Kompjutorizirana tomografija (CT)

Kompjutorizirana tomografija radiološka je metoda oslikavanja koja daje slojevni prikaz tijela koristeći ionizirajuće zračenje za nastanak slike.

CT snimka prikazuje unutarnje organe dvodimenzionalno u različitim nijansama sive boje. Koristeći suvremene CT uređaje (višedetektorske CT uređaje spiralne tehnologije) postoje velike mogućnosti rekonstrukcije slike npr. multiplanarne rekonstrukcije, 3D rekonstrukcije.

CT uređaj izgleda poput velike kutije u čijem se središtu nalazi kratki tunel. Pacijent leži na pomičnom stolu koji se uvlači u tunel uređaja. U kućištu uređaja („kutiji sa tunelom“) nalazi se rendgenska cijev koja za vrijeme cijelog pregleda kruži u kućištu oko pacijenta. Nasuprot rendgenskoj cijevi nalaze se detektori koji bilježe rendgensko zračenje, a obradom kojeg nastaje slika na zaslonu računala. Zaslon računala nalazi se na radnoj stanici s koje se upravlja pregledom, a koja je smještena izvan prostorije sa CT uređajem.

Osnovni dijelovi CT uređaja su rendgenska cijev i detektori zračenja. Oni za vrijeme pregleda kruže oko pacijenta. Rendgenska cijev proizvodi rendgenske zrake koje prolaze kroz tijelo pacijenta. Pri prolasku kroz ljudsko tijelo, rendgenske zrake nailaze na strukture tijela različite gustoće. Što je dio tijela veće gustoće, to rendgenske zrake više slabe pri prolasku kroz njega i oslabljene padaju na detektore zračenja. U detektorima se zračenje pretvara u električni signal, a u računalu iz tog signala nastaje dvodimenzionalna slika unutarnjih organa u različitim nijansama sive boje. Svaka nijansa sive boje može se izraziti i jedinicom apsorpcije rendgenskih zraka - Hounsfield-ova jedinica.

Suvremena tehnologija pruža mogućnost brojnih rekonstrukcija slike što doprinosi bržoj i preciznijoj dijagnozi.

CT snimanje koštano-zglobnog sustava metoda je izbora za prikaz:

 • međusobnog odnosa kostiju u zglobovima,
 • slobodnih koštanih tijela,
 • promjena na zglobnim tijelima u dvije dimenzije,
 • koštanih struktura kralježnice.

CT snimanje koštano-zglobnog sustava obično se koristi za:

 • obradu kompliciranih iščašenja zglobova,
 • obradu kompliciranih prijeloma kostiju,
 • otkrivanje slobodnih koštanih tijela,
 • obradu kralježnice prije i nakon operativnog zahvata,
 • dijagnosticiranje traumatskih oštećenja kralježnice,
 • CT-om vođene intervencijske postupke (biopsije, punkcije, drenaže),
 • obradu promjena kralježnice uzrokovanih upalom ili tumorima.

Pri CT pregledu pacijent leži na pomičnom stolu CT uređaja na leđima ili potrbuške, zavisno o dijelu tijela koji se pregledava.

Za vrijeme snimanja stol s pacijentom se neprekidno pomiče prema tunelu uređaja, a u samom uređaju rendgenska cijev neprestalno rotira oko otvora tunela.

Nakon završetka snimanja, stol sa pacijentom se izvlači iz tunela uređaja.

CT snimanje koštano-zglobnog sustava traje oko 1 minute, a u zavisnosti o tome koji se dio tijela pregledava.

Radiolog – specijalist radiologije školovan je za tumačenje CT snimki, analizirati će učinjene snimke i napisati će radiološki nalaz. Po potrebi će o vašem nalazu raspraviti s liječnikom koji vas je uputio na snimanje.

Specijalna bolnica Sv. Katarina u suradnji s Općom bolnicom Zabok svojim pacijentima osigurava usluge CT-a.

Polica privatnosti | Korištenje kolačića