Neuropsihologijskom/neurokogntivnom procjenom testiraju se kognitivne funkcije koje su potencijalno značajno oštećene tijekom procesa demencije.

Neuropsihologijsko ispitivanje osmišljeno je u svrhu identifikacije i procjene intenziteta potencijalnih kognitivnih i ponašajnih poteškoća. Omogućuje nam da utvrdimo potencijalne pacijentove „snage“ i „slabosti“ u njegovom kognitivnom funkcioniranju. Utvrđivanje „boljih“ i „lošijih“ kognitivnih aspekata  u funkcioniranju svakog pojedinca koji pristupi neuropsihologijskoj  obradi omogućuje nam pak utvrđivanje strukturalnog i funkcionalnog integriteta mozga.

Neuropsiholozi tijekom neuropsihologijskog/neurokogntivnog ispitivanja koriste standardiziranu bateriju testova  kojima se mjere različite kognitivne sposobnosti poput pamćenja, pažnje, jezika, brzine procesiranja informacija, radnog pamćenja, apstraktnog mišljenja, rasuđivanja, vizuo-spacijalne percepcije, izvršnih/egzekutivnih sposobnosti.

Takva opsežna neuropsihologijska procjena razmjerno je vrlo zahtjevna, a kod nekih medicinskih pitanja i ne potpuno opravdana. U tim slučajevima koristimo se ciljanim neuropsihologijskim baterijama, namijenjenima isključivo području kojeg ispitujemo.

Primjer navedenog je ispitivanje velikog kognitivnog poremećaja ili demencije. Na neki način radi se o prilagođenom instrumentariju po više kriterija koji se primjenjuje za procjenu demencije.

Uobičajene sržne/trijažne ljestvice za mjerenje demencije su MMSE-2-SV ili pak MoCa ljestvica. Navedene ljestvice služe brzom i relativno preciznom trijažiranju pacijenata u određene dijagnostičke kategorije koje se tiču same demencije ili srodnih poremećaja.

Daljnja, proširena neurokognitivna obrada uključuje dodatne, preciznije baterije i testove- poput Mattisove DRS-ljestvice, ACE-III ljestvice itd.

Primjenom cjelokupne baterije testova, sastavljenom isključivo za procjenu velikog kognitivnog poremećaja - demencije, moguće je dati precizan izvještaj o aktualnom kognitivnom statusu pacijenta te značajno pridonijeti objektivizaciji dijagnoze demencije.

U Sv. Katarini provodimo sljedeća neuropsihologijska ispitivanja:

  • Neuropsihologijska ispitivanja za otkrivanje demencije
  • Temeljna procjena ličnosti
  • Diferencijalno - dijagnostička (složena) procjena ličnosti

Javite nam se s povjerenjem na broj telefona 01 2867 400 ili putem e-maila info@svkatarina.hr i dogovorite termin u ambulanti naše dr. sc. Danijele Žakić Milas, specijalist kliničke psihologije.

Pošaljite poruku: