Oko trećina osoba koje su imale blagi oblik COVID-19 može imati simptome 7 mjeseci nakon akutne bolesti, od kojih su najčešći gubitak osjeta njuha i okusa, umor te gubitak daha.

Post-COVID sindrom sve je češća tema znanstvenih radova zbog povećanog broja osoba koje se žale na simptome kao što su umor, kašalj, gubitak osjeta njuha i okusa te druge tjednima ili mjesecima nakon što su preboljeli COVID-19. No, još uvijek nedostaje studija na ovu temu koje bi mogle na kvalitetniji način objasniti zašto neke osobe pate od post-COVID sindroma te sukladno tme i pomoći u liječenju.

Preboljeli ste COVID-19 i imate neke od navedenih simptoma? Javite nam se!

Nova studija iz časopisa The Lancet Regional Health - Europe je uključila gotovo 1000 ispitanika (53.5% žene) koji imaju određene tegobe tjednima ili mjesecima nakon što su preboljeli COVID-19. Velika većina (97%) imala je blagi COVID-19, a samo 2.9% osoba je bilo hospitalizirano. 23.7% osoba je imalo određene komorbiditete, dok je hipertenzija bila najčešća (34%). Pacijenti su za vrijeme akutne bolesti najčešće imali kašalj (64%), gubitak okusa (59%) i njuha (54%) te glavobolju (53%), dok je 44% imalo povišenu temperaturu. Istraživači su pratili malo manje od polovinu ispitanika (442) oko 4 mjeseca te njih 353 gotovo 7 mjeseci nakon bolesti.

Šest tjedana nakon početka simptoma, ispitanicima je mjeren titar IgG antitijela protiv šiljak proteina od SARS-CoV-2 te je utvrđeno da su srednji i visoki titar IgG antitijela (1.4 - 4) nedugo nakon bolesti povezani sa 106% većom vjerojatnosti za imati post-COVID sindrom 7 mjeseci nakon bolesti. Također, simptomi za vrijeme bolesti kao što su proljev, gubitak okusa i njuha su bili povezani s većom vjerojatnosti post-COVID sindroma.

Jednostavnim i pouzdanim testom saznajte postoje li u Vašem organizmu antitijela na virus SARS-CoV-2!

Pogledajte video o liječenju Post-Covid sindroma na LINKU!

4 mjeseca nakon bolesti, od simptoma su prevladavali gubitak okusa i njuha (11-12%), umor (9.7%) i gubitak daha (8.6%). Ukupno 7 mjeseci nakon akutnog COVID-19 također su prevladavali isti simptomi. Barem jedan od simptoma je bio prisutan u 27.8%, odnosno 34.8% osoba 4, odnosno 7 mjeseci nakon COVID-19.

Sveukupno, i do 34% osoba koje su imale blagi COVID-19 može imati barem jedan od simptoma prisutan mjesecima nakon akutne bolesti, od kojih su najčešći gubitak osjeta njuha i okusa, umor te gubitak daha.

Slika prikazuje titar antitijela nedugo nakon bolesti te postotak pacijenata koji su imali određene simptome 7 mjeseci nakon bolesti:

blog antitijela.png

Članak: https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00099-5/fulltext

Zbog svega navedenog Specijalna bolnica Sv. Katarina je formirala multidisciplinarni tim stručnjaka koji skrbe o bolesnicima s Post COVID-19 sindromom te im omogućava cjelovitu dijagnostičku obradu, pravovremenu prevenciju komplikacija i optimalno liječenje.

Javite nam se i dogovorite pregled za:

Osnovni post COVID-19 sistematski pregled ili Cjeloviti post COVID-19 sistematski pregled

Pošaljite poruku: