Klinika za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
Izbornik

Igor Smojver, dr.med.dent., spec. oralne kirurgije

Igor Smojver, dr.med.dent., specijalist oralne kirurgije završio je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. Za vrijeme studija bio je demonstrator na Zavodu za endodonciju i restorativnu stomatologiju te volonter na Zavodu za oralnu kirurgiju. Specijalističko usavršavanje obavio je na Klinici za oralnu kirurgiju KBC Zagreb te položio specijalistički ispit 2016. Poslijediplomski doktorski studij dentalne medicine u Zagrebu upisao je 2017. godine, pod mentorstvom prof.dr.sc. Dragane Gabrić iz polja dentalne implantologije. Posebno je educiran iz polja parodontne plastične kirurgije te modernih tehnika augumentacije na Hurzeler/Zuhr Akademiji u Münchenu. Autor je i koautor više stručnih članaka i znanstvenih radova objavljenih u stranim i domaćim stručnim časopisima. Redovito sudjeluje na tečajevima stručnog usavršavanja u zemlji i inozemstvu, povremeno i kao predavač. Član je Hrvatske komore dentalne medicine (HKDM), Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju (HDOK), Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju (HDDI). U svakodnevnom radu poseban naglasak stavlja na mikrokirurške operativne tehnike, zahvate na mekim tkivima i implanto-protetske rehabilitacije u estetskoj zoni.

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića
Dogovorite pregled