Veliko istraživanje obuhvatilo je gotovo 2 milijuna pacijenata koji su imali simptome 30 i više dana nakon same bolesti.

Mnogi pacijenti se unutar nekoliko tjedana oporave od COVID-19 ukoliko su imali simptome. No, jedan dio pacijenata ima perzistirajuće simptome koji traju tjednima i mjesecima nakon same dijagnoze bolesti. Ova skupina simptoma se najčešće opisuje kao post-COVID sindrom. Pošto se sve veći postotak populacije cijepi, jedan od glavnih fokusa istraživanja vezanih za COVID-19 je, uz sve više šireću delta varijantu virusa, upravo i post-COVID sindrom.

Veliko istraživanje od američke neprofitne organizacije Fair Health koje je obuhvatilo gotovo 2 milijuna pacijenata koji su imali COVID-19 je istraživalo učestalost post-COVID sindroma 30 i više dana nakon same bolesti. Od svih pacijenata, najviše (39.8%) ih je bilo između 19 i 39 godina, njih 37% je bilo između 40 i 59 godina, a nešto više od 10% iznad 60 i ispod 18 godina. Više od polovice pacijenata (55%) nije imala simptome, 40% je imalo barem jedan simptom, a 5% je bilo hospitalizirano, i to najveći postotak u osoba preko 60 godina.

Gotovo svaki četvrti pacijent je imao barem jedan post-COVID simptom 30 i više dana nakon bolesti, a najveća učestalost je bila među hospitaliziranim pacijentima gdje je svaki drugi imao određene simptome nakon bolesti. Oko 19% asimptomatskih, odnosno 27% simptomatskih pacijenata su također imali neke simptome nakon bolesti.

Ukoliko osjećate tegobe nakon preboljelog COVID-19, napravite pretrage u sklopu Post COVID-19 sistematskog pregleda. Dogovorite termin pregleda odmah!

Najčešći simptomi ili zdravstvena stanja nakon bolesti su bili bol (mišićna bol, neuralgije i slično) koju je imalo 5.1% od svih 2 milijuna pacijenata. Nakon toga slijede otežano disanje (3.5%), povećani lipidi u krvi (hiperlipidemija, 3%), umor (2.9%), povećani arterijski tlak (2.4%), anksioznost (2.3%), poteškoće spavanja (1.2%) i tako dalje. Zanimljivo je napomenuti kako su povećani arterijski tlak i hiperlipidemija česti iako ova stanja pacijenti nisu imali u prošlosti, odnosno prije COVID-19.

Imate pitanje ili trebate savjet? Javite nam se povjerenjem!

Što se tiče smrtnosti 30 i više dana od prve dijagnoze COVID-19, ukupno je umrlo 0.48% osoba, od kojih je većina (0.45%) preminulih osoba bila hospitalizirana radi COVID-19 te otpuštena. Pacijenti koji su bili hospitalizirani te otpušteni su bili povezani s 46 puta većim rizikom za smrt, a simptomatski nehospitalizirani pacijenti 2.9 puta većim rizikom u odnosu na asimptomatske pacijente. Najčešći uzroci smrti u ovih osoba su bili sepsa, zatajenje srca i disanja, aneurizme te upala pluća.

Sveukupno, do sada najveća studija vezana za post-COVID sindrom pokazala je da gotovo 25% osoba ima barem jedno post-COVID stanje ili simptom, od kojih su najčešći bol, otežano disanje, hiperlipidemija i umor, što pokazuje koliko je važno pratiti pacijente, osobito one koji su bili hospitalizirani, i nakon same akutne bolesti.

Slika prikazuje 15 najčešćih zdravstvenih stanja kod COVID-19 pacijenata 30 i više dana nakon akutne bolesti. Napomena kako se učestalost (postotak) određenog simptoma ili stanja odnosi na cjelokupnu proučavanu populaciju od 2 milijuna ljudi.

Studija: A Detailed Study of Patients with Long-Haul COVID

post covid condition.png

Zbog svega navedenog Specijalna bolnica Sv. Katarina je formirala multidisciplinarni tim stručnjaka koji skrbe o bolesnicima s Post COVID-19 sindromom te im omogućava cjelovitu dijagnostičku obradu, pravovremenu prevenciju komplikacija i optimalno liječenje.

Javite nam se i dogovorite pregled za:

Osnovni post COVID-19 sistematski pregled ili Cjeloviti post COVID-19 sistematski pregled

Pošaljite poruku: