Klinika za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
Izbornik

Česta pitanja o GlycanAge® testu

Što je GlycanAge?

GlycanAge je patentirani znanstveni test za precizno utvrđivanje vaše biološke dobi.

To je prvi komercijalni test proizašao iz istraživanja GENOS laboratorija, koji na temelju glikana daje jedinstveni broj vašem zdravlju.

Što su glikani?

Glikani su složene molekule (ugljikohidrati) i jedna od četiri građevne jedinice života. Uključeni su u gotovo sve procese u tijelu.

Četiri građevne jedinice svake stanice u svim živim organizmima jesu:

• Nukleinske kiseline (DNA & RNA)

• Proteini

• Lipidi

• Glikan

Zašto su glikani važni?

Više od polovice svih naših proteina je glikozilirano, te njihov glikanski dio često igra bitnu ulogu u funkciji proteina. Glikani su ključni za funkcioniranje našeg imunološkog sustava. Glikani koji su vezani na protutijela, mijenjaju njihovu aktivnost i određuju hoće li će ona imati proupalnu ili protuupalnu funkciju, stoga ne čudi da glikanski profili mogu poslužiti kao orijentir za zdravstveno stanje pojedinca. GlycanAge test analizira uzorak glikozilacije molekule imunoglobulina G (IgG). IgG je najčešći tip protutijela u našoj krvi, a posebno je važan u kontroli upale i patogena.

Što mogu saznati o svojoj biološkoj dobi pomoću analize glikana?

Među ostalim vitalnim procesima, glikani reguliraju naš imunološki sustav. Imunoglobulin G (IgG), najčešći tip protutijela u našoj krvi, je glikoziliran – što znači da su na njega vezani glikani. Vrsta glikanske skupine vezane za IgG određuje hoće li IgG pojačati ili smanjiti upalu. Niska razina upale pokazala se kao dobar predskazatelj uspješnog starenja. Stoga je glikozilacija IgG-a dobra mjera biološke dobi.

Zašto se GlycanAge test radi iz uzorka krvi?

GlycanAge test temelji se na analizi glikana vezanih na imunoglobulin G. IgG je najzastupljenija vrsta protutijela u krvi, a njegova je funkcija obraniti organizam od raznih bolesti. Glikani vezani na IgG utječu na to hoće li IgG djelovati proupalno ili protuupalno. Za normalnu funkciju imunološkog sustava potrebno je oboje, ali ravnoteža među njima određuje opći zdravstveni status, a time i biološku dob.

Kako provodimo test?

Tijekom testiranja, uzet ćemo uzorak Vaše krvi: uzorak venske krvi u epruvetu ili uzorak periferne krvi kao krvnu mrlju. Uzorak će zatim biti poslan u laboratorij na daljnju obradu.

Gdje se uzorci krvi obrađuju?

Uzorci krvi obrađuju se u tvrtki Genos, Znanstvenom centru izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, s više od 10 godina iskustva u analizi glikana.

Moram li nešto učiniti kako bih se pripremio/la za testiranje?

GlycanAge testiranje je jednostavno i lako, kao i redovito testiranje krvi. Savjetujemo Vam da se suzdržite od prekomjernog konzumiranja alkohola ili obroka s visokim udjelom masti 8 sati prije vađenja krv. Također, molimo informirajte se o „Posebnim napomenama i ograničenjima“prilikom prijave na testiranje.

Može li se bilo tko testirati (koja su ograničenja)?

Ovaj test namijenjen je osobama s navršenih 18 godina života ili starijima.

Ovaj test nije namijenjen osobama koje su primile transfuziju krvi ili gama globulin derivata (kao što su intravenozni imunoglobulinski pripravci) u posljednjih 6 mjeseci.

Ako uzimate bilo koje lijekove za razrjeđivanje krvi ili patite od poremećaja zgrušavanja krvi, raspravite sigurnost podvrgavanja ovom testu sa svojim izabranim liječnikom.

Djeca i mlade odrasle osobe imaju specifičan profil glikana; zbog toga se ne preporuča GlycanAge testiranje prije 25. godine života.

Postoje li kakve posebne napomene kod ovog testiranja?

Trudnoća. Ovaj test ne predstavlja veći rizik od uobičajenog uzimanja krvi. Stoga, siguran je za primjenu kod trudnica. Međutim, trudnoća može utjecati na Vaš rezultat. Ako ste trudni, molimo Vas da prijavite tjedan gestacije.

Menstrualni ciklus. Poznato je da promjene u razinama spolnih hormona utječu na rezultat ovog testa. Stoga, pitati ćemo Vas o danu Vašeg menstrualnog ciklusa. Ako se planirate više puta testirati, molimo Vas da ih planirate svaki puta na isti dan menstrualnog ciklusa.

Kontracepcija ili druge hormononske terapije. Kontracepcija i druge hormonske terapije mogu utjecati na Vaš rezultat. Ako uzimate kontracepcijska sredstva ili druge hormonske terapije (uključujući, ali ne ograničavajući se na IVF hormonsko liječenje), molimo Vas da nas o tome informirate.

Lijekovi. Različiti lijekovi mogu utjecati na Vaš rezultat. Ako uzimate bilo koji lijek (uključujući, ali ne ograničavajući se na kortikosteroide), molimo Vas da nas o tome informirate.

Mogu li se testirati ako sam bolestan/na?

Ako uzimate lijekove za razrjeđivanje krvi ili imate poremećaj zgrušavanja krvi, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije davanja uzorka krvi za GlycanAge test.

Ovaj test nije namijenjen osobama koje su primile transfuziju krvi ili gamaglobulinskih krvnih derivata (kao što su intravenski imunoglobulinski pripravci) u posljednjih 6 mjeseci.

Ako ste nedavno preboljeli upalu pluća, gripu ili drugi teške akutne infekcije s komplikacijama, pričekajte barem mjesec dana od datuma ozdravljenja prije davanja uzorka krvi za GlycanAge test.

Testu se možete podvrgnuti ako bolujete od drugih bolesti. Međutim, naznačite bilo koju drugu bolest i/ili terapiju u GlycanAge upitniku jer potencijalno mogu utjecati na Vaš GlycanAge rezultat

Postoje li lijekovi koji mogu utjecati na nalaz?

Različiti lijekovi mogu utjecati na rezultat GlycanAge testa. Ako uzimate bilo kakve lijekove (osobito kortikosteroide, hormonske ili imunoglobulinske pripravke ali i druge lijekove), molimo Vas da nas o tome obavijestite. Kontraceptivi i drugi oblici hormonalne terapije mogu utjecati na rezultat GlycanAge testa. Uzimate li kontraceptive ili drugu hormonalnu terapiju, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Mogu li se testirati ako sam trudna?

GlycanAge test je siguran poput rutinskog vađenja krvi, stoga je prikladan i za trudnice. Međutim, trudnoća može utjecati na rezultat testa. Ako ste trudni, molimo Vas nas obavijestite u kojem ste tjednu trudnoće.

Postoji li zdravstveni rizik povezan s testiranjem?

Ovo testiranje nije ništa rizičnije od uobičajenog vađenja krvi.

Ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema zbog kojih bi redovito vađenje krvi moglo biti rizično, osobito ako uzimate lijekove za razrjeđivanje krvi ili imate poremećaj zgrušavanja krvi, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije davanja uzorka krvi za GlycanAge test.

Postoje li kakvi savjeti o tome kako dobiti optimalne rezultate testiranja?

Poznato je da promjene u razinama spolnih hormona utječu na rezultat ovog testa. Ako ponavljate GlycanAge testiranje, preporučujemo da to učinite na isti dan menstrualnog ciklusa. Savjetujemo vam da se suzdržite od prekomjernog konzumiranja alkohola ili obroka s visokim udjelom masti 8 sati prije davanja uzorka. Također, molimo informirajte se o „Posebnim napomenama i ograničenjima“.

Jesu li moji rezultati testiranja strogo povjerljivi? Koje vrste zaštitnih mjera imate kako biste osigurali moju privatnost?

Vaši rezultati testiranja, kao i privatni podaci, u potpunosti su strogo povjerljivi prema Zakonu o zaštiti podataka te direktivi o GDPR-u. Nećemo dijeliti Vaše privatne podatke s trećom stranom bez Vašeg izričitog pristanka. Strogo smo protiv diskriminacije i ne pružamo informacije ni rezultate poslodavcima ili zdravstvenim osiguravajućim društvima. Osiguravamo Vaše podatke fizičkim, tehničkim i administrativnim mjerama sigurnosti.

Ako želim ponoviti svoj GlycanAge test, koliko puta i u kojem roku to mogu učiniti?

Budući da je GlycanAge test jednostavan kao uobičajeno vađenje krvi, nema ograničenja koliko ga puta možete ponoviti. Međutim, preporučujemo da pričekate barem šest mjeseci do godinu dana prije ponovnog testiranja. Naime, potrebno je određeno vrijeme kako bi se promjene u Vašim životnim okolnostima ili Vašem stilu života odrazile na glikane u Vašoj krvi.

Kada su dostupni rezultati testiranja?

Potrebno je do 4 tjedna za dobivanje rezultata GlycanAge testa.

Što je rezultat testiranja?

Rezultat testiranja je Vaša biološka dob (izražena u godinama na temelju glikana).

Koristimo uzorak krvi za izolaciju imunoglobulina G i analizu njegovih glikana analitičkom metodom pod nazivom tekućinska kromatografija. Izračunavamo tri GlycanAge indeksa: GlycanMature (Glikanska zrelost), GlycanYouth (Glikanska mladost) i GlycanHealth (Glikansko zdravlje), koji kombiniraju glikane sa zajedničkim strukturnim značajkama. Tri GlycanAge indeksa integrirana su tako da izračunaju Vaš konačni GlycanAge (glikansku dob) koji predstavlja Vašu biološku dob.

Kakvo je značenje GlycanMature (G0) indeksa (indeksa glikanske zrelosti)?

G0 označava glikane IgG-a bez terminalnog ugljikohidrata nazvanog galaktoza. U odraslih, udio tih struktura raste s godinama.

Kakvo je značenje GlycanYouth (G2) indeksa (indeksa glikanske mladosti)?

G2 označava glikane IgG-a s dvjema terminalnim galaktozama i stoga je suprotan od G0. Pokazano je da je dodavanje galaktoze na glikane IgG-a imunosupresivno. Kako starimo, smanjuju se naše razine G2.

Kakvo je značenje GlycanHealth (S) indeksa (indeksa glikanskog zdravlja)?

S označava glikane IgG-a u kojima se terminalne galaktoze dodatno produžuju dodatnim ugljikohidratom zvanim sijalinska kiselina. Ti glikani su najimunosupresivnije strukture i bitni su za protuupalnu aktivnost IgG-a.

Što znači biološka dob koju dobijem kao rezultat?

Biološka dob je mjera vašeg zdravlja, bez obzira na Vašu stvarnu, kronološku dob.

Na primjer, kronološki 80-godišnja osoba može imati biološku dob od 30 godina, i obratno. Biološka dob osobe može, ali ne mora odgovarati njenoj kronološkoj dobi. Razlika između kronološke i biološke dobi neke osobe uzrokovana je različitim genskim i okolišnim čimbenicima (primjerice stilom života).

Rezultat GlycanAge testiranja je usporedba Vaših glikana IgG-a s glikanima IgG-a drugih ljudi u Vašoj populaciji. Vaš GlycanAge je očitanje kronološke dobi ljudi s kojima se Vaši glikani IgG-a najviše podudaraju.

Postoji li dopušteno odstupanje ili tolerancija pogreške koja bi se mogla pojaviti u rezultatima GlycanAge testa?

Prema metodologiji koju koristimo, dopušteno odstupanje ili tolerancija pogreške standardnog GlycanAge testa je +/- 5 godina.

Može li se moja biološka dob mijenjati?

Da. Vaša biološka dob nije nepromjenjiva. Određuje se kombinacijom vaše genetike i životnih okolnosti, stoga se biološka dob s vremenom može smanjivati i povećavati.

Pokriva li HZZO troškove ovog testiranja?

Ne, GlycanAge test trenutačno nije dio nacionalnog sustava zdravstvenog osiguranja i HZZO ne pokriva troškove ovog testiranja.

Zašto je cijena GlycanAge testa visoka u odnosu na standardne biokemijske testove?

Za razliku od linearnih nukleinskih kiselina (DNA, RNA) i proteina, glikani vezani na proteine su nelinearne, razgranate molekule, što njihovu analizu čini znatno složenijom. Zbog toga su testovi na temelju glikana sofisticiraniji i skuplji negoli standardni testovi za određivanje biološke dobi na temelju DNA. Cijena GlycanAge testa određena je najsuvremenijim uređajima i visokokvalificiranim osobljem potrebnim za stručnu analizu glikana imunoglobulina G.

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića
Dogovorite pregled