Klinika za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
Izbornik

Dijagnostički genetički test

INVITAE DIJAGNOSTIČKI GENETIČKI TESTOVI

Daju odgovor na ključna pitanja o nasljednim bolestima.

Dijagnostički genetički testovi se dijele u slijedeće kategorije:

  • Dijagnostički genetički test za nasljedne oblike raka,
  • Dijagnostički genetički test za nasljedne bolesti srca,
  • Dijagnostički genetički test za neurološka stanja
  • Dijagnostički genetički test za rijetke bolesti,
  • Dijagnostički genetički testovi u pedijatriji

Dijagnostički genetički testovi omogućuju:

  • postavljanje medicinske dijagnoze za stanja s nedefiniranim simptomima
  • potvrdu postavljene dijagnoze
  • izbor optimalne terapije
  • identifikaciju članova obitelji koji također mogu biti izloženi riziku

Identificiranje članova obitelji s rizikom jedna je od najvažnijih prednosti genetičkog testiranja. Rezultati genetičkih testova mogu utjecati osim na pojedinca koji se je podvrgnuo testiranju i na cijelu obitelj. Ukoliko je Vaš rezultat testiranja pozitivan i utvrđena Vam je patogena genska varijanta ili varijanta nesigurnog značaja (VUS), članovi Vaše obitelji imaju šansu i do 50% da također imaju istu. Obiteljsko praćenje može identificirati ostale članove obitelji koji su rizični za isto medicinsko stanje. Članovi obitelji koji su također pozitivni mogu zajedno sa svojim liječnicima napraviti plan prevencije ili ranog otkrivanja bolesti.

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića
Dogovorite pregled