Izbornik
Tim stručnjaka -> Prim. dr. sc. Maida Seferović, dr. med.

Prim. dr. sc. Maida Seferović, dr. med.

specijalist neurolog

Prim. dr. sc. Maida Seferović diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon obavljenog staža u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče položila je stručni ispit te se zaposlila kao Monitor kliničkih ispitivanja u Merck Sharp & Dohme d.o.o. u Zagrebu. Od 2003. godine je zaposlena u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, najprije kao sekundarac na internom i hitnom odjelu, a od 2005. godine kao specijalizant neurologije. 2010. godine je položila specijalistički ispit iz neurologije na Klinici za neurologiju KBC Sestre milosrdnice. Akademski stupanj doktora znanosti je stekla 2018. godine na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom doktorske disertacije „Utjecaj hormona štitnjače na promjene karotidne stijenke i metabolizam masti“. 2021. godine je stekla zvanje asistenta na Preddiplomskom sveučilišnom studiju sestrinstva u Pregradi na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a 2022. godine naslov primarijus.

Uže područje interesa joj je prevencija i liječenje cerebrovaskularnih bolesti, migrene, ali i ostalih neuroloških bolesti.

Autor je i koautor više znanstvenih članaka objavljenih u indeksiranim časopisima te nekoliko kongresnih priopćenja. Aktivni  je sudionik domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova. Održala je više predavanja i treninga na temu liječenja moždanog udara te javnozdravstvenih kampanja povodom „Svjetskog dana moždanog udara“, „Tjedna mozga“, „Dana crvenih haljina“, „Svjetskog dana zdravlja“ i dr. 

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, HUBOL-a, Hrvatskog neurološkog društva, Hrvatskog društva za prevenciju moždanog udara,  Stručnog vijeća OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana.

Novosti

Blogovi

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba