Postupak ugradnje dentalnih implantata potpuno navođenom kirurgijom

Obzirom da nam je kvaliteta i dugotrajnost prioritet, u Sv. Katarina Dental Centru radimo sa Straumann sustavom dentalnih implantata te smo u suradnji sa Straumann Group i KOL timom (Luka Stojić, dr. med. dent., spec. stomatološke protetike i Igor Galić, dentalni tehničar ) proveli digitalno navođeno postavljanje implantata s protetskim nadomjestkom koji je izrađen prije samog zahvata. Digitalizacija u dentalnoj medicini je pridonijela tehnološkoj revoluciji u vidu virtualnog planiranja terapije i same ugradnje, što daje jasan vizualni prikaz pacijentu te se neželjene komplikacije mogu svesti na najmanju moguću mjeru.

CILJ: Prikaz slučaja imedijatnog opterećenja dentalnih implantata privremenim protetskim radom fiksiranim vijcima izrađenim prije samog postavljanja dentalnih implantata pomoću programa za digitalno vođenu implantologiju i 3D printanih kirurških vodilica za potpuno vođenu implantologiju.

POSTUPAK: Nakon digitalnog preklapanja CBCT-a i skeniranog sadrenog modela, pristupilo se digitalnom preoperativnom planiranju idealne pozicije dentalnih implantata (slika 1.) u odnosu na digitalnu postavu zuba. Na osnovu planiranja 3D printerom isprintana je kirurška šablona za potpuno vođenu implantologiju (slika 2.).

Postupak ugradnje dentalnih implantata vođen steriliziranom kirurškom šablonom u ustima pacijenta, meko tkivo ekscidirano je punch metodom, prepariranje ležišta dentalnih implantata vođeno je posebno dizajniranim sustavom svrdala i vodilica (slika 3.). Implantati su ugrađeni na predviđene pozicije potpuno vođeni kirurškom šablonom, te su imedijatno po ugradnji opterećeni prethodno izrađenim protetskim radom (slika 4.). Vrijeme od početka kirurškog postupka do protetskog rada je maksimalno skraćeno. Kako bi se korigirali odnosi zubnog mesa prema novim zubima, kroz postojeće preparacije, presađeno je zubno meso sa nepca (slika 5.). Time su osigurane stabilne konture mekog tkiva (zubnog mesa) prema novom protetskom radu (slika 6.). Nakon perioda cijeljenja slijedi izrada trajnih zuba od potpune keramike što možete pratiti u slijedećem blogu.

ZAKLJUČAK: Vodeći se mišlju da pacijent u ordinaciju dentalne medicine ne dolazi po dentalne implantate, nego po zube, digitalno vođenom implantologijom, te integracijom svih raspoloživih modernih metoda, CBCT-a, skenera, softvera za digitalno planiranje i 3D printera, možemo omogućiti pacijentu maksimalno predvidljivo protetsko rješenje izrađeno i prije samog operativnog zahvata.

Slika 1. 3D planiranje i pozicioniranje implantata

1.png

Slika 2. Kirurška šablona


digitalno navodjenje.jpg

Slika 3. Kirurška preparacija za implantate


3.jpg

Slika 4. Zubi izrađeni na temelju 3D planiranja prije samog kirurškog zahvata

4.jpg

Slika 5. Transplantat zubnog mesa za konture mekih tkiva i novi volumen

5.jpg

Slika 6. Privremeni zubi odmah nakon zahvata

6.jpg

Više o cijelom postupku pogledajte u sljedećem videu:

Javite nam se s povjerenjem i uvjerite se u moderne i inovativne pristupe u dentalnoj medicini.Pošaljite poruku: