Ugradnja umjetnog kuka (totalne endoproteze kuka) jedna je od najčešćih i najuspješnijih operacija moderne ortopedije.

Ugradnja umjetnog kuka (totalne endoproteze kuka) jedna je od najčešćih i najuspješnijih operacija moderne ortopedije. Moderna tehnologija izrade endoproteze, kvalitetni biomaterijali i napredna operativna tehnika omogućavaju brz postoperativni oporavak i potpuni nestanak boli prisutne prije operacije. Među najčešćim razlozima za ugradnju totalne endoproteze kuka su artroza, reumatske bolesti, avaskularna nekroza glave bedrene kosti, prijelom vrata bedrene kosti te posljedice takvoga prijeloma  (posttraumatska artroza ili stvaranje lažnog zgloba - pseudartroza vrata bedrene kosti). Odabir proteze iznimno je bitan za krajni rezultat i dugotrajnost proteze, ona se bira individualno, prema potrebama pacijenta, životnoj dobi, spolu, aktivnostima te anatomskoj građi kuka. Za dugotrajnost proteze najvažniji je odabir noseće površine proteze kuka pri čemu se najmanje troše keramičke noseće površine, što povećava trajanje proteze. Iz tog razloga, za sve ljude mlađe životne dobi preporuča se ugradnja proteze sa keramičkim nosećim površinama. Trajnost suvremenih proteza trebala bi biti dulja od 15 godina.

Totalne endoproteze kuka dijelimo na bescementne i cementne. Bescementne endoproteze zahvaljujući posebenoj  tehnologiji izrade oponašaju površinu kosti (imaju hrapavu površinu), što omogućava urastanje kosti u endoprotezu. Kod cementnih endoproteza koristi se posebni medicinski cement koji popunjava prostor između kosti i površine endoproteze.  Bescementne endoproteze ugrađuju se mlađim pacijentima s dobrom kvalitetom kosti koja će urasti u endoprotezu i ostvariti čvrstoću. Ovaj tip endoproteze ugrađujemo kod većine naših pacijenata. Kod starijih pacijenata i pacijenata s neadekvatnom kvalitetom kosti (najčešće osteoporoza) ugrađujemo cementni tip endoproteze.  Potrebno je naglasiti da su i bescementna i cementna endoproteza kuka podjednake kvalitete i trajnosti.

Prijeoperativna priprema

Prijeoperativna priprema započinje u razgovoru  s  liječnikom naše bolnice.  Nakon što pacijent donese odluku o operacijskom  zahvatu, dogovara termin operacije te dobiva sve potrebne podatke potrebne za kvalitetnu  prijeoperativnu pripremu.

Pacijent dobiva upute o potrebnim laboratorijskim  i dijagnostičkim pretragama koje nužno mora obaviti prije predviđenog operacijskog zahvata, a koji ne smiju biti stariji od 30 dana.

Pacijent ispunjava „Upitnik prije anestezije“  u  koji upisuje podatke o dosadašnjem zdravstvenom stanju,  mogućim  alergijama  i lijekovima koje eventualno uzima. Na osnovi tih podataka liječnik anesteziolog donosi odluku o eventualno potrebnim dodatnim specijalističkim pregledima te dijagnostičkim ili laboratorijskim  pretragama.

Tijek operativnog zahvata

Totalna endoproteza kuka (TEP) predstavlja potpunu zamjenu oba zglobna tijela, čašice zdjelice i glave natkoljenične kosti. Nakon odstranjenja glave i dijela vrata natkoljenične kosti, te čišćenja čašice zdjelice, oba zglobna tijela se nadomjeste umecima (implantatima) i na taj način nastaje novi zglob kuka. Operacijski zahvat započinje presijecanjem kože i potkožnog tkiva sa strane kuka. Nakon presijecanja i razmicanja mekotkivnih struktura, dolazimo do zglobne čahure kuka, ovisno o kirurškom pristupu. Slijedi otvaranje zgloba – artrotomija, te iščašenje glave bedrene kosti iz čašice zdjelice. Pod odgovarajućim kutem izvrši se osteotomija (presjecanje vrata bedrene kosti), kako bi se moglo obraditi ležište za bedrenu komponentu umjetnog zgloba. Oštećena zglobna ploha čašice zdjelice obradi se uz pomoć specijalnog instrumentarija, kako bi mogli ugraditi čašicu umjetnog zgloba. Isto tako, obradi se i femoralni (natkoljenični) dio. Nakon što se privremeno postave oba probna dijela umjetnog zgloba kuka, učini se kontrola sukladnosti zglobnih tijela, mjerenje opsega kretnji i dužine ekstremiteta te ispitivanja stabilnosti umjetnog zgloba. Ukoliko sve pobrojano zadovoljava stroge stručne kriterije, ugrađuju se originalni dijelovi. Slijedi zatvaranje operacijskog polja po slojevima resorptivnim šavovima, uz postavljanje jedne cjevčice – drena  za kontrolu poslijeoperacijskog krvarenja. Koža se zatvara intrakutanim resorptivnim šavovima, pojedinačnim neresorptivnim šavovima ili se postave metalne kopčice. Operacija završava stavljanjem sterilnog prijevoja na ranu, a preko cijele noge namota se elastičan zavoj. Na kraju, napravi se i radiološko snimanje da se potvrdi dobar položaj komponenti ugrađene endoproteze.

Oporavak nakon operacije

Već prvi poslijeoperacijski dan naši pacijenti počinju hodati, uz pomoć dvije štake te pod nadzorom fizioterapeuta. Izvode se vježbe za jačanje muskulature te se uče dopuštene kretnje. Četvrti poslijeoperacijski dan pacijenti se otpuštaju sa Odjela za ortopediju te nastavljaju intenzivnu rehabilitaciju u našoj Poliklinici u Zaboku ili Zagrebu. Neki bolesnici rehabilitaciju nastavljaju i u toplicama.  Četiri tjedna nakon operacije, većina pacijenata započinje hod uz pomoć jedne štake (u ruci suprotnoj od operirane noge), većina pacijenata nakon dodatnih 4-6 tjedana odbacuje i drugu štaku.  Šest tjedana nakon operacije (ili nakon povratka iz toplica), pacijent dolazi na kontrolni pregled. Učestalost kontrolnih pregleda određuje se individualno, u većini slučajeva kontrolni pregledi rade se 3, 6 i 12 mjeseci nakon operacije, a potom jednom godišnje uz rtg. kontrolu. Šest mjeseci nakon operacije, pacijentu je zabranjeno podizanje teških tereta i izvođenje naglih rotirajućih kretnji u operiranom zglobu. Kvalitetno izveden operacijski zahvat kao i adekvatna fizikalna terapija omogućavaju pacijentima mogućnost kretanja i obavljanja svakodnevnih aktivnosti  bez pomoći štake ili štapa. Ako se radi o mlađim aktivnim osobama, moguće je i upražnjavanje lakših rekreativnih aktivnosti.

Sv. Katarina je jedina bolnica u ovom djelu Europe koja na jednom mjestu, multidisciplinarnim pristupom, koristeći najsuvremeniju opremu, omogućuje vrhunsku dijagnostiku, najbolje terapijsko-operacijske postupke i individualno pripremljenu rehabilitaciju, što je izdvaja od ostalih bolnica, a ugradnja totalne proteze kuka u našoj Bolnici je rutinski zahvat koji radimo svakodnevno.

Obratite nam se
s punim povjerenjem!

Pošaljite poruku: