Izbornik
Tim stručnjaka -> Izv. prof. dr. sc. Jozica Šikić, dr. med., specijalist internist i subspecijalist kardiologije

Izv. prof. dr. sc. Jozica Šikić, dr. med., specijalist internist i subspecijalist kardiologije

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Nakon odrađenog liječničkog pripravničkog staža u KB "Dubrava" te položenog državnog ispita, 1997. godine započinje specijalizaciju iz Interne medicine u KB "Dubrava". Specijalistički ispit iz kardiologije položila je 2002. godine. U prosincu 2006. godine položila je subspecijalistički ispit i stekla naziv subspecijalist internist kardiolog. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Psihosocijalne karakteristike kao čimbenici rizika u hospitaliziranih koronarnih bolesnika u Hrvatskoj“ obranila je u prosincu 2010. godine.

Od kolovoza 2011. godine pročelnica je Zavoda za bolesti srca i krvnih žila KB „Sveti Duh“ u Zagrebu, a od prosinca 2014. godine postaje članom Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva. Također, voditeljica je Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka Hrvatskog kardiološkog društva; pozvani član Europskog bifurkacijskog kluba (BiF) za intervencijsku kardiologiju te recezent Journal of American College of Cardiology za „Case reports“ (JACC CR).

Godine 2015. postaje naslovni docent za potrebe sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija te sveučilišnih poslijediplomskih specijalističkih studija, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina.

Godine 2021. je izabrana u nastavno-znanstveno zvanje izvanredne profesorice u području biomedicine i zdravstva, znanstvena grana-interna medicina Sveučilišta u Zagrebu.

Uže područje interesa i rada su joj interventna kardiologija te zatajenje i transplantacija srca. Stručno se usavršavala iz područja zatajenja srca, transplantacije te mehaničke potpore srcu u Papworth klinici u Cambridge-u Velika Britanija. Također se usavršavala u Cleveland Clinic Faundation u Clevelandu, Ohio, SAD. U KB „Dubrava“ je s kardiološke strane uvela transplantacijski program liječenja bolesnika s terminalnom fazom zatajenja srca. 2008. godine je s kardiološke strane uvela program liječenja zatajenja srca mehaničkom potporom te je iste godine prvi puta u Hrvatskoj implantirana mehanička potporna pumpa „LVAD“ (Thoratec PVAD) bolesniku s terminalnom fazom zatajenja srca, a potom je urađena i prva implantacija Heart Mate II u Hrvatskoj.

Sudjelovala je u radu s više domaćih i stranih kongresa i znanstvenih skupova; kao istraživač u projektima te je autor, koautor i kolaborator više radova u domaćim i stranim publikacijama.

Specijalnoj bolnici Sv. Katarina pridružuje se u ožujku 2021.

Najdoktor recenzije pogledajte na: Izv. prof. dr. sc. Jozica Šikić

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba