Totalna endoproteza omogućuje normalnu osovinu ekstremiteta i život bez bolova.

Kod uznapredovalog osteoartritisa koljena obilježenog potpunim gubitkom hrskavičnog pokrova i poremećenom mehaničkom osovinom, a često i koštanim defektima indicirana je  ugradnja totalne endoproteze koljena koja danas predstavlja vrlo uspješnu metodu liječenja. Naime praćenjem dugoročnih rezultata pokazalo se da i 15 godina nakon ugradnje u 90 % pacijenata endoproteza ostaje stabilna i funkcionalna. Totalna endoproteza koljena omogućuje normalnu osovinu ekstremiteta, dobar opseg kretnji zgloba i život bez bolova. To se posebice odnosi na pacijente koji su prethodno imali značajan deformitet i kontrakturu odnosno izrazito smanjeni i bolan opseg kretnji.

No kliničke studije koje su pratile funkcionalni ishod, kvalitetu života i zadovoljstvo pacijenata pokazale su da skupina pacijenata u mlađim dobnim skupinama ili onih koji imaju veće funkcionalne zahtjeve očekuju više od ugrađenog implantata i pokazuju određeno nezadovoljstvo.

Temeljem tih saznanja razvijena je nova generacija totalne endoproteze koljena (Lima  Physica KR) s takvim kinematičkim karakteristikama koje su u funkcionalnom smislu pokazale veliki iskorak u rezultatima poglavito u funkcionalnom ishodu.  Radi se o novom implantatu koji za razliku od konvencionalnih endoproteza ima asimetrična zglobna tijela koja u potpunosti oponašaju kretanje zdravog koljenskog zgloba koja rezultira ranim postoperativnim velikim opsegom kretnji, stabilnosti koja omogućuje normalan hod po neravnom terenu i stepenicama te  participiranje u sportskim aktivnostima (vožnja bicikla i sl.) Ovaj inovativni implantat se ugrađuje u Specijalnog bolnici Sveta Katarina na zadovoljstvo naših pacijenata.

Pošaljite poruku: