Izbornik
Tim stručnjaka -> Majda Plišić, univ. mag. dent. med.

Majda Plišić, univ. mag. dent. med.

specijalist stomatološke protetike

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine, a nakon godinu dana pripravničkog staža, tijekom kojeg je i volontirala u privatnoj ordinaciji, stječe odobrenje za samostalan rad. Tijekom 12 godina radnog staža radila je u nekoliko većih privatnih ordinacija i poliklinika u Zagrebu, a zadnjih 8 godina se bavi isključivo stomatološkom protetikom, tj. velikim funkcijskim implanto-protetskim rehabilitacijama i estetskim minimalno-invazivnim protetskim rješenjima.

Specijalističko usavršavanje iz stomatološke protetike započinje 2018. godine i završava polaganjem specijalističkog ispita 2021. godine. Poslijediplomski specijalistički studij Dentalna implantologija upisuje 2019. godine, a završava ga 2023. g. obranom rada pod nazivom „Utjecaj položaja implantata na stabilnost periimplantatnih tkiva i estetiku konačnog protetskog rada – prikaz slučaja“ čime stječe akademski naziv sveučilišna magistra dentalne medicine.

Tijekom rada kontinuirano se educirala na više domaćih i stranih, većinom radnih tečajeva od kojih se najviše ističe Master Program estetske i funkcionalne rehabilitacije (Fradeani Education, ACE institute, Italija). Pohađala je i radne tečajeve Model Management u Zagrebu, 3D dijagnostike u organizaciji Nordic Institute of Dental Education te tečajeve uporabe lasera u stomatologiji u organizaciji World Clinical Laser Instituta.

Članica je Hrvatske komore dentalne medicine (HKDM) i Hrvatskog društva za stomatološku protetiku (HDSP).

Zadnjih 5 godina dobiva i priznanje „Najdoktor“ – najbolji doktor po izboru pacijenata.

U svom je radu vrlo pedantna i strpljiva, a svakom pacijentu pristupa individualno s ciljem pronalaženja optimalnog funkcijskog i estetskog rješenja.

Novosti

Blogovi

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba