BLOG - Abdominalna kirurgija

Kile (hernija, bruh) prednje trbušne stijenke
Abdominalna kirurgija

Kile (hernija, bruh) prednje trbušne stijenke

Autor: Dr.med. Ana Dimova
Primijetiti bilo kakvo ispupčenje na sebi nije ugodno, čak i ako je potpuno bezbolno. Postavljamo si milijun pitanja, no isto nas ne dovodi nužno do liječnika.
Opširnije