Izbornik
Tim stručnjaka -> Dr. Zrinka Djukić Koroljević

Dr. Zrinka Djukić Koroljević

spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Timu fizikalne medicine i rehabilitacije Sv. Katarine pridružila se 2020. godine.

Po završenom dodiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirala 2010. godine, te po položenom pripravničkom stažu, dr. Djukić Koroljević svoje kliničko iskustvo stječe najprije u području hitne medicine. Specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije odrađuje u KBC Zagreb i KBC Sestre Milosrdnice, gdje 2021. godine polaže specijalistički ispit. Nakon specijalizacije započinje edukaciju iz ultrazvuka muskuloskeletnog sustava. Kao područje interesa izdvaja ortopedsku i neurokiruršku rehabilitaciju te rehabilitaciju sportskih ozljeda.

2015. godine završava stručni poslijediplomski studij Fizikalne medicine i rehabilitacije, te iste godine upisuje doktorski poslijediplomski studij Kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2016. godine član je tima sportskog Učilišta Magistra, gdje je kao predavač i ispitivač nositelj više predmeta. 2021. godine izabrana je u nastavno zvanje predavača Visoke škole Ivanić-Grad.

Autor je više znanstvenih i stručnih radova te aktivni sudionik domaćih i međunarodnih kongresa.

Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu te Hrvatskog vertebrološkog društva.

Najdoktor recenzije pogledajte na: Dr. Zrinka Djukić Koroljević

Fizikalna rehabilitacija u Sv. Katarini

Novosti

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba