Izbornik
Tim stručnjaka -> Prof. dr. sc. Renata Zadro

Prof. dr. sc. Renata Zadro

spec. medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Diplomirala je na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet s radom „Prilog studiji imunokemijskih metoda za kvantitativno određivanje humanog korionskog somatomamotropina (HCS) u niskim koncentracijama“ izrađenim u Imunološkom zavodu pod vodstvom dr. Berislava Pendea. Pripravnički staž obavila je 1979. godine u Odjelu za laboratorijsku dijagnostiku Klinike za traumatologiju. Od 1980.-1984. godine zaposlena je u Institutu Ruđer Bošković gdje je magistrirala na temi „Praćenje toka imunizacije kunića ljudskim serumskim imunoglobulinom A“. Specijalistički ispit iz medicinske biokemije položila je 1992. godine te je iste godine obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Izolacija i karakterizacija hepatopoietina – faktora proliferacije hepatocita“. Od 1992. – 1994. godine boravila je u University of Texas Health Science Center, San Antonio, Teksas na poslijedoktorskom usavršavanju na istraživanju molekularne biologije kosti.

Od 1995. godine je pročelnica/voditeljica u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb, a od 1997. godine u kumulativnom je radnom odnosu sa Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom, sada u statusu redovite profesorice u trajnom zvanju i voditeljice i suvoditeljice kolegija Koagulacija,  Hematologija I i II. Sudjeluje u nastavi na Medicinskom fakultetu kao vanjski suradnik u kolegijima Klinička biokemija/Clinical Biochemistry (dodiplomska nastava na hrvatskom i engleskom jeziku), Metode molekularne biologije u medicini (nastava doktorskog studija na engleskom i hrvatskom jeziku), Laboratorijski pristup transplantaciji (doktorski studij) i Hematologija (poslijediplomski specijalistički studij).

U Specijalnoj bolnici Sv. Katarina prof. dr. sc. Renata Zadro je i pomoćnica ravnatelja za kvalitetu.

Područja rada prof. dr. sc. Renate Zadro u struci je provođenje programa visoko diferencirane laboratorijske dijagnostike u hematologiji i koagulaciji, organizacija i sudjelovanje na tečajevima trajne izobrazbe iz kliničke laboratorijske dijagnostike, razvoj molekularnih metoda u dijagnostici leukemija, limfoma i nasljednih poremećaja zgrušavanja.

U domaćoj i svjetskoj znanstvenoj publicistici objavila je 60 znanstvenih i 40 stručnih radova. Autor je 10 poglavlja u knjigama i udžbenicima, autor i koautor 20 priručnika koji se rabe u nastavi i trajnoj izobrazbi na Farmaceutsko-biokemijskom i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno je sudjelovala u radu i organizaciji u više od 50 domaćih i međunarodnih skupova kao pozvani predavač, kao koautor brojnih posterskih prezentacija, te kao voditelj i suradnik na nekoliko vanjskih i domaćih znanstvenih projekata.

Područje njezinog znanstvenog interesa je molekularna osnova zloćudnih hematoloških bolesti i standardizacija postupaka molekularnog praćenja terapije hematoloških bolesnika zbog čega je Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku KBC-a Zagreb 2007. godine proglašen od organizacije European Leukemia Net referentnim laboratorijem za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije i Makedonije u standardizaciji molekularnog praćenja bolesnika koji boluju od kronične mijeloične leukemije; nadalje, područje njezinog znanstvenog interesa je i molekularna osnova poremećaja zgrušavanja posebice povezanost genskih polimorfizama i cerebrovaskularnih poremećaja u djece što je tema dva zadnja istraživačka projekta čiji je voditelj.

Uz znanstvene aktivnosti koje uključuju mentorstvo diplomskih, magistarskih i doktorskih radova sudjelovala je u uspostavi referentnih materijala u genetičkoj analizi protrombotičkih mutacija Instituta za referentne pripravke i mjerenja Europske komisije (Institute for Reference Materials and Measurement of the European Commission) i Nacionalnog instituta za biološke standarde i kontrole (National Institute for Biological Standards and Control), međunarodnih standarda u području koagulacije i sekundarnog referentnog panela za fuzijski prijepis bcr-abl1 sljedivog prema referentnom pripravku Svjetske zdravstvene organizacije.

Prof. Zadro je bila predsjednica Sekcije za molekularnu dijagnostiku Hrvatskog društva medicinskih biokemičara , član Radne skupine za laboratorijsku hematologiju i koagulaciju i molekularnu dijagnostiku Povjerenstva Hrvatske komore medicinskih biokemičara za harmonizaciju laboratorijskih nalaza u području opće i specijalne medicinske biokemije, član Povjerenstva za trajnu edukaciju Hrvatske komore medicinskih biokemičara, član Povjerenstva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu i član radne skupine za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi Ministarstva zdravstva RH, član Pododbora o vanjskoj kontroli RNA Instituta za kliničko-laboratorijske standarde (Subcommittee on External RNA Control, Clinical Laboratory Standards Institute), SAD i International Pediatric Stroke Study, Kanada, član uredničkog odbora Biochemia Medica.

Član je Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, Internacionalnog društva za trombozu i hemostazu (International Society on Thrombosis and Haemostasis), Europskog udruženja za hemofiliju i srodne poremećaje (European Association for Haemophilia and Allied Disorders), te član radnih skupina za Kroničnu mijeloičnu leukemiju, Hemostazu i Laboratorijsku hematologiju Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti - KROHEM (Croatian Cooperative Group for Hematologic Diseases).

Važnost uloge stručnjaka iz Centra za pretilost Sv. Katarine u procesu mršavljenja
Centar za liječenje pretilosti u Sv. Katarini
Aktivna Hrvatska s prof.dr.sc. Renatom Zadro

Novosti

Blogovi

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba