Jedan od najčešćih i najprepoznatljivijih simptoma infekcije virusom SARS-CoV-2 je gubitak okusa i mirisa.

Gotovo sve osobe koje su imale gubitak osjeta njuha za vrijeme COVID-19 su povratile njuh do 12 mjeseci nakon bolesti, s tim da se veći dio njih oporavio do 4 mjeseca nakon akutnog COVID-19.

Dva simptoma često povezana s COVID-19 su gubitak osjeta njuha i okusa. Također, kod jednog dijela pacijenata se ova dva osjeta ne povrate u potpunosti i tjednima nakon akutne bolesti, a razlozi još uvijek nisu u potpunosti poznati.

Ukoliko osjećate tegobe nakon preboljelog COVID-19, možete napraviti pretrage u sklopu Post COVID-19 sistematskog pregleda. Javite nam se s povjerenjem i dogovorite termin pregleda.

Istraživanje u časopisu JAMA Network Open je pratilo ukupno 97 pacijenata koji su imali COVID-19 te gubitak osjeta njuha (duži od 7 dana) do 12 mjeseci nakon same bolesti. Dio pacijenata (46/97) je svakih 4 mjeseca ispunjavao upitnik povezan sa simptomima gubitka njuha, dok je ostatak (51/97) bio testiran za osjet njuha te također ispunio upitnik. Prosječna dob pacijenata bila je oko 38 godina. Nakon 4 mjeseca, u studiji je preostalo 68 pacijenata, a u grupi s 51 osobom koja je prolazila testiranje osjeta njuha su ostali svi. Od tih osoba, 28 (55%) se žalilo na nepotpuni povratak njuha prema upitniku, dok je testiranje potvrdilo da je njih 19 (37%) imalo smetnje s osjetom njuha, odnosno nešto manje nego što se požalilo prema upitniku. Nakon 8 mjeseci je u studiji preostalo 8 pacijenata koji su imali prezistirajuće probleme s njuhom, od kojih su samo 2 osobe i nakon toga imale probleme koji su bili prisutni i godinu dana nakon bolesti.

Od pacijenata koji su ispunjavali samo upitnik (46), 72% su prijavili probleme s njuhom nakon 4 mjeseca, ali do 12 mjeseci nakon bolesti svi su se pacijenti potpuno (32) ili parcijalno (14) oporavili prema upitniku.

Sveukupno, rezultati pokazuju da je većina pacijenata koja je imala gubitak osjeta njuha za vrijeme akutnog COVID-19 povratila njuh do 12 mjeseci nakon bolesti.

Studija: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781319

blog2covid_njuh_okus.png

Slika:  tijek istraživanja te broj osoba čiji se osjet njuha oporavio nakon određenog broja mjeseci

Imate li bilo kakva pitanja ili želite napraviti sistematski pregled nakon preboljelog COVID-19, pogledajte pakete usluga unutar sistematskog pregleda te nam se javite i dogovorite svoj termin za pregled odmah.

Paketi usluga u sklopu Post COVID-19 sistematskog pregleda:

Osnovni post COVID-19 sistematski pregled

Cjeloviti post COVID-19 sistematski pregled

Pošaljite poruku: