Izbornik

Dodatne sigurnosne mjere tijekom pandemije izazvane korona virusom COVID-19

U Specijalnoj bolnici Sv. Katarina sigurnost i zaštita pacijenata kao i djelatnika su na prvom mjestu. U ovom teškom i neizvjesnom razdoblju poseban naglasak smo stavili na provođenje visokih higijenskih i sigurnosnih mjera. Prema preporuci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uveli smo dodatne mjere i protokole sa svrhom zaštite od bolesti uzrokovane COVID-19.

1. Svi pacijenti obavezno se trebaju naručiti telefonskim putem za željeni pregled/pretragu/zahvat.

2. Slijedi uzimanje predanamneze telefonskim putem s posebnim naglaskom na pitanja vezana uz COVID-19, a koja se odnose na putovanja u rizična područja u zadnjih 14 dana, kontakte s osobama koje su zaražene s COVID-19, ili su bili u samoizolaciji ili karanteni u zadnjih 14 dana te jesu li u zadnjih 14 dana imali povišenu temperaturu ili respiratorne probleme.

3. Prije dolaska pacijenta telefonski uputimo u protokole potrebne za dolazak u našu bolnicu, a u svrhu zaštite svih.

4. Na ulaznim vratima pacijentima su osigurane informacije o preventivnim mjerama zaštite od COVID-19.

5. Prilikom ulaska u prostorije, pacijent je obavezan nakon dezinfekcije ruku osiguranim dezinfekcijskim sredstvom na ulazu koristiti zaštitnu masku i navlake za cipele koje im mi osiguravamo te ih čekaju na samom ulazu.

6. Nakon ulaska pacijentima se mjeri temperatura beskontaktnim toplomjerom te se u slučaju povišene tjelesne temperature, grlobolje, kašlja i/ili kratkog daha pacijent organizirano upućuje epidemiološkim službama na daljnji postupak.

7. Dispenzeri s dezinfekcijskim sredstvom su dostupni u svim dijelovima bolnice i poliklinike te se pacijenti potiču da ih koriste nakon svakog novog kontakta s različitim površinama.

8. Razmak između termina za pacijente je dovoljno dugačak, tako da nema gužvi niti istovremenog boravka više ljudi u čekaonici.

9. Molimo pacijente da dolaze bez pratnje, odnosno u slučaju da je pacijent maloljetna osoba molimo da dođe u pratnji jednog roditelja.

10. Molimo pacijente da poštuju pravilo držanja međusobnog razmaka, tj. udaljenosti od 2 metra u zatvorenom, tj. 1 metar u otvorenom prostoru.

11. U bolnici su osigurani prostorni uvjeti tako da se kretanje kako zdravstvenog osoblja tako i pacijenata unutar ustanove svedu na najmanju moguću mjeru.

12. Naši zdravstveni timovi imaju osiguranu svu potrebnu zaštitnu opremu te su detaljno upoznati s korištenjem iste.

13. Svim našim  zdravstvenim djelatnicima se mjeri temperatura pri dolasku na radno mjesto i pri odlasku s radnog mjesta i ne dolaze na posao u slučaju bilo kakve respiratorne simptomatologije ili kontakta s osobama iz rizičnih gore navedenih skupina.

14. Nakon svakog pacijenta se vrši dezinfekcija svega-vrata i kvake, wc za pacijente, radne površine, POS uređaji kao i čekaonica prema propisanim pravilima.

15. Provjetravanje prostorija se redovito radi prema propisanim pravilima.

16. Molimo sve pacijente da poštuju i pridržavaju se gore navedenih dodatnih sigurnosnih mjera kako bi izbjegli moguće zaraze i spriječili daljnje širenje pandemije COVID-19.

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba