Izbornik
Centri izvrsnosti -> Minimalno invanzivna kirurgija -> Fistule

Fistule

Što je to perianalna fistula? 

Pod pojmom perianalne fistule podrazumijevamo nefiziološki spoj analnog kanala ili distalnog rektuma s perianalnom kožom. Gotovo 90% fistula nastaje iz rudimentarnih žlijezda iz područja analnog kanala tj. linee dentate. Nastaju najčešće nakon razvoja perianalnog apscesa tako da perianalni apsces i fistulu smatramo različitim stadijima iste bolesti. Perianalne fistule mogu nastati i kao komplikacija upalnih bolesti crijeva, najčešće kod Crohnove bolesti.

Radi se o čestom proktološkom problemu u Europi: incidencija je 20 pacijenata na 100 000 stanovnika godišnje, tri puta češće nastaju kod muškaraca nego kod žena.

Prema podjeli po Parksu, perianalne fistule dijelimo na:

- Intersfinkterične (najčešće)

- Transsfinkterične

- Suprasfinkterične

- Ekstrasfinkterične

  Dijagnosticiraju se kliničkim pregledom (digitorekralni pregled), sondiranjem kanala te ukoliko je potrebno ultrazvučnim pregledom ili MRI pregledom.

  Liječenje fistula

  Spontano cijeljenje fistula izuzetno je rijetko te je uvijek indicirano kirurško liječenje. Kod kirurških metoda liječenja uvijek postoji opasnost od lezije sfinktera te mogućih poremećaja kontinencije. S obzirom na veliki postotak recidiva niti jedna od kirurških metoda nije zlatni standard u liječenju perianalnih fistula te niti jedna ne može jamčiti potpuno izlječenje pacijenta. Kirurške mogućnosti liječenja fistula su fistulotomije, flap procedure, a u novije vrijeme fistula plug procedure (mali cilindri svinjskog kolagena koji se stavljaju u fistulozni kanal), potom LIFT tehnika gdje se prikaže fistulozni kanal, potom unutarnji i vanjski otvor podvežu, a sam kanal se ekscidira. Postavljanje dugotrajne seton drenaže u kombinaciji sa biološkom terapijom dovodi do cijeljenja fistula kod upalnih bolesti crijeva.

  U našoj ustanovi preferiramo minimalno invazivno liječenje perianalnih fistula, aplikacijom laserske energije ili apliciranjem matičnih stanica koje dovode do postupnog cijeljenja fistula. Treba napomenuti da je uspjeh liječenja ove kompleksne bolesti oko 60% te se u određenog broja pacijenata na žalost može očekivati recidiv bolesti u određenom vremenskom periodu.

  Opis zahvata

  Nakon proktološkog pregleda kada je utvrđeno postojanje fistule potrebno je određenim slikovnim metodama (UZV ili MR) utvrditi tijek fistuloznog kanala i njegov odnos prema bitnim anatomskim strukturama (sfinkterima). Prijeoperativno u većine pacijenata potrebno je postaviti seton dren kako bi se sadržaj fistule dodatno iscijedio iz tog područja, koji se drži nekoliko tjedana. Nakon toga radi se zahvat u kratkotrajnoj općoj ili spinalnoj anesteziji  - pacijent je prethodno pregledan od strane anesteziologa te je ispunio odgovarajući upitnik o zdravstvenom statusu.

  Tijekom zahvata odstrani se prethodno postavljen seton, a zatim se aplicira laserska energija u fistulozni kanal. Potrebno je jednim šavom zatvoriti unutarnji otvor fistule.

  Javite se s povjerenjem našem timu stručnjaka!

  Oporavak

  U postoperativnom periodu dolazi do određene sekrecije na vanjski otvor fistule (zbog nekrotičnog tkiva koje je nastalo djelovanjem laserske energije), a koja se postupno kroz nekoliko tjedana smanjuje, paralelno sa procesom cijeljenja fistule.

  Pošaljite poruku:

  Eu Logo
  ESIF Logo
  Hamag-Bicro Logo
  europski strukturni i investicijski fondovi
  Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba
  Dogovorite pregled