Izbornik
Tim stručnjaka -> Mr. sci. Davor Moravek, dr. med.

Mr. sci. Davor Moravek, dr. med.

specijalist psihijatrije

Mr. sci. Davor Moravek pridružuje se timu Specijalne bolnice Sv. Katarina početkom 2022. godine.

Mr. sci. Davor Moravek diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao je humanu genetiku i završio specijalizaciju iz psihijatrije – opća psihijatrija te nakon toga užu specijalizaciju za alkoholizam i druge ovisnosti. Od 1996. do 2016. radi na Klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice "Sestre Milosrdnice" u Zagrebu. Kao predavač sudjeluje na domaćim i međunarodnim kongresima te nizu stručnih edukacija na engleskom, njemačkom, nizozemskom i ruskom jeziku koje koristi i u kliničkoj praksi. Od 2016. – 2021. radi u Nizozemskoj kao psihijatar na kliničkom odjelu socijalne psihijatrije te ambulantno.

Iskustvo uključuje rad s prvim psihozama, dugotrajnom skrbi, dualnim dijagnozama, poremećajima osobnosti, psihičkim traumama i drugim kompleksnim psihičkim problemima. Intenzivno provodi i savjetovanja online. Posebna područja interesa su: telepsihijatrija; socijalna psihijatrija; fleksibilno asertivno postupanje u zajednici (FACT); dijalektička terapija ponašanja (DBT); sistemska obiteljska terapija, grupne obiteljske terapije; perinatalna psihijatrija; psihogenomika i psihijatrijska genetika; konzilijarna psihijatrija – psihosomatske bolesti, afektivni poremećaji, depresije, anksioznost, diferencijalna dijagnostika.

Autor je više znanstvenih radova, knjiga i udžbenika, kao i poglavlja u stručnim knjigama iz područja psihijatrije. Kao gost sudjelovao je u televizijskim i radijskim emisijama te je vodio kolumne u dnevnim novinama i portalima. Aktivan je član hrvatskog i nizozemskog psihijatrijskog društva.

Mr. sci. Moravek nosi titulu Najdoktora po odabiru pacijenata putem portala najdoktor.com.

Najdoktor recenzije pogledajte na: Mr. sci. Davor Moravek

Važnost uloge stručnjaka iz Centra za pretilost Sv. Katarine u procesu mršavljenja
Centar za liječenje pretilosti u Sv. Katarini
Psihičke smetnje u Post COVID -19 sindromu
Odabir prave terapije u liječenju psihičkih smetnji

Novosti

Blogovi

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba