Klinika za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
Izbornik

Osnovni post COVID-19 sistematski pregled

1. LABORATORIJSKA OBRADA

Hematološke pretrage: Kompletna krvna slika (KKS) i diferencijalna krvna slika (DKS).

Koagulacijske pretrage: protrombinsko vrijeme (PV), aktivirano parcijalno tromboplastinskovrij eme (APTV), fibrinogen, D-dimeri.

Medicinsko-biokemijska dijagnostika: C-reaktivni protein (CRP), sedimentacija eritrocita, glukoza, HbA1c, natrij, kalij, kloridi, urea, kreatinin,Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) ukupni proteini, albumin, AST, ALT, GGT, ALP, LDH, urati, bilirubin, kreatin kinaza, amilaza, reumatoidni faktor (RF), N-terminalni prohormon B-tipa natrijuretskog peptida (NT-proBNP), 25-OH vitamin D.

Pretrage urina: Kompletna pretraga urina.

2. PULMOLOŠKI SPECIJALISTIČKI PREGLED

Klinički pregled pulmologa, Perkusija i auskultacija pluća, detaljno ispitivanje plućne funkcije (Spirometrija s Ventolin testom),  Pulsna oksimetrija.

Procjena potrebe upućivanja na daljnju dijagnostiku.

3. KARDIOLOŠKI SPECIJALISTIČKI PREGLED

Klinički pregled kardiologa, auskultacija srca, mjerenje tlaka i pulsa, ultrazvuk srca.

Procjena potrebe upućivanja na daljnju dijagnostiku.

4. SLIKOVNA DIJAGNOSTIKA

Standardni radiogram pluća i srca (posterioanteriorna i profilna snimka).

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića
Dogovorite pregled