Ovisnost je jedan od oblika bijega, a krizne i stresne situacije su čest most na putu u ovisnost.

Sudar sa stvarnošću postaje još teži, a »izlaz« je u ponovnom uzimanju droge. Dugotrajna izloženost stresu, odrastanje uz člana obitelji koji boluje od duševne bolesti, poremećaja osobnosti ili zbog nekog drugog razloga na društvenoj margini dodatno kompliciraju situaciju.

Nemojte odgađati preglede zbog neugode, javite nam se i dogovorite termin!

Ovisnost je jedan od oblika bijega. To je prihvaćanje provizornog izlaza, privremenog bijega od stvarnosti u sredstvo ovisnosti koje brzo nudi olakšanje, bezbrižnost i zadovoljstvo, ali doduše kratkoročno. Neodgovornost, omalovažavanje socijalnih normi, propisa i obveza, slaba tolerancija na uznemirivanje i nizak prag za agresivno, čak i nasilničko ponašanje, mala sposobnost doživljavanja svijesti o vlastitoj krivnji, sklonost da se okrivljuju drugi ili da se nude površna obrazloženja za vlastito ponašanje, najčešće se opažaju kao posljedica mnogostrukih interakcija u konzumenata svih tipova sredstava ovisnosti, najčešće tzv. supstancijalnih, ali je također moguće i kod patološkog kockanja ili gaminga.

U ovisnosti u užem smislu riječ je o skupini tjelesnih, socijalnih i kognitivnih fenomena u kojih trošenje neke supstancije ima za dotičnu osobu prednost pred drugim načinima ponašanja kojima je prije pridavala veću vrijednost.

Cjelovit pristup obiteljskim problemima ima sljedeće ciljeve: povećati pristanak obitelji za tretman; preispitivanje zloupotrebe droge kao obiteljski problem; ponovna uspostava roditeljskog utjecaja; prekid neadekvatnih oblika obiteljskog ponašanja; razmatranje međuljudskih odnosa kod zloupotrebe droga; primjena strategija promjena usklađenih s obiteljskim međuljudskim odnosima; omogućavanje odgovarajućeg treninga adolescenta i njihove braće za adekvatno ponašanje u rizičnim situacijama.

U našem Centru pružamo sveobuhvatni i personalizirani pristup u dijagnostici, liječenju i edukaciji, stoga dogovorite svoj termin na vrijeme.

Nespecifične mjere prevencije ovisnosti su borba za stvaranje stavova i vrijednosnog sustava, pomaganje pojedincu da samostalno i kritički donosi odluke i rješava probleme življenja, promjena nepovoljnih socijalnih čimbenika koji pogoduju stvaranju ovisnosti, strah od štetnih posljedica za samog potrošača i strah od represivnih mjera i kazne.

Težište prevencije je na odgoju te samo ako društvo zajedno s obitelji doprinosi stvaranju negativnog stava prema konzumiranju droga u procesu socijalizacije, uz adekvatnu informiranost o stvarnim štetnim učincima pojedinih opojnih supstanci, u društvenom okruženju u kojem su psihoaktivne droge lako dostupne može donijeti svjesnu odluku - uzeti drogu ili ne. I ako odluči ne uzeti u tome treba i ustrajati.

Terapijski pristupi su specifični ovisno o sredstvu, kao i općeniti biološki, psihoterapijski i socio-psihijatrijski, po potrebi uz preodgoj ali i rješavanje prikrivenih psihičkih poremećaja i stanja. Terapija stresa sastavni je dio liječenja.

Obratite se s povjerenjem u Specijalnu bolnicu Sv. Katarina stručnjacima koji će Vam pomoći u odabiru najbolje terapije.

Pošaljite poruku: