Više od polovine osoba ima minimalno jedan kronični simptom nakon akutnog COVID-19 te su kronični simptomi značajno češći nego nakon preboljene gripe

Post-COVID sindrom odnosi se na brojne simptome kod osobe koje su preboljele COVID-19, a od kojih su česti: nedostatak daha, glavobolja, bol u prsima, umor, kognitivne teškoće i slično. Veliki broj znanstvenih članaka govori o učestalosti i važnosti istoga, no iznimno je važna i poveznica post-COVID sindroma s težinom infekcije, dobi i spolu osoba te usporedbi s gripom što se tiče simptoma nakon akutne faze bolesti kako bi se mogle što kvalitetnije definirati rizične skupine.

Više o dugotrajnim učincima COVID-19 pročitajte u blogu.

Istraživanje predvođeno Sveučilištem Oxford s više od 270 000 osoba koje su imale COVID-19 pokazalo je da 57% osoba ima minimalno 1 simptom unutar 6 mjeseci nakon bolesti (1). Nadalje, gotovo 37% osoba je imalo minimalno jedan simptom između 3 i 6 mjeseci nakon COVID-19. Od proučavanih simptoma, najčešće su se pojavljivali poremećaji disanja (18.7%), umor (12.8%), bol u prsima (12.6%) te glavobolja (8.7%). U usporedbi s gripom, u prvih 6 mjeseci svi proučavani simptomi su bili češći u osoba koje su imale COVID-19 te je on povezan sa 65% većim rizikom za dobivanje minimalno jednog simptoma nakon bolesti u usporedbi s gripom. U usporedbi s gripom, najveća povećanja zabilježena su u broju osoba koje su imale anksioznost/depresiju (26.7% vs 19.8%), bol u prsima (12.8% vs 7.7%), poremećaje disanja (18.4% vs 9.7%) te umor (12.6% vs 6.8%).

Nadalje, rizik za minimalno jedan simptom nakon akutnog COVID-19 bio je veći u osoba koje su imale teže oblike bolesti. Gotovo 65% osoba starijih od 65 godina i onih koji su bili hospitalizirani te 73% onih koji su liječeni na odjelu intenzivne njege žalilo se na minimalno jedan kronični simptom. Također, kronični simptomi su bili nešto češći u žena te mladih odraslih osoba.

Sveukupno, studija pokazuje kako su simptomi nakon akutnog COVID-19 prisutni u više od polovine osoba te da su značajno češći nego nakon gripe, što govori o važnosti obraćanja značajne pozornosti od strane zdravstvenih djelatnika i vlasti na ovaj važni dio COVID-19 bolesti.

Specijalna bolnica Sv. Katarina je formirala multidisciplinarni tim stručnjaka koji skrbe o bolesnicima s Post COVID-19 sindromom te im omogućava cjelovitu dijagnostičku obradu, pravovremenu prevenciju komplikacija i optimalno liječenje.

Javite nam se s povjerenjem i dogovorite pregled.

jug2.jpg


Slika prikazuje postotak osobe koje su imale jedan od navedenih simptoma do 6 mjeseci nakon akutnog COVID-19.

Pošaljite poruku: