAVSTVENIM  USTANOVAMA GOTOVO NIKADA NIJE UGODNO ISKUSTVO, ALI MI ĆEMO UVIJEK NASTOJATI OMOGUĆITI VAM DA SE OSJEĆATE OPUŠTENO, UGODNO I DOBRODOŠLO. NAŠ TIM PRISTUPIT ĆE VAM KAO ČLANU SVOJE OBITELJI.

 •  Biti ćemo točni i obavit ćemo pretragu u zakazano vrijeme.
 • Naš će Vas tim srdačno dočekati i poštivati će Vaše pravo da se prema Vama ophode s dužnom pažnjom, poštujući Vaša uvjerenja i vrijednosti.
 • Mi pružamo uslugu pacijentima bez obzira na rasu, spol, dob, zdravstveno stanje, bračni status, nacionalnost ili etničku pripadnost, religiju ili izvor plaćanja. Također smo se pobrinuli da naša Bolnica bude dostupna pacijentima s otežanim kretanjem i pacijentima s posebnim potrebama.
 • Naš će tim u svakom trenutku voditi računa o Vašoj sigurnosti i komforu i poticati će Vas da sudjelujete u pregledu davanjem primjedbi ili prijedloga.
 • U svakom trenutku imate pravo odbiti našu uslugu, ali se oslanjamo na Vas da ćete s Vašim liječnikom razmotriti odluku o odbijanju pregleda i implikacije takve odluke.
 • Imate pravo na zaštitu svoje privatnosti, sva komunikacija i evidencija vezana uz Vas i Vaš pregled  biti će tretirana kao tajna od strane osoblja Poliklinike. Sama pretraga obaviti će se diskretno i na način koji štiti Vašu privatnost u najvećoj mogućoj mjeri.
 • Osoblje Specijalne Bolnice Sveta Katarina  obvezuju se razmotriti svaku Vašu primjedbu objektivno, suosjećajno i bez odgode.

 Obveze pacijenata

VAŠA SURADNJA NEOPHODNA JE ZA PROVOĐENJE PRETRAGA NA SIGURAN I KVALITETAN NAČIN.

 • Surađujte i komunicirajte s našim osobljem.Vaše je pravo, ali i odgovornost aktivno sudjelovati i zatražiti informacije o bilo čemu što ne razumijete prije, tijekom ili nakon obavljene pretrage.
 • Poštivanje i razumijevanje.Vaša je odgovornost poštivati prava, privatnost i povjerljivost po pitanju drugih pacijenata.
 • Poštivanje kućnog reda.

Molimo Vas da bez odgode obavijestite osoblje naše Bolnice  ukoliko predviđate kašnjenje ili morate odgoditi pretragu u zakazanom terminu.