Odgovor limfocita T nakon preboljenog COVID-19 održan je i 10 mj. nakon bolesti, a vjerojatno i duži period zbog dobrog proliferacijskog kapaciteta ovih stanica.

Cjepiva protiv COVID-19, kao i infekcija virusom SARS-CoV-2 potiču proizvodnju antitijela, kao i aktivaciju jednog od dijelova adaptivnog imunološkog odgovora – limfocita T. Antitijela su se pokazala visoko učinkovita u sprječavanju težih oblika bolesti, no s vremenom njihova razina opada te je razina neutralizirajućih antitijela usko povezana sa zaštitom od simptomatskog oblika COVID-19 (1). No, postavlja se pitanje vremena zadržavanja i uloge limfocita T u zaštiti od težih oblika bolesti, osobito nakon što razine antitijela opadnu.

Dvije podvrste limfocita T važne su u borbi protiv virusa: CD4+ i CD8+. Oni značajno doprinose borbi protiv virusa tako da proizvode male proteine zvane citokini koji pomažu u regulaciji upale i signalizaciji između drugih stanica imunološkog sustava. U ovom slučaju proizvode se interferon gama (IFNγ) i faktor nekroze tumora (engl. TNF, tumor necrosis factor). Razina IFNγ može se detektirati dijagnostičkim testovima te se tako može mjeriti stanična imunost, uz često mjerene razine antitijela. Nadalje, mogućnost obnavljanja ovih stanica iznimno je važna za dugoročnu zaštitu, a jedna subpopulacija limfocita T, nazvana memorijske T stanice nalik matičnim stanicama (T-stem), pokazala je mogućnost samoobnavljanja. No, nije posve jasno koliko dugo limfociti T nakon kontakta s virusom mogu trajati te kolika je mogućnost detekcije istih testom.

Utvrdite stvarnu snagu vašeg imunosnog sustava! Javite nam se s povjerenjem!

Istraživanje iz časopisa Nature Communications je pokazalo u pacijenata koji su preboljeli COVID-19 da je odgovor limfocita T na virus dostatan i 10 mjeseci nakon infekcije. U studiji sa 101 osobom, koje su imale razne težine bolesti od asimptomatskog oblika do težih oblika, istraživači su uzimali uzorke krvi do 317 dana (oko 10.5 mjeseci) nakon bolesti. Prvo su mjerili aktivnost T stanica te su utvrdili da je stanični odgovor održan i nakon 10 mjeseci iako razina antitijela protiv RBD komponente virusa pada. Kao napomena, RBD (engl. receptor binding domain) je dio šiljak proteina virusa koji se veže na ACE2 receptor ljudskih stanica i omogućava virusu ulazak u stanicu te antitijela protiv RBD-a pomažu sprječavanju ulasku virusa u stanicu. Nadalje, istraživanje je otkrilo da se nakon infekcije sa SARS-CoV-2 u tijelu stvaraju stanice T-stem koje imaju dobar proliferacijski kapacitet te bi se trebale moći aktivirati i moguće zaštititi osobu u slučaju ponovne infekcije sa SARS-CoV-2. Budući da su u studiji sudjelovale osobe različitih težina bolesti, uključujući i asimptomatske osobe, važno je vidjeti da li je ovaj odgovor limfocita T očuvan jednako kod svih. Mjereći razine citokina IFNγ kojeg proizvode limfociti T kao odgovor na virus, nije pronađena značajna razlika među osobama s različitim težinama bolesti, ukazujući da je u svih održan stanični imunitet. S druge strane, neke druge studije sugeriraju kako je odgovor limfocita T nešto slabiji ili da brže opada u osoba koje su bile asimptomatske 6 mjeseci nakon COVID-19 (3,4).

Sveukupno, ovo istraživanje pokazuje kako je odgovor limfocita T nakon preboljenog COVID-19 održan i 10 mjeseci nakon bolesti te da se proliferacijski kapacitet ovih stanica održava putem stanica T-stem što sugerira kako bi stanični imunitet mogao biti održan i značajno duže od 10 mjeseci nakon bolesti. Moguće da bi rezultati bili slični i za osobe koje su cijepljene, no ovo istraživanje nije obuhvatilo tu populaciju.

Slika prikazuje razine IFNγ kao posrednika za mjerenja aktivnosti T stanica protiv tri proteina SARS-CoV-2: S (šiljak), M (membranski), N (nukleokapsidni)) u tri vremenska intervala izražena u danima.

(1) Poveznica neutralizirajućih antitijela i simptomatskog COVID-19: https://www.nature.com/articles/s41591-021-01377-8

(2) Izvorna studija: https://doi.org/10.1038/s41467-021-24377-1 

(3) Prva studija - odgovor T limfocita ovisno o težini COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33674800/

(4) Druga studija - odgovor T limfocita ovisno o težini COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33646265/

Slika:

blog t stanice.jpg

Svima koji žele znati (oni koji su preboljeli i oni koji su cijepljeni) jesu li zaštićeni od COVIDA-19, što im bilo koja dosadašnja pretraga ne može reći (posebice ako nemaju mjerljiva protutjela) preporuča se napraviti test za određivanje stanične imunosti na SARS-CoV-2 test. Dogovorite svoj termin pregleda na 01 2867 400 ili info@svkatarina.hr.

Pošaljite poruku: