Dezinfekcija i sterilizacija u stomatološkoj ordinaciji.

Različiti mikroorganizmi su dio naše svakodnevnice. Zdrav čovjek kohabitira s brojnim bakterijama i virusima, a većina ih je dobroćudnih i ne rade nam probleme. No, trenutna situacija s Covid 19 (korona virus) stvara opravdanu zabrinutost kod ljudi koji trebaju medicinske ili stomatološke usluge, pogotovo ako su narušenog zdravlja (kronične bolesti, brojni lijekovi itd.). Iako su ljudi u šoku i strahu, jasno je da život ne može stati i da ćemo se ubrzo morati prilagoditi i naučiti živjeti s izazovima iz mikroskopskog svijeta. Dakle, što možemo učiniti?

Tu su opće upute za osobnu higijenu - osnove koje ljudi nerijetko zanemaruju poput:

 • redovito pranje ruku i dezinfekcija osobnih predmeta poput mobitela i tipkovnica
 • izbjegavanje odlaska u bilo kakve javne kolektive dok traje bilo kakva osobna infektivna bolest praćena simptomima tipa kašlja, šmrcanja i kihanja (ljudi obično kažu „ma zdrav sam, ništa mi nije”, a kašlju i hropću te ne doživljavaju da su zapravo zarazni za okolinu)
 • izbjegavanje odlaska u velike medicinske kolektive na pretrage ili kontrole koje nisu od presudne važnosti za zdravstveni status
 • prethodno telefonsko ili e-mail savjetovanje sa stomatologom, prije dolaska u ordinaciju

Drugi dio odgovornosti leži na nama – zdravstvenim profesionalcima. Brojni doktori su uljuljkani u prividnu sigurnost koje nudi naše podnevlje (realno, nismo imali ozbiljnih epidemija ili egzotičnih bolesti) pa se stoga i ne paze dovoljno: ne nose zaštitnu opremu (maske, rukavice), asistentice i medicinske sestre ne dezinficiraju dovoljno često i temeljito prostor u kojem se pruža zdravstvena usluga, ne provjetravaju prostor, a ordinacije nisu opremljene strojevima koji osiguravaju sterilizaciju svih instrumenata za pacijente.

U Dental Centru Sveta Katarina sigurnost i zaštita pacijenta (ali i stomatologa) od različitih mikrobioloških patogena je na prvom mjestu. Dental je preuzeo visoke bolničke standarde matične Bolnice Sv.Katarina te je svo osoblje educirano po posebnim protokolima.

Osigurana je zasebna prostorija u kojoj se vrši čišćenje i sterilizacija svih instrumenata.

Nabavljena je najnaprednija oprema:

 • Melag Vacuclav i perilica klase B – među najskupljim i najboljim sterilizacijskim uređajima na tržištu
 • DAC Universal Infection Control System – zasebni sterilizator zubnih turbina i motora
 • Eurosonic ultrazvučna kadica za čišćenje instrumenata
 • Eurosept dezinficijensi ruku, površina, otisaka i instrumenata
 • Dentsply Sirona Intego Pro stomatološke jedinice s integriranim sustavom za čišćenje i dezinfekciju
 • Posebno opremljena kirurška jedinica s vlastitim higijenskim sustavima i protokolima
 • Jak ventilacijski sustav a antimikrobiološkim filterima
 • zaliha potrošne zaštitne opreme (rukavice, maske, viziri)

Na poludnevnoj bazi provodi se kompletno čišćenje i provjetravanje svih prostorija, s posebnim naglaskom na detalje (dezinfekcija kvaka, naslonjača, pultova i tipkovnica), a osoblje prati jasno definirane protokole (nošenje zaštitnih jednokratnih maski, rukavica, vizira i kuta). Dental Centar radi s malom količinom isključivo domaćih pacijenata, stoga čekaonice nisu zakrčene ljudima koje se prima kao na pokretnoj traci (nažalost slučaj u velikim i razvikanim ordinacijama). Njeguje se individualni pristup te visoka kvaliteta rada uz maksimalnu pozornost prema najvišim higijenskim standardima.

Pošaljite poruku: