Izbornik

Saznajte rizik za razvoj najučestalijih bolesti današnjice

Genome4All test - sveobuhvatni genetički test

Samo jednim testom saznajte rizik za razvoj nasljednih oblika karcinoma, pretilosti, endokrinoloških, kardiovaskularnih i drugih bolesti.

Testirajte se i reagirajte na vrijeme!

Genetičko testiranje preporučuje se ukoliko vi ili član vaše uže obitelji ima dijagnozu ili postoji sumnja na razvoj nasljednih oblika karcinoma, pretilosti, endokrinoloških te kardiovaskularnih bolesti.

Identificiranje članova obitelji s rizikom jedna je od najvažnijih prednosti genetičkog testiranja. Rezultati genetičkih testova mogu utjecati, osim na pojedinca koji se je podvrgnuo testiranju, i na cijelu obitelj. Ukoliko je vaš rezultat testiranja pozitivan i utvrđena vam je patogena genska varijanta ili varijanta nesigurnog značaja (VUS), članovi vaše obitelji imaju šansu i do 50% da također imaju istu. Obiteljsko praćenje može identificirati ostale članove obitelji koji su rizični za isto medicinsko stanje. Članovi obitelji koji su također pozitivni mogu zajedno sa svojim liječnicima napraviti plan prevencije ili ranog otkrivanja bolesti.

Koja klinička područja obuhvaća Genome4All test?

Genome4All test analizira 10 000 puta više DNA od tradicionalnih genetičkih testova.

Genome4All testiranje počiva na najmodernijoj molekularnoj dijagnostici: sekvenciranju sljedeće generacije. Sekvenciranje cijelog genoma (WGS) sveobuhvatna je metoda za analizu cijelog (100%) genoma. Genomske informacije su ključne za identificiranje nasljednih poremećaja, otkrivanje mutacija koje potiču nastanak i razvoj malignih tumora, kardiovaskularnih bolesti i pretilosti.

Osnovni paket Genome4All testa sastoji se od 3 sveobuhvatna nalaza (1349 gena):

  • Probir nositelja (Carrier Screening Panel): obuhvaća analizu 302 gena, čiji je cilj istražiti vjerojatnost prijenosa genetske bolesti s roditelja na buduće dijete
  • Rizik za razvoj tumora (Hereditary Cancer Panel): obuhvaća 524 gena povezana s rizikom za razvoj nasljednih tumora
  • Rizik za kardiometaboličke poremećaje (Cardiometabolic Disordes Panel): obuhvaća 523 gena povezanih s kardiološkim i kardiometaboličkim bolestima

Panel za probir nositelja je panel s 302 gena čiji je cilj istražiti vjerojatnost prijenosa genetske bolesti s roditelja na djecu. Svatko od nas može biti zdravi nositelj neke nasljedne bolesti, a da toga nije svjestan. Poznavanje vašeg statusa nositelja, u iščekivanju buduće trudnoće, medicinska je informacija od primarne važnosti za prevenciju razvoja autosomno recesivnih te X-vezanih bolesti u djece čiji su roditelji zdravi. Ako su oba partnera nositelji iste autosomno recesivne anomalije, postoji 25% šanse da će patogene varijante gena prenijeti svojoj djeci u svakoj trudnoći. U slučaju bolesti koje se prenose kromosomom X, rizik da zdrava majka nositeljica rodi oboljelo muško dijete iznosi 50%, a rizik rađanja zdrave kćeri, također nositeljice iznosi 50%. Ovaj panel se preporučuje parovima koji planiraju trudnoću i žele znati postoji li rizik od prijenosa genetske bolesti na dijete. Testiranje se posebno preporučuje ako u obitelji već postoje članovi s nasljednom bolesti, u slučaju gubitka trudnoće bez drugih poznatih uzroka, u slučaju krvnog srodstva između partnera te pripadnosti određenoj etničkoj skupini.

Onkološke bolesti nastaju međudjelovanjem nasljeđa te brojnih unutarnjih i vanjskih čimbenika. Djelovanjem štetnih čimbenika na molekulu DNA nastaju promjene (mutacije) koje mogu dovesti do nastanka tumorskih stanica. Glavne su značajke zloćudnih tumorskih stanica nekontrolirana dioba te oštećenje okolnog tkiva i organa u koje se šire (metastaziraju). Geni su dijelovi DNA koji nose uputu za stvaranje proteina, a uz pomoć znanstvenih istraživanja do danas je otkriveno tisuće genskih promjena (mutacija) koje pomažu nastanku, rastu i širenju tumora. Promjene u našim genima mogu dovesti do nastanka dobroćudnih i zloćudnih tumora različitih organskih sustava. Danas je poznato da promjena u DNA koje uzrokuju tumore mogu nastati u genima (dijelovi DNA) koje nazivamo onkogeni i tumorsupresorski geni. Promjene u onkogenima dovode do povećanog stvaranja proteina koji stanicama daju uputu da nastave rasti i dijeliti se. Promjene u tumor-supresorskim genima naprotiv dovode do smanjenog stvaranja proteina koji sprječavaju da se stanice nekontrolirano dijele i rastu, a neke promjene gena dovode do gubitka proteina koji govore stanicama da se samounište kada su oštećene mutacijama. Neke promjene koje uzrokuju nastanak tumora događaju se izvan gena, u dijelovima nekodirajuće DNA koji imaju važnu ulogu u regulaciji ekspresije obližnjih gena. Cjelokupnu DNA čovjeka čini 1,5% kodirajuće DNA (geni) te 98,5% nekodirajuće DNA (regulatorne i strukturne regije).

Da bi zdrava stanica postala tumorska, mora se dogoditi više od jedne mutacije u istoj DNA molekuli, a procjenjuje se da je za nastanak tumorske stanice potrebno oko 50-ak mutacija u različitim genima. Osobe koje su naslijedile gensku promjenu (mutaciju) povezanu s rakom podložnije su nastanku daljnjih mutacija te je potrebno manje dodatnih mutacija da bi razvili karcinom i druge maligne bolesti. Međutim, u slučaju zdravog stila života uz izbjegavanje štetnih tvari poput duhanskog dima te uz pomoć zdrave prehrane neke osobe možda nikada neće razviti karcinom, unatoč tome što su naslijedile gensku promjenu (mutaciju) koja povećava rizik za nastanak karcinoma.

Postoji nekoliko vrsta genskih promjena koje mogu dovesti do nastanka tumora

Mutacija je patogena genska varijanta koja nastaje promjenom u DNA kodu koji se sastoji od 4 slova koja predstavljaju nukleotide sa dušičnim bazama: A-adenin, G-gvanin, C-citozin te T-timin. Neke genske promjene uključuju zamjenu samo jednog slova u DNA, što se naziva točkastom mutacijom. Na primjer, u ljudi s karcinomom debelog crijeva učestala je pojava točkaste mutacije u genu KRAS koja nastaje zamjenom slova G s A unutar DNA. Ova promjena jednog slova stvara abnormalni protein KRAS koji stanicama neprestano daje uputu da se dijele i rastu. Većina kroničnih mijeloičnih leukemija uzrokovana je kromosomskom preraspodjelom koja dio gena BCR veže uz gen ABL. Ovo preuređenje stvara abnormalni protein, nazvan BCR-ABL, koji dovodi do nekontroliranog rasta i diobe tumorskih stanica. Također, postoje i druge promjene DNA, poznate kao epigenetičke promjene koje sudjeluju u regulaciji genske ekspresije te sudjeluju u procesu nastanka tumora. Za razliku od genetičkih promjena, epigenetičke promjene (ponekad zvane epimutacije) mogu biti reverzibilne i ne utječu na slijed DNA, već mogu promijeniti količinu proteina koju gen proizvodi.

U okolišu postoje brojne tvari, kemikalije i mikroorganizmi nazvani mutageni koji mogu uzrokovati mutacije i epimutacije te potaknuti nastanak karcinoma (kancerogeni). Najčešći primjeri kancerogena su kancerogeni iz duhanskog dima, teški metali poput kadmija, UV zrake, virusi poput Epstein-Barrovog virusa i humanog papiloma virusa (HPV) te bakterije poput H. pylori. Dok većina genskih promjena nije štetna sama po sebi, akumulacija patogenih promjena (mutacija) tijekom mnogo godina može zdrave stanice pretvoriti u stanice raka. Većina karcinoma javlja se slučajno kao rezultat ovog procesa tijekom vremena zbog čega se onkološke bolesti najčešće javljaju u starijoj životnoj dobi, a rezultat su akumulacije mutacija koje su se događale i preko 20 godina.

Najpoznatije nasljedne vrste karcinoma

Određene vrste raka mogu biti nasljedne, a najpoznatiji su primjer nasljedni karcinomi debelog crijeva i nasljedni karcinomi dojke i raka jajnika. Zahvaljujući otkriću mutacija gena BRCA1 i BRCA2 te suvremenim metodama molekularne biologije došlo je do značajnog poboljšanja u probiru i odlukama o liječenju raka dojke i jajnika. Genske promjene (mutacije) koje povećavaju rizik od nastanka tumora mogu se prenijeti (naslijediti) ako su prisutne u jajnim stanicama ili spermijima roditelja. Na primjer, ukoliko roditelj svom djetetu prenese mutirani gen BRCA1 ili BRCA2, dijete će imati mnogo veći rizik od razvoja raka dojke i nekoliko drugih vrsta tumora. Zato se ponekad čini da je rak bolest koja se prenosi u obiteljima, iako se zapravo prenosi samo povišen rizik za nastanak raka. Do 10% svih danas poznatih tumora može biti uzrokovano naslijeđenim mutacijama. Nasljeđivanje genetske promjene povezane s rakom ne znači da ćete sigurno dobiti rak. To znači da je vaš rizik od raka povećan.

U pojedinim obiteljima javljaju se nasljedni tumorski sindromi koji predstavljaju rijetke poremećaje u kojima članovi obitelji imaju povećan rizik od razvoja određenih vrsta tumora. Nasljedni tumorski sindromi uzrokovani su naslijeđenim mutacijama gena povezanih s rakom. Na primjer, obiteljska adenomatozna polipoza nasljedni je tumorski sindrom uzrokovan promjenama u genu APC. Osobe s obiteljskom adenomatoznom polipozom imaju vrlo visok rizik za razvoj karcinoma debelog crijeva u ranoj dobi, ali i rizik za nastanak drugih vrsta tumora. Međutim, nisu svi oblici tumora za koje se čini da "nastaju u obitelji" uzrokovani obiteljskim sindromima raka. Zajedničko okruženje i stil života, kao što je izloženost zagađenom zraku ili korištenje duhana, mogu uzrokovati razvoj iste vrste raka među članovima obitelji, poput karcinoma pluća. Također, rak se može pojaviti u obitelji ako članovi obitelji imaju kombinaciju većeg broja genskih varijanti od kojih svaka ima vrlo mali rizik za nastanak raka.

Testiranje

Specijalna bolnica Sv. Katarina provodi Genome4All genetički test za rano otkrivanje osoba s povećanim rizikom za razvoj karcinoma i drugih malignih oboljenja analizom ukupno 524 gena i pripadajućih mutacija povezanih s rizikom za nastanak tumora.

Kardiovaskularne bolesti čine heterogenu skupinu poremećaja koji etiološki nastaju djelovanjem gena i okoliša, a predstavljaju vodeći uzrok smrti i invalidnosti širom svijeta te se procjenjuje da zbog njih svake godine umire preko 17,5 milijuna ljudi.  Rizični čimbenici su mnogobrojni. Na neke, kao što su debljina, povišene masnoće, hipertenzija, sedentarni način života i pušenje možemo utjecati te tako pomoći ne samo u prevenciji, nego i liječenju kardiovaskularnih bolesti. Zbog kompleksnosti bolesnika oboljelih od kardiovaskularnih bolesti nužan je sveobuhvatni, multidisciplinarni i individualizirani pristup.

Genetički testovi u kardiologiji 

Genetički poremećaji u kardiologiji uključuju monogenetske, poligenetske te multifaktorijalne ili složene poremećaje. Unutar nasljednih poremećaja kardiovaskularnog sustava razlikujemo nasljedne poremećaje metabolizma lipida, obiteljsku hiperkolesterolemiju, urođene mane srca i krvnih žila, nasljedne poremećaje ionskih kanala srca poput sindroma produljenog QT intervala, Brugadinog sindroma, Wolff-Parkinson-White sindroma, nasljednih kardiomiopatija te niz drugih stanja. Genetički testovi omogućuju dijagnostiku te personaliziranu terapiju, ali također daju važne informacije za druge članove obitelji oboljele osobe. Sekvenciranje sljedeće generacije (NGS) može pomoći u otkrivanju uzroka kardioloških bolesti, posebno u asimptomatskih pacijenata s povišenim rizikom za iznenadnu srčanu smrt.

Specijalna bolnica Sv. Katarina provodi razvoj cjelovitog modela prevencije iznenadne srčane smrti i drugih poremećaja kardiovaskularnog i endokrinološkog sustava analizom ukupno 563 gena povezanih s kardiovaskularnim i endokrinološkim bolestima (Genome4All kardiometabolički panel).

Rana dijagnoza i personalizirani pristup liječenju može značajno utjecati na prognozu bolesti.

Rizik za iznenadnu srčanu smrt

Prema recentnoj znanstvenoj literaturi svi sportaši pripadaju kategoriji „rizična skupina“ jer zbog povećanih tjelesnih aktivnosti imaju 2,8 puta veći rizik od iznenadne srčane smrti u usporedbi s populacijom koja ne prakticira sportske aktivnosti.

Znanstvenici Specijalne bolnice Sv. Katarina, službene bolnice Hrvatskog nogometnog saveza, u suradnji s kolegama iz SAD-a, Kanade, Hrvatske i Njemačke objavili su rezultate vezane uz ulogu specifičnih genetičkih biljega kao mogućih prediktora iznenadne srčane smrti u sportaša. Rezultati istraživanja koje je obuhvatilo tri generacije obitelji sportaša preminulog od iznenadne srčane smrti objavljeni su u znanstvenom časopisu Frontiers in Medicine, a u objavljenoj studiji analiziran je do sada najveći broj gena povezanih s nizom nasljednih kardioloških stanja koja dovode do iznenadne srčane smrti, točnije 294 gena povezanih s iznenadnom srčanom smrti. Među analiziranim genima su oni koji dovode do poremećaja električne aktivnosti srca, uključujući nasljedne poremećaje ionskih kanala srca poput sindroma produljenog QT intervala, Brugadinog sindroma, ali i geni čije promjene dovode do strukturnih promjena srca poput kardiomiopatija (najčešće hipertrofijska kardiomiopatija) te niza drugih stanja. Analiza uključuje i dodatnih 269 gena (ukupno 563 gena) čime su obuhvaćeni kardiometabolički poremećaji te druge nasljedne kardiovaskularne bolesti.

Navedeni koncept će predstavljati temelj za optimalno liječenje i, ako je potrebno, ugradnju kardioverter defibrilatora u rizičnih sportaša s ciljem smanjenja učestalosti iznenadne srčane smrti.

Tijekom započinjanja modela prevencije iznenadne srčane smrti u lipnju 2019. godine, član projektnog tima i jedan od najuglednijih njemačkih kardiologa, prof. dr. Johannes Brachmann je izjavio: „Zadnje znanstvene spoznaje sugeriraju kako klasični kardiološki pregled nije dostatan u ranom otkrivanju stanja koja mogu dovesti do iznenadne srčane smrti sportaša te da genetski probir kod predisponiranih sportaša dobiva ključnu ulogu.“

Sukladno Smjernicama (Stajalištima) Hrvatskog društva za humanu genetiku Hrvatskog liječničkog zbora, svim osobama koje su kroz probir identificirane kao osobe s višim rizikom pružit će se informacije u sklopu genetičkog savjetovanja.

S obzirom da veliki broj kardiovaskularnih bolesti koje mogu dovesti do iznenadne srčane smrti ima genetsku podlogu, unutar rizičnih skupina populacija, uz standardnu kliničku obradu sukladno smjernicama Europskog kardiološkog društva, potrebno je napraviti i pravovremeni genetički probir, što će dovesti do optimizacije liječenja, ali i određivanja preporuka vezanih uz daljnje aktivnosti pacijenata.

Utvrđivanje genetičkog rizika u obitelji

Identificiranje članova obitelji s rizikom jedna je od najvažnijih prednosti genetičkog testiranja. Rezultati genetičkih testova mogu utjecati ne samo na pojedinca koji se podvrgnuo testiranju, već i na cijelu obitelj. Ukoliko je Vaš rezultat testiranja pozitivan i utvrđena Vam je patogena genska varijanta ili varijanta nesigurnog značaja (VUS), članovi Vaše obitelji imaju šansu i do 50% da također imaju istu mutaciju. Obiteljsko praćenje može identificirati ostale članove obitelji koji su rizični za isto medicinsko stanje. Članovi obitelji koji su također pozitivni mogu zajedno sa svojim liječnicima, specijalistom medicinske genetike, specijalistom kardiologije te nutricionistom napraviti personalizirani plan prevencije i plan ranog liječenja bolesti.

Genetički poremećaji endokrinološkog sustava uključuju monogenetske, poligenetske te multifaktorijalne ili složene poremećaje. Unutar skupine poremećaja endokrinih žlijezda razlikujemo poremećaje reprodukcije i spolne diferencijacije, poremećaje rasta i razvoja, metaboličke poremećaje te poremećaje regulacije opskrbe hranjivim tvarima i održavanja homeostaze. Genetički testovi omogućuju dijagnostiku te personaliziranu terapiju, ali također daju važne informacije za druge članove obitelji oboljele osobe. Sekvenciranje sljedeće generacije (NGS) može pomoći u otkrivanju uzroka endokrinoloških bolesti, posebno kada hormonski testovi daju dvosmislene rezultate. Također, genetičkim testovima moguće je otkriti postoji li nasljedna komponenta te omogućuju planiranje liječenja različitih endokrinoloških poremećaja, uključujući pretilost, dijabetes, bolesti štitnjače i rizik za nastanak tumora endokrinih žlijezda (hipotalamusa, hipofize, epifize, štitne žlijezde, doštitnih žlijezda, gušterače, nadbubrežnih žlijezda, jajnika i sjemenika).

Rana dijagnoza i personalizirani pristup liječenju može značajno utjecati na prognozu bolesti. (Genome4All kardiometabolički panel). U sklopu testiranja pacijentima nudimo i testove za procjenu rizika za nastanak tumora, kao i nutrigenetičke testove kako bismo svakom pacijentu pristupili individualno te optimizirali prehranu radi prevencije kardioloških, endokrinoloških i onkoloških bolesti koje su danas vodeći uzrok smrtnosti u Hrvatskoj i svijetu, a koje je u većini slučajeva moguće prevenirati zdravim stilom života i pravilnom prehranom.

Najnovija izvješća Svjetske zdravstvene organizacije ukazuju na epidemijske razmjere pretilosti europske populacije te je utvrđeno da pretilost godišnje uzrokuje oko 200.000 slučajeva karcinoma i 1.2 milijuna smrti. U cijeloj Europi 59% odraslih osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu ili je pretilo, kao i 8% djece mlađe od pet godina. Istraživanja pokazuju da u nekih ljudi geni mogu uzrokovati i do 80% povećanog rizika za nastanak prekomjerne tjelesne težine. Iako variraju, ovi znanstveni podatci daju grubu predodžbu o tome koliko je važna uloga genetike u razvoju prekomjerne tjelesne mase. Nutrigenetičkim testiranjem možemo utvrditi kako specifične genske varijante u DNA mogu utjecati na nutrijente i suplemente koje unosite hranom, a dobiveni rezultati mogu vam pomoći u prilagodbi plana prehrane te za održavanje normalne tjelesne mase.

Postavljanje dijagnoze genetičkim testiranjem ima brojne potencijalne koristi za pacijenta i njegovu širu obitelj. Genetičko testiranje ključno je u dijagnostici i ranom otkrivanju nasljednih monogenetskih sindroma poput multiple endokrine neoplazije tipa 1 (sindrom MEN1) te tipa 2 (sindrom MEN2). Napredak tehnologije sekvenciranja DNA, točnije sekvenciranje sljedeće generacije (NGS) rezultirao je intenzivnim razdobljem otkrivanja genetskih bolesti u području endokrinologije te omogućilo bolji uvid u molekularno-genetičku osnovu mnogih endokrinoloških poremećaja.

Monogenetski endokrinološki poremećaji najčešće su posljedica mutacija u kodirajućoj sekvenci DNA (genima) unutar spolnih stanica (germinativne mutacije). U ovu skupinu poremećaja pripadaju monogenetski dijabetes, Kallmannov sindrom, obiteljski hiperaldosteronizam, sindromi multiplih endokrinih neoplazija (MEN1, MEN2, MEN4), nedostatak 21–hidroksilaze i drugi endokrinološki poremećaji. Za uspješno prepoznavanje i dijagnozu ovih poremećaja važno je poznavanje načina nasljeđivanja, vrste i klasifikaciju genskih varijanti odgovornih za bolest, penetrantnost određenih gena te stupanj genetičke heterogenosti.

Monogenetski poremećaji mogu se naslijediti prema jednom od šest tipova nasljeđivanja: autosomno dominantnim nasljeđivanjem (npr. MEN1 i MEN2 zbog mutacija u genima MEN1 te RET), autosomno recesivnim nasljeđivanjem (npr. nedostatak 21-hidroksilaze zbog mutacije u genu CYP21A2), X-vezano dominantnim tipom nasljeđivanja (npr. X-vezana hipofosfatemija zbog mutacije u genu PHEX), X-vezanim recesivnim nasljeđivanjem (npr. Kallmannov sindrom zbog mutacije gena ANOS1); Y-vezanim tipom nasljeđivanja (npr. azoospermija i oligospermija zbog delecije gena (poput gena USP9Y) u dijelu Y-kromosoma te mitohondrijskim tipom nasljeđivanja (npr. hipogonadotropni hipogonadizam i hipoparatireoidizam povezan s Kearns-Sayreovim sindromom zbog delecije mitohondrijske (majčine) DNA (mtDNA)).

Genetičko testiranje u endokrinologiji omogućuje pravovremenu detekciju bolesti u članova obitelji s rizikom, a rezultati genetičkih testova mogu utjecati, osim na pojedinca koji se podvrgnuo testiranju, i na cijelu obitelj. Ukoliko je vaš rezultat testiranja pozitivan i utvrđena vam je patogena genska varijanta ili varijanta nesigurnog značaja (VUS), u članova vaše obitelji također može postojati rizik za razvoj bolesti. Obiteljsko praćenje može identificirati ostale članove obitelji koji su rizični za isto endokrinološko stanje. Članovi obitelji koji su također pozitivni na patogenu gensku varijantu mogu sa svojim specijalistom medicinske genetike, specijalistom endokrinologije te nutricionistom napraviti plan prevencije i plan ranog liječenja bolesti.

Popis dodatnih subspecijalističkih panela

Genske varijante u 226 gena analiziranih u ovom panelu usko su povezane ili, potencijalno, uzrok glavnih endokrinoloških stanja.

Geni uključeni u endokrinološki panel:

ABCA1, ABCC8, ABCG5, ABCG8, ACAT1, ACSF3, ADCY3, AGL, AIRE, ALDOA, ALDOB, ALMS1, AMH, AMHR2, ANOS1, AP2S1, APOA1, APOA5, APOB, APOC2, APOC3, APOE, AR, ARL6, ARMC5, ARX, ATRX, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BCOR, BLK, BMP15, BSND, CASR, CDC73, CDKN1A, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2B, CDKN2C, CEP290, CEP41, CHD7, CLCNKB, CLDN16, CLDN19, CNNM2, CNNM4, CREB3L3, CREBBP, CUL4B, CYP11A1, CYP11B1, CYP17A1, CYP19A1, CYP21A2, DHCR7, DHH, DUOX2, DUOXA2, DYNC2H1, DYRK1B, EGF, EIF2AK3, ENO3, EPM2A, ERCC3, FAM111A, FBP1, FGF8, FGFR1, FIG4, FOXE1, FOXL2, FOXP3, FRAS1, FSHR, FXYD2, GAA, GALT, GATA4, GATA6, GBE1, GCK, GCM2, GLIS3, GLUD1, GNA11, GNAS, GNRHR, GPIHBP1, GYG1, GYS1, GYS2, HADH, HESX1, HMGCL, HMGCS2, HNF1A, HNF1B, HNF4A, HSD17B3, HSD3B2, IGSF1, IL17RD, INS, INSR, IRF6, KCNA1, KCNJ10, KCNJ11, KISS1R, KLF11, KSR2, LAMP2, LDHA, LDLR, LDLRAP1, LEP, LEPR, LHCGR, LIPA, LMF1, LMNA, LPL, MAGEL2, MAGT1, MAMLD1, MAP3K1, MC2R, MC3R, MC4R, MEN1, MKKS, MKRN3, MKS1, MPV17, MRAP, NEUROD1, NEUROG3, NHLRC1, NIPA2, NKX2-1, NKX2-5, NNT, NOBOX, NR0B1, NR0B2, NR3C1, NR5A1, NTRK2, OXCT1, PAX4, PAX8, PC, PCBD1, PCK1, PCSK1, PCSK9, PDX1, PFKM, PGAM2, PGK1, PGM1, PHF6, PHKA1, PHKA2, PHKB, PHKG2, POLG, POMC, POR, POU1F1, PPARG, PRKAG2, PRKAG3, PRKAR1A, PROK2, PROKR2, PROP1, PTF1A, PTH, PYGL, PYGM, RBCK1, RET, RFX6, RSPO1, SARS2, SDCCAG8, SECISBP2, SIM1, SLC12A3, SLC16A1, SLC16A2, SLC26A4, SLC2A2, SLC37A4, SLC5A5, SOX9, SRD5A2, SRY, STAR, TACR3, TG, THRA, THRB, TPO, TRPM6, TSHB, TSHR, TTC8, UCP2, UCP3, VPS13B, WDPCP, WFS1, WT1, ZFP57, ZFPM2.

Gastroenterološki panel analizira 146 gena povezanih s nasljednim gastrointestinalnim bolestima.

Geni uključeni u gastroenterološki panel:

LIPA, GPIHBP1, BBS1, BBS2, MKKS, BDNF, TCTN2, AHI1, B9D2, NPC2, CEP290, CEP41, PHOX2B, ANKS6, DCDC2, ATP8B1, IL10RA, IL10, DGAT1, BBS9, PEX26, BBS4, ABCB11, MKS1, IL21, PEX1, NPHP1, CREB3L3, ZEB2, CLMP, SLC5A1, MITF, EDN3, SOX2, CC2D2A, STX3, APOC2, IQCB1, XIAP, MYO5B, BAAT, WDR19, RET, EFTUD2, MVK, TRMU, SPINT2, NPHP3, PAX3, ARL6, TMEM231, ARL13B, PKHD1, ZNF423, CPA1, NPC1, DHCR7, NEUROG3, INVS, CYP7B1, INPP5E, SEC63, SI, LRP5, NPHP4, SLC26A3, JAG1, L1CAM, TTC8, HSD3B7, VIPAS39, SERPINA1, GLI3, CHD7, GUCY2C, TTC21B, RPGRIP1L, SLC9A3, EDNRB, LCT, SPINK1, PKD1, BBS12, TCTN1, CELSR3, PKD2, TCTN3, LMF1, GLIS2, CYP27A1, APOA5, NRTN, SLC10A2, PRSS1, NEK8, UBR1, TMEM138, CFTR, EPCAM, NRG1, PEX2, SMPD1, MID1, SAR1B, B9D1, TTC7A, TTC37, PEX5, DGUOK, BBS10, NOTCH2, BBS7, AKR1D1, TMEM237, RMRP, RFX6, FAH, KIF7, SLC25A13, WDR35, OFD1, NCF2, SKIV2L, SOX10, NR1H4, ABCC2, FOXP3, MYCN, CEP164, IL10RB, TJP2, FANCC, PRKCSH, PEX6, ABCB4, FANCB, PEX12, ADAM17, PTF1A, VPS33B, CTRC, TMEM216, TMEM67, PEX10, BBS5, GANAB.

Genske varijante u 262 gena analiziranih u ovom panelu povezane su sa sindromskom i nesindromskom gluhoćom.

Geni uključeni u panel za gubitak sluha i gluhoću:

ABHD12, ABHD5, ACOX1, ACTG1, ADCY1, ADGRV1, AIFM1, ALMS1, ANLN, ARSB, ARSG, ATP1A3, ATP2B2, ATP6V1B1, BCAP31, BCS1L, BSND, BTD, CABP2, CACNA1D, CCDC50, CD151, CD164, CDC14A, CDH23, CEACAM16, CEP250, CEP78, CHD7, CIB2, CISD2, CLDN14, CLIC5, CLPP, CLRN1, COCH, COL11A1, COL11A2, COL2A1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6, COL9A1, COL9A2, COL9A3, CRYM, DBH, DCAF17, DCDC2, DFNA5, DFNB59, DIABLO, DIAPH1, DIAPH3, DMXL2, DNMT1, DSPP, EDN3, EDNRA, EDNRB, EFTUD2, ELMOD3, EPS8, EPS8L2, ESPN, ESRRB, EYA1, EYA4, FAM65B, FGF3, FGFR3, FOXC1, FOXI1, GALNS, GATA3, GDF6, GIPC3, GJA1, GJB1, GJB2, GJB3, GJB6, GLB1, GNS, GPSM2, GRHL2, GRXCR1, GRXCR2, GUSB, HARS, HARS2, HGF, HGSNAT, HOMER2, HSD17B4, HYAL1, IDS, IDUA, ILDR1, JAG1, KARS, KCNE1, KCNQ1, KCNQ4, KCNJ10, KITLG, LARS2, LHFPL5, LHX3, LOXHD1, LOXL3, LRP2, LRTOMT, MAN2B1, MARVELD2, MCM2, MEOX1, MET, MIR96, MITF, MPZ, MSRB3, MT-ATP6, MT-ATP8, MT-CO1, MT-CO2, MT-CO3, MT-CYB, MT-ND1, MT-ND2, MT-ND3, MT-ND4, MT-ND4L, MT-ND5, MT-ND6, MT-RNR1, MT-RNR2, MT-TA, MT-TC, MT-TD, MT-TE, MT-TF, MT-TG, MT-TH, MT-TI, MT-TK, MT-TL1, MT-TL2, MT-TM, MT-TN, MT-TP, MT-TQ, MT-TR, MT-TS1, MT-TS2, MT-TT, MT-TV, MT-TW, MT-TY, MYH14, MYH7B, MYH9, MYO15A, MYO18B, MYO3A, MYO6, MYO7A, NAGLU, NARS2, NDRG1, NF2, NLRP3, NOG, OPA1, OSBPL2, OTOA, OTOF, OTOG, OTOGL, P2RX2, PAX3, PCDH15, PCGF2, PDZD7, PEX1, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, PEX26, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PHYH, PMP22, PNPT1, POLR1C, POLR1D, POU3F4, POU4F3, PRPS1, RAI1, RDX, RMND1, ROR1, RPS6KA3, S1PR2, SCP2, SERAC1, SERPINB6, SGSH, SH3TC2, SIX1, SIX5, SLC12A2, SLC17A8, SLC22A4, SLC26A4, SLC26A5, SLC29A3, SLC44A4, SLC4A11, SLC52A2, SLC52A3, SLITRK6, SMPX, SNAI2, SOX10, SYNE4, TBC1D24, TCOF1, TECTA, TFAP2A, TIMM8A, TJP2, TMC1, TMEM126A, TMEM132E, TMIE, TMPRSS3, TNC, TPRN, TRIOBP, TRRAP, TSPEAR, TUBB4B, TWNK, UBR1, USH1C, USH1G, USH2A, VCAN, WBP2, WFS1, WHRN, ZNF469.

Panel za poremećaje koštanog i vezivnog tkiva analizira 416 gena povezanih sa stanjima koja utječu na koštani sustav i vezivna tkiva, što može pomoći u postavljanju dijagnoze i, u nekim slučajevima,omogućitiodgovarajućepersonalizirano liječenje bolesti s obzirom na utvrđenu gensku mutaciju.

Geni uključeni u panel poremećaja koštanog i vezivnog tkiva:

ABCC6, ABL1, ACAN, ACP5, ACTA2, ACVR1, ADAMTS10, ADAMTS17, ADAMTS2, ADAMTSL4, AEBP1, AFF4, AGA, AGPS, AIFM1, ALDH18A1, ALPL, AMER1, ANKH, ANO5, ARCN1, ARIH1, ARSB, ARSE, ASCC1, ASPM, ATP6V0A2, ATP6V1A, ATP6V1E1, ATP7A, ATR, ATRIP, B3GALT6, B3GAT3, B4GALT7, BGN, BMP1, BMP2, BMPER, BMPR1B, C1S, C2CD3, CA2, CANT1, CASR, CBS, CCDC8, CDC45, CDC6, CDK5RAP2, CDKN1C, CDT1, CENPJ, CEP120, CEP135, CEP152, CEP63, CEP97, CFAP410, CHST14, CHST3, CHUK, CLCN5, CLCN7, COG1, COG7, COL10A1, COL11A1, COL11A2, COL12A1, COL1A1, COL1A2, COL27A1, COL2A1, COL3A1, COL4A1, COL5A1, COL5A2, COL9A1, COL9A2, COL9A3, COMP, CREB3L1, CRIPT, CRTAP, CSF1R, CSGALNACT1, CSPP1, CTNS, CTSA, CTSK, CUL7, CWC27, CYP27B1, CYP2R1, DCHS1, DDR2, DDRGK1, DHCR24, DIP2C, DLL1, DLL3, DLX3, DMP1, DMRT2, DNA2, DNMT3A, DONSON, DSE, DVL1, DVL3, DYM, DYNC2H1, DYNC2LI1, EBP, EFEMP2, EIF2AK3, ELN, ENPP1, ESCO2, EVC, EVC2, EXOC6B, EXOSC2, EXT1, EXT2, EXTL3, FAH, FAM111A, FAM20C, FAM46A, FAR1, FAT4, FBLN5, FBN1, FBN2, FGF23, FGF9, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FIG4, FKBP10, FKBP14, FLCN, FLNA, FLNB, FN1, FOXE3, FTO, FUCA1, FZD2, GALNS, GALNT3, GDF5, GDF6, GGCX, GHR, GHRHR, GHSR, GJA1, GLB1, GMNN, GNAS, GNE, GNPAT, GNPTAB, GNPTG, GNS, GORAB, GPC6, GPX4, GSC, GUSB, GZF1, HCN4, HES7, HGSNAT, HPGD, HSPG2, HYAL1, IARS2, ICK, IDS, IDUA, IFITM5, IFT122, IFT140, IFT172, IFT43, IFT52, IFT57, IFT74, IFT80, IFT81, IGF1, IGF2, IHH, IMPAD1, INPPL1, INTU, JAG1, KAT6B, KIAA0586, KIAA0753, KIF22, KL, KMT2A, LARP7, LBR, LEMD3, LFNG, LIFR, LIG4, LMNA, LMX1B, LONP1, LOX, LOXL3, LRP4, LRP5, LRRK1, LTBP2, LTBP3, LTBP4, LZTS1, MAFB, MAN2B1, MANBA, MAP3K7, MAT2A, MATN3, MBTPS1, MBTPS2, MCM5, MCPH1, MED12, MEOX1, MESDC2, MESP2, MFAP5, MGP, MMP13, MMP14, MMP2, MMP9, MNX1, MSX2, MYH11, MYH3, MYLK, MYO18B, NAGLU, NANS, NBAS, NEK1, NEU1, NIN, NKX3-2, NOG, NOTCH1, NOTCH2, NPPC, NPR2, NPR3, NSDHL, NSMCE2, NTRK1, NXN, OBSL1, OCRL, ORC1, ORC4, ORC6, OSTM1, P3H1, P4HB, PAM16, PAPSS2, PCGF2, PCNT, PCYT1A, PDE4D, PEX5, PEX7, PGM3, PHEX, PIK3C2A, PISD, PKD2, PKDCC, PLK4, PLOD1, PLOD2, PLOD3, PLS3, POC1A, POLR1A, POP1, POR, PPIB, PPP3CA, PRDM5, PRKAR1A, PRKG1, PTDSS1, PTH1R, PTHLH, PTPN11, PYCR1, RAB33B, RBBP8, RECQL4, RIN2, RIPPLY2, RMRP, RNU4ATAC, ROR2, RSPO2, RSPRY1, RTTN, RUNX2, SC5D, SEC24D, SERPINF1, SERPINH1, SETBP1, SFRP4, SGMS2, SGSH, SH3PXD2B, SKI, SLC17A5, SLC26A2, SLC29A3, SLC2A10, SLC2A2, SLC34A1, SLC34A3, SLC35D1, SLC39A13, SLCO2A1, SLCO5A1, SMAD2, SMAD3, SMAD4, SMAD6, SMARCAL1, SNRPB, SNX10, SOX9, SP7, SPARC, SQSTM1, SRCAP, SUCO, SULF1, SUMF1, TAB2, TALDO1, TAPT1, TBCE, TBX15, TBX3, TBX5, TBX6, TBXAS1, TCIRG1, TCTEX1D2, TCTN3, TGFB1, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, TMEM165, TMEM38B, TNFRSF11A, TNFRSF11B, TNFSF11, TONSL, TRAF3IP1, TRAIP, TRAPPC2, TREM2, TRIM37, TRIP11, TRIP4, TRMT10A, TRPS1, TRPV4, TTC21B, TUBGCP4, TUBGCP6, TYROBP, UBE3B, UPF3B, VAC14, VDR, VPS33A, WDR19, WDR34, WDR35, WDR4, WDR60, WISP3, WNT1, WNT3, WNT3A, WNT5A, XRCC4, XYLT1, XYLT2, ZMPSTE24, ZNF469, ZNF687.

Panel za probir nositelja je panel s 302 gena čiji je cilj istražiti vjerojatnost prijenosa genetske bolesti s roditelja na djecu. Svatko od nas može biti zdravi nositelj neke nasljedne bolesti, a da toga nije svjestan. Poznavanje vašeg statusa nositelja, u iščekivanju buduće trudnoće, medicinska je informacija od primarne važnosti za prevenciju razvoja autosomno recesivnih te X-vezanih bolesti u djece čiji su roditelji zdravi. Ako su oba partnera nositelji iste autosomno recesivne anomalije, postoji 25% šanse da će patogene varijante gena prenijeti svojoj djeci u svakoj trudnoći. U slučaju bolesti koje se prenose kromosomom X, rizik da zdrava majka nositeljica rodi oboljelo muško dijete iznosi 50%, a rizik rađanja zdrave kćeri, također nositeljice iznosi 50%. Ovaj panel se preporučuje parovima koji planiraju trudnoću i žele znati postoji li rizik od prijenosa genetske bolesti na dijete. Testiranje se posebno preporučuje ako u obitelji već postoje članovi s nasljednom bolesti, u slučaju gubitka trudnoće bez drugih poznatih uzroka, u slučaju krvnog srodstva između partnera te pripadnosti određenoj etničkoj skupini.

Geni uključeni u Panel za probir nositelja su:

CFTR, SMN1, ABCB11, ABCC8, ABCD1, ACAD9, ACADM, ACADVL, ACAT1, ACOX1, ACSF3, ADA, ADAMTS2, ADGRG1, AGA, AGL, AGPS, AGXT, AIRE, ALDH3A2, ALDOB, ALG6, ALMS1, ALPL, AMT, AQP2, ARG1, ARSA, ARSB, ASL, ASNS, ASPA, ASS1, ATM, ATP6V1B1, ATP7A, ATP7B, ATRX, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BCKDHA, BCKDHB, BCS1L, BLM, BSND, CAPN3, CBS, CDH23, CEP290, CERKL, CHM, CHRNE, CIITA, CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CLRN1, CNGB3, COL27A1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL7A1, CPS1, CPT1A, CPT2, CRB1, CTNS, CTSK, CYBA, CYBB, CYP11B1, CYP11B2, CYP17A1, CYP19A1, CYP21A2, CYP27A1, DBT, DCLRE1C, DHCR7, DHDDS, DLD, DMD, DNAH5, DNAI1, DNAI2, DYSF, EDA, EIF2B5, ELP1, EMD, ERCC6, ERCC8, ESCO2, ETFA, ETFDH, ETHE1, EVC, EVC2, EYS, F9, FAH, FAM161A, FANCA, FANCC, FANCG, FH, FKRP, FKTN, FMR1, G6PC, GAA, GALC, GALK1, GALT, GAMT, GBA, GBE1, GCDH, GFM1, GJB1, GJB2, GLA, GLB1, GLDC, GLE1, GNE, GNPTAB, GNPTG, GNS, GRHPR, HADHA, HAX1, HBA1, HBA2, HBB, HEXA, HEXB, HGSNAT, HJV, HLCS, HMGCL, HOGA1, HPS1, HPS3, HSD17B4, HSD3B2, HYAL1, HYLS1, IDS, IDUA, IL2RG, IVD, KCNJ11, LAMA2, LAMA3, LAMB3, LAMC2, LCA5, LDLR, LDLRAP1, LHX3, LIFR, LIPA, LOXHD1, LPL, LRPPRC, MAN2B1, MCOLN1, MED17, MESP2, MFSD8, MKS1, MLC1, MMAA, MMAB, MMACHC, MMADHC, MPI, MPL, MPV17, MTHFR, MTM1, MTRR, MTTP, MUT, MYO7A, NAGLU, NAGS, NBN, NDRG1, NDUFAF5, NDUFS6, NEB, NPC1, NPC2, NPHS1, NPHS2, NR2E3, NTRK1, OAT, OPA3, OTC, PAH, PC, PCCA, PCCB, PCDH15, PDHA1, PDHB, PEX1, PEX10, PEX12, PEX2, PEX6, PEX7, PFKM, PHGDH, PKHD1, PMM2, POMGNT1, PPT1, PROP1, PRPS1, PSAP, PTS, PUS1, PYGM, RAB23, RAG2, RAPSN, RARS2, RDH12, RMRP, RPE65, RPGRIP1L, RS1, RTEL1, SACS, SAMHD1, SEPSECS, SGCA, SGCB, SGCG, SGSH, SLC12A3, SLC12A6, SLC17A5, SLC22A5, SLC25A13, SLC25A15, SLC26A2, SLC26A4, SLC35A3, SLC37A4, SLC39A4, SLC4A11, SLC6A8, SLC7A7, SMARCAL1, SMPD1, STAR, SUMF1, TAT, TCIRG1, TECPR2, TFR2, TGM1, TH, TMEM216, TPP1, TRMU, TSFM, TTPA, TYMP, USH1C, USH2A, VPS13A, VPS13B, VPS45, VRK1, VSX2, WNT10A, XPA, XPC, ZFYVE26, BTD, F11, F2, F5, G6PD, GP1BA, GP9, HFE, HGD, MCCC1, MCCC2, MEFV, SERPINA1.

Panel za upalne bolesti crijeva analizira 125 gena povezanih s Crohnovom bolešću, ulceroznim kolitisom i imunodeficijencijom koji mogu pomoći u postavljanju dijagnoze te u nekim slučajevimaomogućitiodgovarajućeliječenje bolesti na temelju utvrđene genske mutacije.

Geni uključeni u panel za upalne bolesti crijeva:

ADA, ADAM17, AICDA, AIRE, ANKZF1, ARPC1B, BACH2, BTK, C17ORF62, CARD8, CARMIL2, CASP8, CD19, CD3G, CD40, CD40LG, CD55, CD81, CHD7, CIITA, COL7A1, CR2, CTLA4, CYBA, CYBB, CYBC1, DCLRE1C, DKC1, DOCK8, DUOX2, FCHO1, FERMT1, FOXP3, FUT2, G6PC3, GUCY2C, HPS1, HPS4, HPS6, ICOS, IKBKB, IKZF1, IL10, IL10RA, IL10RB, IL21, IL21R, IL23R, IL2RA, IL2RB, IL2RG, IL7R, ITCH, ITGB2, JAK1, LCK, LIG4, LRBA, LYST, MALT1, MEFV, MVK, MYO5A, NCF2, NCF4, NFAT5, NFKB1, NFKB2, NLRC4, NLRP12, NOD2, NOP10, NPC1, PIK3CD, PIK3R1, PLCG2, POLA1, PRF1, PTEN, RAB27A, RAC1, RAC2, RAG1, RAG2, RET, RFX5, RFXANK, RFXAP, RIPK1, RTEL1, SH2D1A, SI, SKIV2L, SLC37A4, SLC9A3, SLCO2A1, STAT1, STAT3, STAT5B, STIM1, STX3, STXBP2, STXBP3, TAP1, TAP2, TERC, TERT, TGFB1, TGFBR1, TGFBR2, TINF2, TNFAIP3, TNFRSF13B, TRAF3, TRIM22, TTC37, TTC7A, UNC13D, UNG, WAS, WIPF1, XIAP, ZAP70, ZBTB24, ZNF341.

Genske varijante analizirane u pedijatrijskom panelu usko su povezane ili, potencijalno, uzrok pedijatrijskih stanja i bolesti.

