Osobe koje su preboljele COVID-19 imaju veći rizik za određene neurološke i psihijatrijske poremećaje unutar 6 mjeseci od akutne bolesti u usporedbi s pacijentima koji su imali gripu ili druge respiratorne infekcije.

Kronične posljedice COVID-19 jedna su od češćih tema znanstvenih radova u zadnje vrijeme. Naime, postoji zabrinutost da su pacijenti, osobito oni koji su bolovali od težih oblika COVID-19, pod većim rizikom od psihijatrijskih i neuroloških bolesti mjesecima nakon akutnog oblika COVID-19.

Ukoliko osjećate tegobe nakon preboljelog COVID-19, napravite pretrage u sklopu Post COVID-19 sistematskog pregleda. Dogovorite termin pregleda odmah!

Nova studija iz časopisa The Lancet Psychiatry je na više od 230 000 pacijenata s COVID-19 proučavala rizik za 14 psihijatrijskih i neuroloških bolesti unutar 6 mjeseci nakon akutne COVID-19 bolesti u usporedbi s osobama koje su bolovale od gripe ili drugih infekcija respiratornog trakta. U grupi pacijenata s COVID-19 bilo koje težine, 33,6% je dijagnosticirano s jednim neurološkim ili psihijatrijskim poremećajem unutar 6 mjeseci od bolesti, s tim da je postotak bio veći kod osoba koje su bile hospitalizirane (38,7%), odnosno zaprimljene na jedinicu intenzivnog liječenja (46,4%). Nadalje, 12,8% od svih COVID-19 pacijenata, odnosno 25,8% onih liječenih u jedinici intenzivnog liječenja je imalo barem jednu psihijatrijsku ili neurološku dijagnozu po prvi put (bez prethodne medicinske povijesti ovih bolesti) unutar 6 mjeseci od akutnog COVID-19.

Gotovo svih 14 bolesti koje su analizirane su bile češće u COVID-19 pacijenata u usporedbi s pacijentima s gripom ili drugim respiratornim infekcijama unutar 6 mjeseci od bolesti. COVID-19 pacijenti su bili povezani s 44% većim rizikom za razvoj psihijatrijskog i neurološkog poremećaja nego pacijenti s gripom i 16% većim rizikom nego osobe s ostalim respiratornim infekcijama. Rizik je rastao ako se uzme u obzir po prvi put u životu postavljena psihijatrijska ili neurološka dijagnoza: 78% u usporedbi s gripom i 32% s ostalim respiratornim infekcijama. Također, rizik za dijagnozu ovih bolesti je bio veći kod hospitaliziranih osoba s COVID-19 u usporedbi s onima koji nisu bili hospitalizirani.

Pacijenti s COVID-19 su bili povezani s minimalno 40% većim rizikom za dobivanje sljedećih dijagnoza unutar 6 mjeseci od akutne bolesti u usporedbi s pacijentima s gripom:

  • intrakranijalno krvarenje (87%)
  • ishemijski moždani udar (80%)
  • parkinsonizam (nije isto što i Parkinsonova bolest, 122%)
  • demencija (88%)
  • poremećaji raspoloženja (49%)
  • anksiozni poremećaj (48%)
  • nesanica (52%)
  • itd.

Sveukupno, posljednja istraživanja, uključujući i ovo, govore u prilog da su neurološke i psihijatrijske dijagnoze nakon same akutne bolesti češće kod COVID-19 pacijenata, osobito onih s težim oblicima.

slika1.png

Slika prikazuje incidenciju određenih bolesti kod pacijenata s COVID-19 (crvena linija) i onih s ostalim respiratornim infekcijama (plava linija) do 200 dana nakon akutne bolesti.

Više pročitajte u članku: doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00084-5

Neki od navedenih poremećaja mogu upućivati na Post COVID-19 sindrom, stoga stručnjaci iz Specijalne bolnice Sv. Katarina skrbe o bolesnicima s Post COVID-19 sindromom te im omogućuju cjelovitu dijagnostičku obradu, pravovremenu prevenciju komplikacija i optimalno liječenje.

Liječenje Post COVID-19 sindroma obavlja se u našoj Poliklinici na adresi Trpinjska 7 u Zagrebu, radnim danom od 7:00 do 20:00 sati uz obveznu prethodnu najavu.

Javite nam se s povjerenjem i rezervirajte termin pregleda:

Pošaljite poruku: