Gotovo trećina, odnosno više od petine osoba je imalo umor, odnosno kognitivne probleme minimalno 3 mjeseca nakon akutnog COVID-19

Post-COVID sindrom javlja se u barem trećine osoba koje su preboljele COVID-19, i to značajno više u onih koji su imali teže oblike akutne bolesti. Jedni od najčešćih “dugih” simptoma su umor i kognitivni problemi (npr. poteškoće koncentriranja, pamćenja, itd.) koji pogoršavaju svakodnevnu kvalitetu života pojedinaca. Nova studija analizirala je gotovo 11 000 članaka kako bi pronašla postotak osoba koje imaju ove simptome minimalno 3 mjeseca nakon akutnog COVID-19 (1).

Od svih analiziranih članaka, izdvojeno je 68 studija koje su proučavale umor te 43 koje su se bavile post-COVID kognitivnim problemima. Ukupno je gotovo trećina osoba imala umor 3 i više mjeseci nakon bolesti, a postotak je bio nešto veći kod žena nego muškaraca. Umor je bio mnogo češći u odraslih osoba nego djece (32% vs. 7%), a nije bilo statistički značajne razlike između hospitaliziranih i ne-hospitaliziranih osoba (36% vs 44%). Nadalje, nije bilo statistički značajne razlike u postotku osoba koje su imale umor od 3 do 6 mjeseci nakon bolesti u usporedbi s postotkom osoba koje su imale umor 6 i više mjeseci nakon COVID-19 (33% vs. 31%).

Kognitivni problemi bili su prisutni u ukupno 22% osoba, nešto više u žena nego u muškaraca. Iako je ovaj simptom bio češći u hospitaliziranih osoba, nije bilo statistički značajne razlike između njih i ne-hospitaliziranih ljudi (30% vs. 20%). Također, nije bilo razlike u učestalosti kognitivnih problema između skupine koja je imala COVID-19 prije manje od 6 mjeseci i više od pola godine (22% vs. 21%).

Sumnjate na post-COVID sindrom? Dogovorite termin za pretrage u sklopu post COVID-19 sistematskog pregleda.

Umor - post COVID-19 sindrom (1).jpg

Manji broj studija (N=14) proučavao je i upalne parametre u vidu raznih upalnih citokina te je 13 od 14 studija pronašlo povišen barem jedan parametar kod osoba koje su imale COVID-19 u usporedbi s onima koje ga nisu preboljele. Često su bili povišeni interleukin 6 i TNF-alfa, no ovdje su potrebne daljnje studije radi inkonzistencija koje su se javile.

*Slika prikazuje postotak osoba koje su imale akutne, odnosno kronične simptome COVID-19. Slika je iz rada: doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.0830

(1) Izvorna studija: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34973396/

graf_blog.jpg

Sveukupno, gotovo trećina, odnosno više od petine osoba je imalo umor i kognitivne probleme minimalno 3 mjeseca nakon COVID-19, što ukazuje na potrebu pravovremene dijagnoze i liječenja ovih simptoma, kao i budućih studija koje bi istražile uzrok ovome, a sve kako bi se poboljšala kvaliteta života osoba koje imaju post-COVID sindrom.

Specijalna bolnica Sv. Katarina formirala je multidisciplinarni tim stručnjaka koji skrbi o bolesnicima s post COVID-19 sindromom te im omogućuje cjelovitu dijagnostičku obradu, pravovremenu prevenciju komplikacija i optimalno liječenje. Liječenje post COVID-19 sindroma obavlja se u Zagrebu, Branimirova 71E.

Dogovorite svoj termin pregleda!

Pošaljite poruku: