Klinika za ortopediju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
Izbornik

Prof. dr. sc. Ivan Mikula, specijalist neurolog, subspecijalist za neuromišićne bolesti

Profesor Mikula stigao je u Specijalnu bolnicu “Sv. Katarina” nakon dvadeset godina rada na državnoj Klinici i šest godina rada u privatnom zdravstvu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega je proveo specijalizaciju iz neurologije na KBC “Sestre milosrdnice”. Magistrirao je (1993) i doktorirao (1996) na području neurofiziologije, a tema doktorata bila mu je “Kognitivni evocirani potencijali u ovisnosti o vrstu kognitivnog zadatka”.

Prof.dr.sc. Ivan Mikula bio je naslovni izvanredni profesor na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od prošle godine je izvanredni profesor neurologije  na Sveučilištu 'Sjever' u Varaždinu.

 Veći dio svojeg radnog staža proveo je kao neurolog u KBC “Sestre milosrdnice”, na Odjelu kliničke neurofiziologije, gdje se posebice bavio elektrofiziološkom dijagnostikom u neurologiji i neuromišićnim bolestima. Tijekom boravka na Klinici stekao je docenturu, status znanstvenog suradnika i naslov primarius neurolog. Subspecijalizacija iz neuromišićnih bolesti priznata mu je prošle godine. Posljednjih godina pronašao je velik znanstveni interes i na područjima neuroimunologije, farmakogenomike i rijetkih bolesti.

Kao predavač sudjelovao je u postdiplomskim tečajevima I kategorije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Evocirani potencijali kore mozga i Strategija elektromioneurografske obrade), te u dodiplomskoj nastavi iz neurologije na Stomatološkom i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je u četiri projekta pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti Republike Hrvatske. Bio je aktivan i u znanstvenom izdavaštvu, te je radio kao pomoćnik glavnog urednika stručno-znanstvenog časopisa “Alcoholism”.

Kasnije radi kao neurolog u Poliklinici “Medikol”, tijekom čega nastavlja sa znanstvenom i nastavnom djelatnošću, te stječe naslove izvanrednog profesora i višeg znanstvenog suradnika. Aktivan je član Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurološkog društva, Hrvatskog društva za neuromišićne bolesti, Centra za kontrolu i istraživanje alkoholizma i drugih ovisnosti, Europskog društva urednika u znanosti i Hrvatskog društva za medicinu umjetnosti.

Tijekom radnog staža intenzivno je radio na stjecanju znanja i izvan granica domovine, te je završio slijedeće postdiplomske tečajeve: Biostatistics (University of San Francisco, USA, prof. Stanton Glanz), Salzburg Cornell Seminars in Neurology (Salzburg, Austria & USA, Cornell University), Strategies in EMG (Ljubljana, Slovenia, prof. Erik Stalberg), Clinical Neurophysiology, Dantec equipment (Uppsala, Sweden, prof.Erik Stalberg), Continuing Education in Neurology (World Federation of Neurology) i WCN – Neuroimmunology (Beč, Austrija).

Autor je osam  poglavlja u stručnim knjigama s područja neurologije i fizikalne medicine, uključujući Priručnik iz neurologije (urednica Akad. Vida Demarin). Autor je i više od osamdeset znanstvenih i stručnih članaka u indeksiranim međunarodnim publikacijama. Bio je recenzent za časopise “Archives of Medical Research”, “Alcoholism” i “Acta Clinica Croatica”.

Od siječnja 2015. radi kao voditelj ambulante za neurologiju Specijalne bolnice “Sveta Katarina”.

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
Politika privatnosti | Korištenje kolačića