Geni uključeni u pedijatrijski panel:

A2M, AAAS, ABCA12, ABCB11, ABCD1, ABL1, ACAD9, ACADL, ACADM, ACADS, ACADSB, ACADVL, ACE, ACOX1, ADA, ADAMTS10, ADAMTS13, ADAMTS17, ADAMTS2, ADAMTSL2, ADAMTSL4, ADGRV1, AGA, AGL, AGPS, AGT, AGTR1, AGXT, AHI1, AIRE, ALDH3A2, ALDH5A1, ALDOB, ALG1, ALG6, ALMS1, ALPL, ALS2, AMACR, AMELY, AMPD1, AMT, ANTXR2, AP1S2, APOE, APP, APTX, AR, ARSA, ARSB, ARVCF, ARX, ASL, ASPA, ASS1, ATIC, ATM, ATP13A2, ATP1A3, ATP2A2, ATP6V0A2, ATP7A, ATP7B, ATP8B1, ATR, ATRX, AUH, AUTS2, AVPR1A, B4GALT1, BCKDHA, BCKDHB, BCS1L, BDNF, BGN, BLM, BMPR2, BRAF, BRCA2, BRIP1, BTD, BTK, CA2, CACNA1C, CASK, CBS, CD40LG, CD96, CDH23, CDKL5, CDKN1C, CEP290, CEP78, CFP, CFTR, CHD7, CHD8, CHM, CHRNA1, CHRNA7, CHRND, CHRNG, CIB2, CLDN1, CLDN19, CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CLRN1, CNGB3, CNTNAP2, CNTNAP5, COL11A1, COL11A2, COL17A1, COL1A1, COL1A2, COL2A1, COL3A1, COL4A3, COL4A4, COL5A1, COL5A2, COL7A1, COMT, COQ2, CPS1, CPT1A, CPT2, CREBBP, CRLF1, CRTAP, CSF1R, CSTB, CTNS, CTSD, CTSF, CTSK, CXCR4, CYP11A1, CYP21A2, CYP27A1, CYP27B1, D2HGDH, DCLRE1C, DCTN1, DCX, DDB2, DDC, DGUOK, DHCR24, DHCR7, DKC1, DLD, DLL3, DMD, DMP1, DMPK, DNAJC19, DNAJC5, DNMT1, DNMT3B, DOCK4, DOLK, DPAGT1, DPM1, DPP10, DPP6, DPYD, DSP, EDA, EDN3, EDNRB, EFEMP2, EGR2, EHMT1, EIF2AK3, EIF4G1, ENPP1, EPM2A, ERBB3, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ERCC6, ERCC8, ESCO2, ETFA, ETFB, ETFDH, ETHE1, F11, F5, FAH, FAM126A, FAM20C, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FBLN5, FBN1, FBN2, FBXO7, FGA, FGB, FGD1, FGD4, FGFR2, FGG, FH, FKRP, FKTN, FLI1, FLNA, FMR1, FOLR1, FOXG1, FOXN1, FOXP1, FOXP2, FOXP3, FRAS1, FREM2, FUCA1, G6PC3, G6PD, GAA, GABBR2, GABRB3, GABRG1, GALC, GALT, GATA1, GBA, GBE1, GCDH, GCH1, GCSH, GFM1, GJA1, GJA5, GJA8, GJB2, GJC2, GLA, GLB1, GLDC, GLE1, GLI3, GNA14, GNE, GNPTAB, GNS, GP1BB, GRHPR, GRIN2B, GRN, GRPR, GSS, GTF2H5, GUSB, H19, HADH, HADHA, HADHB, HAMP, HBA1, HBB, HESX1, HEXA, HEXB, HFE, HGD, HGSNAT, HIBCH, HIRA, HMGCL, HOXA1, HPRT1, HSD17B10, HSD17B4, HSPG2, HTRA2, HYLS1, IDUA, IGBP1, IGF1, IGF2, IGHMBP2, IKBKG, IL2RG, IMMP2L, INSR, INVS, IQCB1, ITGA6, ITGB4, IVD, JAK3, JMJD1C, KATNAL2, KCNJ1, KCNQ1, KCTD7, KDM5C, KIRREL3, KLHL3, KRT18, KRT8, KRT81, KRT83, KRT86, L1CAM, LAMA2, LAMA3, LAMB2, LAMB3, LAMC2, LAMC3, LBR, LHX3, LIFR, LMNA, LRP2, LRP5, LRPPRC, LRRK2, LYST, MAN2B1, MAPK10, MAPT, MAT2A, MBD5, MCCC2, MCOLN1, MECP2, MED12, MEF2C, MEFV, MET, MFSD8, MGAT2, MID1, MKS1, MLC1, MMAB, MMACHC, MOCS1, MOCS2, MOGS, MPI, MPL, MPO, MPV17, MPZ, MRPS16, MRPS22, MTHFR, MTM1, MTTP, MUTYH, MVK, MYO5A, MYO7A, NAGA, NAGS, NBN, NDP, NEB, NEGR1, NEU1, NEUROG3, NHLRC1, NHS, NIPBL, NLGN3, NLGN4X, NLGN4Y, NPC1, NPC2, NPHP1, NPHP3, NPHP4, NPHS1, NR0B1, NRXN1, NSD1, NTNG1, NTRK1, NUP62, OCRL, OFD1, OPA3, OPHN1, OSTM1, OTC, PAFAH1B1, PAH, PALB2, PARK7, PAX6, PC, PCDH15, PCDH19, PCDH9, PDE10A, PDHA1, PDHX, PDP1, PDSS1, PDSS2, PDZD7, PEX7, PHF6, PINK1, PIP5K1B, PKHD1, PKLR, PLA2G6, PLCE1, PLEKHG5, PLG, PLOD1, PLP1, PMM2, PMP22, PNKP, PNPO, POLG, POMGNT1, POMT1, POMT2, PON3, POU1F1, PPT1, PQBP1, PREPL, PRKAG2, PRKAR1A, PRKN, PRKRA, PRNP, PROC, PRODH, PROP1, PRPS1, PRX, PSAP, PSAT1, PSEN1, PSEN2, PTCHD1, PTEN, PTH1R, PTPN11, RAB23, RAB27A, RAB39B, RAB3GAP1, RAB3GAP2, RAD51C, RAG1, RAG2, RAI1, RAPSN, RBFOX1, RELN, REN, RHOBTB2, RMRP, RPGRIP1L, RPL10, RREB1, RS1, SACS, SATB2, SBDS, SCN1A, SCN2A, SCNN1A, SCNN1B, SCNN1G, SCO2, SEC24C, SERPINA1, SFTPA1, SFTPB, SFTPC, SGCA, SGSH, SH2D1A, SHANK2, SHANK3, SIL1, SKI, SLC12A1, SLC12A6, SLC16A2, SLC17A5, SLC25A15, SLC25A22, SLC26A2, SLC26A4, SLC2A10, SLC34A2, SLC35A1, SLC35C1, SLC35D1, SLC37A4, SLC3A1, SLC4A11, SLC6A3, SLC6A4, SLC6A8, SLC9A6, SLC9A9, SLX4, SMAD3, SMAD6, SMC1A, SMG6, SMN1, SMPD1, SNAP29, SNCA, SNCB, SNRPN, SOX10, SOX5, SP110, SPAST, SRY, ST3GAL5, ST7, STAR, STRA6, STXBP1, SUCLG1, SUOX, TAF1, TBCE, TBL1Y, TBX1, TCF4, TCIRG1, TFR2, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, TGM1, TH, TIMM8A, TK2, TMEM67, TNFRSF11B, TNNT1, TPP1, TREM2, TREX1, TRIM37, TSC1, TSC2, TSEN54, TSFM, TSHB, TSPY1, TSPYL1, TTN, TTPA, TYROBP, UBA1, UBE3A, UBR1, UCHL1, UFD1, UPF3B, UQCRB, UQCRQ, UROS, USH1C, USH1G, USH2A, VCAN, VDR, VLDLR, VPS13B, VPS33B, VPS35, WAS, WFS1, WHRN, WNT10A, WNT3, WNT7A, WT1, XIAP, XPA, XRCC2, ZDHHC9, ZEB2, ZIC3, ZMPSTE24, ZNF469.

Genske varijante 294 gena analiziranih u ovom panelu povezane su s genskim hematološkim bolestima i stanjima.

Geni uključeni u sveobuhvatni hematološki panel:

ABCA3, ABCB7, ABCG5, ABCG8, ACTB, ACTN1, ADAMTS13, AK1, AK2, ALAS2, AMN, ANK1, ANKRD26, AP3B1, AP3D1, ARPC1B, ATM, ATR, ATRX, BLM, BLOC1S3, BLOC1S6, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRIP1, C15ORF41, C6ORF25, CBL, CD59, CDAN1, CDC42, CDKN2A, CEBPA, CECR1, CLCN7 , CLPB, CSF2RA, CSF3R, CTC1, CTLA4, CTSC, CUBN, CXCR4, CYB5R3, CYCS, DDX41, DHFR, DKC1, DNAJC21, DNASE2, DTNBP1, EFL1, EGLN1, ELANE, EPAS1, EPB41, EPB42, EPB42, EPCAM, EPOR, ERCC4, ERCC6L2, ETV6, F2, F5, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13A1, F13B, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FAS, FASLG, FGA, FGB, FGG, FLI1, FLNA, FYB, G6PC3, G6PD, GATA1, GATA2, GBA, GCLC, GFI1, GFI1B, GGCX, GINS1, GLRX5,GP1BA, GP1BB, GP9, GPI, GPR143, GSS, HAVCR2,HAX1, HBA1, HBA2, HBB, HFE, HK1, HMOX1,HOXA11, HPS1, HPS3, HPS4, HPS5, HPS6, HRAS, IFNGR2, IKZF1, ITGA2, ITGA2B, ITGB3, ITK, JAGN1, JAK2, KCNN4, KIF23, KLF1, KRAS, LAMTOR2, LMAN1, LPIN2, LYST, MAGT1, MAP2K1, MAP2K2, MASTL, MCFD2, MECOM, MKL1, MLH1, MPL, MSH2, MSH6, MTR, MYH9, MYO5A, NAF1,NBEAL2, NBN, NF1, NHP2, NOP10, NRAS, NT5C3A, OBFC1,OCA2, P2RY12, PALB2, PARN, PAX5, PC, PDHA1, PDHX, PGK1, PGM3, PIEZO1, PKLR, PMS2, POT1, PRF1, PRKACG, PROC, PROS1, PTPN11, PUS1, RAB27A, RAD51C, RASGRP2, RBM8A, RECQL4, REN, RHAG, RIT1, RNF168, RPL5, RPL11, RPL15, RPL26,RPL27, RPL31, RPL35A, RPS7, RPS10, RPS17, RPS19, RPS24, RPS26, RPS28, RPS29, RPS7, RTEL1, RUNX1, SAMD9, SAMD9L, SBDS, SEC23B, SERPINC1, SERPINF2, SFTPB, SFTPC, SH2D1A, SLC4A1, SLC11A2, SLC19A2, SLC25A38, SLC37A4, SLC45A2, SLC46A1, SLC4A1, SLFN14, SLX4, SMARCD2, SOS1, SPTA1, SPTB, SRC, SRP54, SRP72, STAT3, STX11, STXBP2, TBXA2R, TBXAS1, TCN2, TCIRG1, TERC, TERT, TF, THBD, THPO, TINF2, TMPRSS6, TP53, TPI1, TRNT1, TUBB1, TYR, TYRP1, UBE2T, UNC13D, USB1, VKORC1, VPS13B, VPS45, VWF, WAS, WDR1, WIPF1, WRAP53, XIAP, XRCC2,YARS2, ZCCHC8, FUT2, EPO, BPGM, NPM1, FLT3, DNMT3A, IDH1, IDH2, KIT, TET2, ASXL1, WT1, KMT2A, , SRSF2, CALR, SETBP1, ZRSR2, SF3B1, EZH2, ETNK1, ABL1, VHL, U2AF1, PHF6, BCOR, CHECK2, SMC1A, SMC3.

Sveobuhvatni neurološki panel analizira 882 gena povezana s nasljednim neurološkim bolestima.

Geni uključeni u sveobuhvatni neurološki panel:

ABAT, ABCA7, ABCB7, ABCD1, ABHD12, ABHD5, ACAD9, ACADL, ACADM, ACADVL, ACO2, ACSL4, ACTA1, ACTB, ACTG1, ADAR, ADCY5, ADGRG1, ADNP, ADSL, AFF2, AFG3L2, AGA, AGL, AGRN, AHCY, AHI1, AIFM1, AIMP1, AKT1, AKT3, ALAD, ALAS2, ALDH3A2, ALDH5A1, ALDH7A1, ALDOA, ALG13, ALS2, AMACR, AMPD1, AMPD2, AMT, ANG, ANO10, ANO3, ANO5, ANTXR1, AP1S2, AP4B1, AP4E1, AP4M1, AP4S1, AP5Z1, APOE, APP, APTX, ARFGEF2, ARG1, ARHGEF10, ARHGEF6, ARHGEF9, ARL13B, ARL6, ARSA, ARX, ASAH1, ASNS, ASPA, ASPM, ATAD3A, ATCAY, ATL1, ATL3, ATM, ATN1, ATP13A2, ATP1A2, ATP1A3, ATP2A1, ATP2B3, ATP6AP2, ATP6V0A2, ATP7A, ATP8A2, ATR, ATRX, ATXN1, ATXN10, ATXN2, ATXN3, ATXN7, B3GALNT2, B4GALNT1, BAG3, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BCAP31, BCL11A, BCOR, BEAN1, BICD2, BRAT1, BRWD3, BSCL2, BTD, CA8, CACNA1A, CACNA1C, CACNA1H, CACNA1S, CACNB4, CAMTA1, CAPN1, CAPN3, CASK, CASR, CAV3, CC2D1A, CC2D2A, CCDC88C, CCM2, CCND2, CCT5, CDK5RAP2, CDKL5, CDKN1C, CDON, CENPF, CENPJ, CEP152, CEP290, CEP41, CEP63, CFL2, CHAT, CHCHD10, CHD2, CHD8, CHMP2B, CHN1, CHRNA1, CHRNA2, CHRNA4, CHRNB1, CHRNB2, CHRND, CHRNE, CHRNG, CISD2, CLCN1, CLCN2, CLCN4, CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CLPP, CNOT3, CNTN6, CNTNAP2, COASY, COL12A1, COL3A1, COL4A1, COL4A2, COL6A1, COL6A2, COL6A3, COLQ, COQ2, COQ4, COQ5, COQ6, COQ7, COQ9, COX10, COX15, COX20, COX6A1, COX6B1, CP, CPOX, CPT1C, CPT2, CRYAB, CSF1R, CSTB, CTC1, CTDP1, CTNNB1, CTNND2, CTSD, CTSF, CUL4B, CWF19L1, CYP27A1, CYP2U1, CYP7B1, D2HGDH, DARS2, DCAF17, DCAF8, DCTN1, DCX, DDC, DDHD1, DDHD2, DDX3X, DEPDC5, DES, DHCR24, DHCR7, DHFR, DHTKD1, DIS3L2, DKC1, DLG3, DMD, DNAJB2, DNAJB6, DNAJC19, DNAJC5, DNAJC6, DNM1, DNM1L, DNM2, DNMT1, DNMT3A, DOCK7, DOK7, DPAGT1, DPYD, DPYS, DST, DYNC1H1, DYRK1A, DYSF, EARS2, EBF3, ECHS1, ECM1, EED, EEF1A2, EEF2, EFHC1, EFTUD2, EGR2, EHMT1, EIF2B1, EIF2B2, EIF2B3, EIF2B4, EIF2B5, ELF2, ELK1, ELOVL4, ELOVL5, EMD, EMX2, EN2, ENO3, EPM2A, ERLIN2, ETFA, ETFB, ETFDH, ETHE1, EXOSC3, EXOSC8, EZH2, FA2H, FAM126A, FANCB, FAR1, FARS2, FAT4, FBLN5, FBXL4, FBXO38, FBXO7, FDXR, FECH, FGD1, FGD4, FGF12, FGF14, FGF8, FGFR1, FH, FHL1, FIG4, FKRP, FKTN, FLAD1, FLNA, FLNC, FLVCR1, FLVCR2, FMR1, FOLR1, FOXG1, FOXH1, FOXP1, FOXRED1, FRMD7, FTSJ1, FUS, FXN, GAA, GABRA1, GABRB2, GABRB3, GABRG2, GALC, GAMT, GAN, GATM, GBA2, GBE1, GCDH, GCH1, GDAP1, GDI1, GFAP, GFM1, GFPT1, GJB1, GJC2, GK, GLB1, GLDC, GLI2, GLI3, GLRB, GMPPB, GNAL, GNAO1, GNB1, GNB4, GNE, GOSR2, GPC3, GPHN, GPR143, GPSM2, GRIA3, GRID2, GRIK2, GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRM1, GRN, GSS, GTPBP3, GYG1, GYS1, HACE1, HADHA, HADHB, HARS2, HCCS, HCN1, HECW2, HEPACAM, HESX1, HEXA, HFE, HIBCH, HINT1, HK1, HMBS, HNRNPA1, HNRNPU, HPRT1, HSD17B10, HSPB1, HSPB3, HSPB8, HSPD1, HTRA1, HTT, HUWE1, IBA57, IDS, IFIH1, IGBP1, IGHMBP2, IL1RAPL1, INF2, INPP5E, IQSEC2, ISCU, ITGA7, ITM2B, ITPR1, KANSL1, KATNB1, KBTBD13, KCNA1, KCNA2, KCNB1, KCNC1, KCNC3, KCND3, KCNH1, KCNJ10, KCNJ2, KCNK18, KCNQ2, KCNQ3, KCNT1, KCTD7, KDM5C, KIF11, KIF1A, KIF1B, KIF1C, KIF21A, KIF5A, KIF7, KLF8, KLHL40, KLHL41, KMT2B, KMT5B, KPTN, KRIT1, L1CAM, L2HGDH, LAMA1, LAMA2, LAMB1, LAMB2, LAMC3, LAMP2, LARS2, LAS1L, LDB3, LDHA, LGI1, LIG4, LIMS2, LITAF, LMNA, LMNB1, LMOD3, LPIN1, LRPPRC, LRRK2, LRSAM1, LYRM7, MAGI2, MAGT1, MAOA, MAPT, MARS2, MBD5, MBTPS2, MCM3AP, MCPH1, MECP2, MED12, MED25, MEF2C, MEGF10, MFN2, MFSD2A, MFSD8, MICU1, MID1, MKKS, MKS1, MLC1, MME, MOCS1, MPDZ, MPZ, MRPL44, MTFMT, MTHFR, MTM1, MTMR2, MTOR, MTPAP, MTTP, MUSK, MYCN, MYH3, MYH7, MYOT, NACC1, NAGLU, NDE1, NDP, NDRG1, NDUFA1, NDUFAF5, NDUFAF6, NDUFS1, NDUFS2, NDUFS4, NDUFS7, NDUFS8, NDUFV1, NEB, NECAP1, NEFH, NEFL, NEU1, NFIX, NFU1, NGF, NHEJ1, NHLRC1, NHS, NIPA1, NLGN3, NLGN4X, NODAL, NOL3, NOP56, NOTCH3, NPHP1, NR2F1, NRXN1, NSD1, NSDHL, NTRK1, NUBPL, NXF5, OCLN, OCRL, OFD1, OPA1, OPA3, OPHN1, OPTN, OTC, OTX2, PABPN1, PAFAH1B1, PAH, PAK3, PARK7, PAX6, PCDH19, PCNT, PDCD10, PDGFB, PDGFRB, PDHA1, PDK3, PDSS1, PDSS2, PDYN, PEX7, PFKM, PGAM2, PGK1, PGM1, PHF6, PHF8, PHGDH, PHKA1, PHOX2A, PHYH, PI4KA, PIGA, PIGN, PIGO, PIGT, PIGV, PIK3CA, PIK3R2, PINK1, PLA2G6, PLCB1, PLEC, PLEKHG5, PLK4, PLP1, PMP22, PNKD, PNKP, PNPLA2, PNPLA6, PNPO, POGLUT1, POGZ, POLG, POLG2, POLR3A, POLR3B, POMGNT2, POMT1, PORCN, PPOX, PPP2R2B, PPT1, PQBP1, PRDM12, PRF1, PRICKLE1, PRIMA1, PRKCG, PRKRA, PRNP, PRODH, PRPS1, PRRT2, PRX, PSAP, PSEN1, PSEN2, PTCH1, PTCHD1, PTEN, PTS, PURA, PYCR2, PYGM, QDPR, RAB18, RAB39B, RAB3GAP1, RAB3GAP2, RAB7A, RAPSN, RARS2, RASA1, RBCK1, RBM10, REEP1, RELN, RFC1, RMND1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, RNASET2, RNF135, RNF216, ROBO3, ROGDI, RPGRIP1L, RPL10, RPS6KA3, RRM2B, RTN2, RTN4IP1, RTTN, RUBCN, RYR1, SACS, SALL4, SAMHD1, SBF1, SBF2, SCARB2, SCN11A, SCN1A, SCN1B, SCN2A, SCN3A, SCN4A, SCN8A, SCN9A, SCO1, SCO2, SDHAF1, SELENON, SEPSECS, SERAC1, SERPINI1, SETD2, SETX, SGCA, SGCB, SGCD, SGCE, SGCG, SH3TC2, SHANK3, SHH, SHROOM4, SIGMAR1, SIK1, SIL1, SIX3, SLC12A5, SLC12A6, SLC13A5, SLC16A2, SLC19A3, SLC1A3, SLC20A2, SLC22A5, SLC25A1, SLC25A15, SLC25A20, SLC25A22, SLC25A26, SLC25A4, SLC25A46, SLC2A1, SLC33A1, SLC35A2, SLC38A8, SLC39A8, SLC46A1, SLC52A2, SLC52A3, SLC5A7, SLC6A1, SLC6A19, SLC6A3, SLC6A8, SLC9A6, SMAD3, SMC1A, SMCHD1, SMN1, SMN2, SMS, SNAP25, SNCA, SNX14, SOD1, SORL1, SOX10, SOX2, SOX3, SPAST, SPATA5, SPEG, SPG11, SPG21, SPG7, SPR, SPTAN1, SPTBN2, SPTLC1, SPTLC2, SQSTM1, SRPX2, ST3GAL3, ST3GAL5, STAMBP, STIL, STIM1, STUB1, STX1B, STXBP1, SUCLA2, SUMF1, SUOX, SURF1, SYN1, SYNE1, SYNGAP1, SYNJ1, SYP, SYT14, SZT2, TAF1, TANGO2, TARDBP, TBC1D24, TBCD, TBCE, TBCK, TBL1XR1, TBP, TCAP, TCF20, TCF4, TCTN1, TCTN2, TCTN3, TDP1, TFG, TGIF1, TGM6, TH, THAP1, TIMM8A, TK2, TMEM126A, TMEM126B, TMEM138, TMEM216, TMEM231, TMEM237, TMEM240, TMEM43, TMEM67, TNNT1, TNPO3, TOR1A, TOR1AIP1, TPM2, TPM3, TPP1, TRAPPC11, TREM2, TREX1, TRIM2, TRIP12, TRPV4, TSC1, TSC2, TSEN2, TSEN54, TSPAN7, TTBK2, TTC19, TTC8, TTN, TTPA, TTR, TUBA1A, TUBA4A, TUBA8, TUBB2A, TUBB2B, TUBB3, TUBB4A, TUBG1, TUBGCP4, TUBGCP6, TYMP, UBA1, UBA5, UBE2A, UBE3A, UBQLN2, UNC80, UPF3B, UROD, UROS, USP9X, VAMP1, VAPB, VCP, VLDLR, VMA21, VPS13A, VPS35, VPS37A, VRK1, WDPCP, WDR26, WDR45, WDR62, WDR73, WDR81, WFS1, WNK1, WWOX, XRCC4, YWHAE, YY1, ZC4H2, ZCCHC12, ZDHHC9, ZEB2, ZFYVE26, ZIC2, ZNF41, ZNF423, ZNF592, ZNF674, ZNF711, ZNF81

Sveobuhvatni panel za epilepsije analizira 591 gen povezan sa sindromskim i nesindromskim uzrocima epilepsije, uobičajene neurološke bolesti koju karakteriziraju rekurentni, neprovocirani napadaji.

Geni uključeni u sveobuhvatni panel za epilepsije:

MT-TQ, NALCN, COX15, ALG3, GFM1, PCDH19, CPA6, MAP2K1, OFD1, PSAP, MT-RNR1, KANSL1, MICAL1, DNM1L, FOXG1, ACY1, CLCN2, TMEM70, GRIA4, BRD2, ADRA2B, DNAJC5, TSEN54, SCN2A, CLN3, SETD1B, PLAA, IER3IP1, PRRT2, AMACR, COG8, RAB39B, FARS2, AGA, PNKD, SNAP25, ARFGEF2, ALDH4A1, FAM126A, MT-TL1, SLC25A1, GCSH, KCNH5, NTRK2, CACNA1B, DOCK7, PITRM1, RORA, TUBA1A, SSR4, MPDU1, NDST1, MT-ND5, PACS1, PCLO, MT-TH, SLC6A8, POLR3A, ST3GAL3, MGAT2, RBFOX3, CTSD, BRAT1, MTHFR, GNE, EPM2A, NSDHL, ZEB2, DENND5A, POLR3B, PPP2R1A, GUF1, NUBPL, PURA, SLC2A1, MAPK10, MT-ND1, GATM, KCNJ10, PDHA1, GAL, ARHGEF9, SPATA5, FOLR1, SLC25A42, ATAD1, DEAF1, KIF5A, MT-TM, NR2F1, GABRB1, FA2H, GAMT, PPP2CA, ATP1A1, CPT2, KCNH2, SLC35A1, SLC1A3, MT-ATP6, MEF2C, NTNG1, PEX19, PLA2G6, TRIT1, AUH, PIGW, SLC12A5, KCTD3, PLPBP, GLS, PRICKLE1, ACTL6B, RNASEH2C, HSPD1, PEX12, RNASET2, UNC80, PIGP, QDPR, KCTD7, PEX14, CCDC88C, STRADA, PLP1, KIF2A, TWNK, GNS, SGSH, GOSR2, MLC1, TBCK, GFAP, ALDH5A1, DPM2, SCN9A, ATP6V1A, LRPPRC, MED17, SLC25A22, MT-TE, MT-CO2, SIK1, MT-TD, CHRNA4, DEPDC5, ALDH7A1, NPC1, CTSF, TCF4, NEDD4L, HACE1, NECAP1, MTOR, EFHC1, GPHN, RHOBTB2, GABRA1, MBOAT7, COX6B1, ATP7A, CASR, PTEN, TPK1, TBCE, ALG8, CHD2, CACNA1H, PEX10, EHMT1, PIGQ, GABBR2, ST3GAL5, PACS2, CLN5, BCKDK, RNASEH2B, DNM1, NRXN1, SMC1A, NACC1, MT-TK, PRICKLE2, GLDC, SMARCA2, LMNB2, SLC1A4, SYN1, AMT, PLCB1, KCNH1, PIGA, CTC1, TSFM, KCNT2, CLN6, SLC4A10, RELN, ROGDI, ASAH1, SAMHD1, FUT8, SLC13A5, SCARB2, PIGV, TBX1, ARSA, CNKSR2, SERPINI1, MT-ND6, MT-TG, KCNT1, DDX3X, MT-TW, ARHGEF15, CDKL5, CASK, KDM5C, MARS2, SNX27, PRODH, KCNA1, CLTC, TNK2, CAMK2B, NPRL2, NAGLU, CHRNA7, NPC2, TRIM8, ADGRG1, DARS2, WARS2, MT-TR, NIPBL, TREX1, UBE3A, NKX6-2, SCN4A, MT-TS1, CYFIP2, PHGDH, CACNA1E, FUCA1, WWOX, NDUFS7, TPP1, UBE2A, TRAK1, PC, IRF2BPL, KPNA7, NEXMIF, ADGRV1, PEX3, ARG1, ITPA, OCLN, DCX, FGF12, TUBB2A, AKT3, MT-TV, CNPY3, IDS, DHPS, CSF1R, DYRK1A, PHF6, PHACTR1, WDR26, ATP2A2, RANBP2, NDUFAF3, PGK1, SHANK3, GRIA3, ALG13, BOLA3, ME2, TSC2, CSNK2B, STX1B, FBXO11, CUX2, MCPH1, CNTNAP2, GCH1, ATP1A2, MT-ND2, CLN8, LGI1, KCND2, ATP6AP2, HDAC8, EEF1A2, RUSC2, PPP3CA, ADNP, GPAA1, GRIK2, HEXA, SATB2, MT-TI, GLB1, COX10, GABRD, NDE1, PIGB, AP4B1, HNRNPU, ARX, IQSEC2, IBA57, NHLRC1, EML1, ALG12, SDHAF1, FAR1, DHFR, CACNB4, KCNAB2, MFSD8, YWHAG, EIF3F, MAP2K2, DOLK, PEX1, SLC19A3, ATIC, DIAPH1, PRIMA1, COQ9, EIF2B1, CARS2, NDUFA1, PYCR2, SCN10A, PUM1, TANGO2, GALC, PSAT1, EIF2B2, CACNA2D2, SDHA, GLUD1, ABCA2, LAMC3, EARS2, ALG1, CNTN2, P4HTM, SLC35C1, CYP27A1, LAMA2, HPD, ANKRD11, RORB, MT-TF, VAMP2, HCN1, COQ8A, NBEA, CACNA1G, KCNV2, ZIC2, GRIN2D, ALG6, CC2D2A, DPYD, SCN1B, PIGS, KIF1A, GRN, MOCS2, CHRNB2, HCN4, TSC1, KCNMA1, NEUROD2, SLC35A2, GRIN1, PNPO, NPRL3, CPLX1, PPT1, MT-TP, RAI1, ZNHIT3, FLNA, TK2, CUL4B, PQBP1, GABRB2, SCN3A, HEXB, KDM6A, MED12, NDUFS6, TBC1D24, PEX5, SCN8A, EIF2B5, CACNA1D, MRPL44, CAD, PIGC, KMT2D, RMND1, ADSL, SLC6A5, GCDH, COA7, CTSA, MT-ND4, CACNA1A, PEX6, DMXL2, ASPA, MT-ND3, ECM1, MDH2, NUS1, SLC46A1, ASXL3, MBD5, ASNS, PTPN23, SLC25A15, ARV1, ETHE1, KCNA2, DEGS1, NEU1, CCDC88A, KIF5C, SLC6A1, TBCD, PDSS2, RBFOX1, ABAT, ECHS1, HSD17B10, MT-TT, NSD1, SCO2, OPHN1, SCN1A, PARS2, SLC9A6, DPM1, PCNT, SMC3, PEX26, PAFAH1B1, COQ4, LIAS, SPTAN1, NF1, PMM2, SYNJ1, MOCS1, KCNB1, ADAR, GFM2, DHDDS, PTS, CLCN4, CRH, RAB11A, VPS13A, COG7, PEX7, COL4A2, FOXRED1, TBL1XR1, MT-TA, UBTF, CHRNA2, ALDH3A2, EMX2, SRGAP2, BTD, MIPEP, HEPACAM, RARS2, SZT2, TSEN2, D2HGDH, GNB1, SLC17A5, SUOX, EIF2B4, KCNQ2, KCNC1, KCNK4, SYP, HGSNAT, ATP1A3, SLC1A2, STXBP2, SURF1, PNKP, UBA5, COQ2, DYNC1H1, KMT2E, COL18A1, AP3B2, KCNQ3, NFU1, ZDHHC9, SLC39A8, HIBCH, HTRA1, KRAS, SYNGAP1, GRIN2A, GRIN2B, FRRS1L, HTT, TUBB2B, SMS, WASF1, NDUFA2, MT-CYB, RNF13, SGCE, NDUFS8, HDAC4, RFT1, STXBP1, POLG, HCN2, PIGG, MOGS, SETBP1, TSEN34, PTCH1, FH, MECP2, COG5, GTPBP3, COL4A1, FASN, L2HGDH, TUBB4A, TUBA8, KCNQ5, DLD, NGLY1, CSTB, SERAC1, RAB11B, ATP13A2, GNAO1, PEX16, NDUFAF6, EIF2B3, RNASEH2A, AP4S1, GABRA2, PIGT, HECW2, NOTCH3, GLI2, SLC25A12, YY1, VPS13B, MT-TS2, SHH, DPAGT1, GABRB3, PIGN, SUMF1, GABRG2, NDUFV1, AP2M1, WDR45, ADAM22, ZSWIM6, PSPH, DPYS, MT-TL2, ALG9, PEX13, KCNJ11, PIGO, PEX2, RALA, SIX3.

ACD, ACP5, ACTB, ADA, ADA2, ADAM17, ADAR, ADGRE2, AICDA, AIRE, AK2, ALG6, ALPK1, ANGPT1, ANKZF1, AP3B1, AP3D1, ARHGEF1, ARPC1B, ASAH1, ATM, ATP6AP1, B2M, BACH2, BCL10, BCL11B, BLM, BLNK, BLOC1S3, BLOC1S6, BTK, C17ORF62, C1QA, C1QB, C1QC, C1S, C2, C3, C5, C6, C7, C8A, C8B, C9, CARD11, CARD14, CARD8, CARD9, CARMIL2, CASP10, CASP8, CBL, CCBE1, CD19, CD247, CD27, CD3D, CD3E, CD3G, CD40, CD40LG, CD46, CD55, CD59, CD79A, CD79B, CD81, CD8A, CDC42, CDCA7, CEBPE, CFB, CFD, CFH, CFI, CFP, CHD7, CIB1, CIITA, CLCN7, CLPB, COL7A1, COPA, CORO1A, CR2, CSF2RA, CSF2RB, CSF3R, CTC1, CTLA4, CTPS1, CTSC, CXCR2, CXCR4, CYBA, CYBB, CYP27A1, DBR1, DCLRE1C, DDX58, DEF6, DGAT1, DIAPH1, DKC1, DNAJC21, DNASE1L3, DNASE2, DNMT3B, DOCK2, DOCK8, DSG1, DTNBP1, DUOX2, EFL1, EIF2AK3, ELANE, EPG5, ERBIN, ERCC2, ERCC3, ERCC6L2, EXTL3, FADD, FANCA, FANCB, FANCE, FANCF, FANCI, FANCL, FAS, FASLG, FAT4, FCHO1, FERMT1, FERMT3, FNIP1, FOXI3, FOXN1, FOXP3, FPR1, G6PC, G6PC3, G6PD, GATA1, GATA2, GFI1, GINS1, GTF2E2, GTF2H5, GUCY2C, HAX1, HELLS, HMOX1, HPS1, HPS3, HPS4, HPS5, HPS6, HTRA2, HYOU1, ICOS, ICOSLG, IFIH1, IFNAR1, IFNAR2, IFNGR1, IFNGR2, IGLL1, IKBKB, IKZF1, IL10, IL10RA, IL10RB, IL12B, IL12RB1, IL12RB2, IL17F, IL17RA, IL17RC, IL18BP, IL1RN, IL21, IL21R, IL23R, IL2RA, IL2RB, IL2RG, IL36RN, IL6R, IL6ST, IL7R, IRAK4, IRF2BP2, IRF4, IRF7, IRF8, IRF9, ISG15, ITCH, ITGAM, ITGB2, ITK, JAGN1, JAK1, JAK3, KAT6A, KDM6A, KMT2A, KMT2D, LAMTOR2, LAT, LCK, LCT, LIG1, LIG4, LIPA, LPIN2, LRBA, LRRC8A, LYN, LYST, MAD2L2, MAGT1, MALT1, MAP3K14, MCM4, MEFV, MKL1, MOGS, MPLKIP, MS4A1, MSN, MTHFD1, MVK, MYD88, MYO5B, MYSM1, NBAS, NBN, NCF2, NCF4, NCKAP1L, NCSTN, NEUROG3, NFAT5, NFE2L2, NFKB1, NFKB2, NFKBIA, NHEJ1, NHP2, NLRC4, NLRP1, NLRP12, NLRP3, NOD2, NOP10, NSMCE3, OAS1, ORAI1, OSTM1, OTULIN, PARN, PAX1, PEPD, PGM3, PIK3CD, PIK3R1, PLCG2, PLVAP, PMM2, PNLIP, PNP, POLA1, POLD1, POLD2, POLE, POLE2, POLR3A, POLR3F, POMP, PRF1, PRKCD, PRKDC, PSENEN, PSMA3, PSMB4, PSMB8, PSMG2, PSTPIP1, PTPRC, RAB27A, RAC2, RAG1, RAG2, RANBP2, RASGRP1, RBCK1, REL, RELA, RELB, RFWD3, RFX5, RFXANK, RFXAP, RHOH, RIPK1, RMRP, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, RNF113A, RNF168, RNF31, RNU4ATAC, RORC, RPSA, RTEL1, SAMD9, SAMD9L, SAMHD1, SAR1B, SCO2, SEC61A1, SEMA3E, SERPING1, SGPL1, SH2D1A, SH3BP2, SH3KBP1, SI, SIAE, SKIV2L, SLC10A2, SLC26A3, SLC29A3, SLC35C1, SLC37A4, SLC39A7, SLC46A1, SLC51B, SLC5A1, SLC7A7, SLC9A3, SLX4, SMARCAL1, SMARCD2, SNX10, SP110, SPINK5, SPINT2, SPPL2A, SRP54, SRP72, STAT1, STAT2, STAT3, STAT4, STAT5B, STIM1, STK4, STN1, STX11, STX3, STXBP2, TAOK2, TAP1, TAP2, TAPBP, TAZ, TBX1, TCF3, TCIRG1, TCN2, TERC, TERT, TFRC, TGFB1, TGFBR1, TGFBR2, THBD, TICAM1, TIMM50, TINF2, TLR3, TLR7, TMC6, TMC8, TMEM173, TMPRSS15, TNFAIP3, TNFRSF11A, TNFRSF13B, TNFRSF13C, TNFRSF1A, TNFRSF4, TNFRSF6B, TNFRSF9, TNFSF11, TNFSF12, TONSL, TOP2B, TP63, TPP2, TRAF3, TRAF3IP2, TREX1, TRNT1, TTC37, TTC7A, TYK2, UNC13D, UNC45A, UNC93B1, UNG, USB1, VAV1, VPS13B, VPS45, WAS, WDR1, WIPF1, WNT2B, WRAP53, XIAP, ZAP70, ZBTB24, ZCCHC8, ZNF341.

ACTB, ACTG1, ADNP, ADSL, AGA, AHDC1, ALDH5A1, ALDH7A1, AMER1, ANKRD11, AP1S2, ARG1, ARID1A, ARID1B, ARSA, ARX, ASNS, ASXL1, ATP1A3, ATP7A, ATRX, AUTS2, BCAP31, BRAF, BRAT1, BRD4, BRWD3, CACNA1A, CACNA1E, CAMK2B, CASK, CBL, CC2D2A, CDK13, CDKL5, CHD2, CHD7, CHD8, CLCN4, CLN2, CLN3, CLN5, CLN6, CLTC, CNTNAP2, COL4A1, CREBBP, CTNNB1, CUL3, DDC, DDX3X, DEAF1, DHCR7, DNM1L, DNMT3A, DOCK6, DPF2, DYNC1H1, DYRK1A, EEF1A2, EFTUD2, EHMT1, EP300, EZH2, FGD1, FOLR1, FOXG1, FOXP1, GABBR2, GABRB3, GABRG2, GALC, GAMT, GATAD2B, GATM, GLB1, GM2A, GNAO1, GNAS, GNS, GPC3, GRIA3, GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, HDAC8, HEXA, HEXB, HGSNAT, HIVEP2, HNRNPK, HNRNPU, HRAS, HUWE1, IDS, IDUA, IGF1R, IL1RAPL1, IQSEC2, ITPR1, KANSL1, KAT6A, KAT6B, KCNA2, KCNB1, KCNH1, KCNQ2, KCNT1, KDM5C, KDM6A, KIF1A, KMT2A, KMT2B, KMT2D, KMT2E, KRAS, L1CAM, LZTR1, MAGEL2, MAN1B1, MAP2K1, MAP2K2, MBD5, MECP2, MED12, MED13L, MEF2C, MFSD8, MID1, MTOR, NAA10, NAA15, NAGLU, NALCN, NEXMIF, NF1, NFIA, NFIX, NGLY1, NHS, NIPBL, NONO, NPC1, NR2F1, NRAS, NRXN1, NSD1, NSUN2, OCRL, OPHN1, OTC, PACS1, PACS2, PAH, PCBD1, PCDH19, PDHA1, PGAP3, PHF21A, PHF6, PHIP, PLA2G6, PMM2, POLG, PPM1D, PPP1CB, PPP2R1A, PPP2R5D, PPP3CA, PPT1, PQBP1, PTEN, PTPN11, PTS, PURA, QDPR, RAD21, RAF1, RAI1, RBM10, RIT1, RPS6KA3, SATB2, SCN1A, SCN1B, SCN2A, SCN3A, SCN8A, SETBP1, SETD5, SGSH, SHOC2, SIN3A, SLC13A5, SLC16A2, SLC2A1, SLC6A1, SLC6A8, SLC9A6, SMARCA2, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, SMC1A, SMC3, SON, SOS1, SOS2, SOX11, SPAST, SPATA5, SPTAN1, STAG1, STXBP1, SURF1, SYNGAP1, TAF1, TBCK, TBL1XR1, TCF20, TCF4, TELO2, TRAPPC9, TRRAP, TSC1, TSC2, TUBA1A, UBE3A, UNC80, USP9X, VPS13B, WDR45, WWOX, ZBTB18, ZBTB20, ZC4H2, ZDHHC9, ZEB2, ZIC2, ZMIZ1, ZMYND11.

ABL1, ABL2, ACD, ACVR1, ACVR1B, AFDN, AIP, AKT1, AKT2, AKT3, ALK, AMER1, ANKRD26, ANKS1A, AP2S1, APC, APEX1, APEX2, AR, ARAF, ARFRP1, ARHGEF12, ARID1A, ARI1B, ARID2, ASXL1, ATM, ATR, ATRX, AURKA, AURKB, AXIN1, AXIN2, AXL, BAP1, BARD1, BCAR1, BCL2, BCL2L1, BCL6, BCORL1, BCR, BLM, BMPR1A, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRD4, BRI1, BTK, BUB1, BUB1B, BUB3, CAPN9, CARD11, CASP10, CASP8, CASR, CBFB, CBL, CBLB, CCND1, CCND2, CCND3, CD14, CD274, CD70, CD79A, CDC42, CDC73, CDH1, CDK12, CDK4, CDK6, CDK8, CDKN1A, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2A, CDKN2B, CDKN2C, CEBPA, CEP57, CFTR, CHD2, CHD4, CHEK1, CHEK2, CLEC12B, CREBBP, CRLF2, CSF1R, CTCF, CTNNA1, CTNNA2, CTNNB1, CTRC, CUL3, CYLD, DAXX, DCLRE1C, DDB1, DDB2, DDR2, DDX10, DDX41, DICER1, DIS3L2, DKC1, DLST, DMC1, DNAH7, DNAJC21, DNMT3A, DOT1L, DROSHA, DSC2, DSG2, EDNRB, EFL1, EGFR, EGLN1, EIF3A, ELAC2, ELANE, ELP1, EME1, EME2, EMSY, ENG, EP300, EPCAM, EPHA3, EPHB1, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ERCC6, ERCC6L2, ERCC8, ERG, ERRFI1, ESR1, ESR2, ETV1, ETV4, ETV6, EXO1, EXT1, EXT2, EZH2, FAAP24, FABP2, FAM111B, FAN1, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FAS, FAT1, FBN1, FBXO24, FBXW7, FGF10, FGF14, FGF23, FGF3, FGF4, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, FH, FLCN, FLT1, FLT3, FLT4, G6PC3, GABRG1, GALNT14, GATA1, GATA2, GATA3, GATA4, GATA6, GFI1, GLI1, GLI2, GLI3, GNA11, GNA13, GNAQ, GNAS, GPC3, GPR161, GPRIN1, GREM1, GRIN2A, GRM3, GSK3B, GTF2H1, GTF2H2, GTF2H3, GTF2H4, GTF2H5, HAVCR2, HAX1, HERPUD1, HGF, HMMR, HNF1A, HOXB13, HRAS, HSP90AA1, IDH1, IDH2, IGF1R, IGF2, IKBKE, IKZF1, IL1RN, IL7R, INHBA, INSR, IRF1, IRF2, IRF4, IRS2, JAK1, JAK2, JAK3, JUN, KAT6B, KDM6A, KDR, KEAP1, KEL, KIF1B, KIT, KITLG, KLF6, KLHL6, KLLN, KMT2A, KMT2C, KMT2D, KRAS, KRAS2, KRT76, LAMB4, LCP1, LIG4, LMO1, LRP5, LYN, LZTR1, MAGI2, MAP2K1, MAP2K2, MAP2K4, MAP3K1, MAP3K6, MAP3K9, MAX, MBD4, MC1R, MCL1, MCPH1, MDH2, MDM2, MDM4, MECOM, MED12, MEN1, MET, MGMT, MIR125A, MIR191, MITF, MLH1, MLH3, MLLT6, MMS19, MNAT1, MPG, MRE11, MSH2, MSH3, MSH4, MSH5, MSH6, MST1R, MTOR, MUS81, MUTYH, MX2, MYB, MYC, MYCL, MYCN, MYD88, NANP, NBAS, NBN, NEIL1, NEIL2, NEIL3, NEK10, NEK11, NEK2, NEK4, NF1, NF2, NFE2L2, NFKBIA, NHEJ1, NKX2-1, NLRP1, NME1, NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NPM1, NQO2, NRAS, NSD1, NSUN2, NTHL1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUMA1, NUP93, OCA2, OGG1, PAK3, PALB2, PALLD, PARP1, PARP2, PARP3, PAX5, PBRM1, PDE11A, PDGFRA, PDGFRB, PGR, PHB, PHOX2B, PIK3C2B, PIK3CA, PIK3CB, PIK3CG, PIK3R1, PIK3R2, PINK1, PKD1, PLA2G6, PLCE1, PLCG2, PLK2, PMS1, PMS2, PNKP, POLD1, POLE, POLH, POLK, POT1, PPM1D, PPP2R1A, PRDM1, PREX2, PRF1, PRKAR1A, PRKDC, PRKN, PROSER2, PRSS1, PRSS8, PTCH1, PTEN, PTPN11, PTPRD, PZP, RABL3, RAC1, RAD17, RAD50, RAD51, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD52, RAD54B, RAD54L, RAF1, RANBP2, RARA, RASA2, RASEF, RB1, RB1CC1, RBBP8, RECQL, RECQL4, REST, RET, RFC1, RHBDF2, RICTOR, RINT1, RIPK1, RIT1, RNASEL, RNF43, ROS1, RPA1, RPTOR, RRAS, RTEL1, RUNDC1, RUNX1, RUNX1T1, SAMD9, SAMD9L, SBDS, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SETD2, SF3B1, SHH, SHOC2, SLC22A18, SLC22A1L, SLC25A11, SLC34A2, SLC45A1, SLC45A2, SLIT2, SLX4, SMAD2, SMAD3, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, SMO, SMUG1, SNCAIP, SOCS1, SON, SOS1, SOS2, SOX10, SOX2, SOX9, SPAG9, SPEN, SPINK1, SPOP, SPRED1, SPTA1, SRC, SRP72, STAG2, STAT3, STAT4, STK11, SUFU, SYK, TAF1, TBX3, TERC, TERF1, TERF2, TERF2IP, TERT, TET2, TGFBR2, TGM6, TINF2, TMC6, TMEM127, TMPRSS2, TNFAIP3, TNFRSF14, TOP1, TOP2A, TP53, TSC1, TSC2, TSHR, U2AF1, UNG, UPF1, VEGFA, VHL, WRN, WRNIP1, WT1, XAB2, XPA, XPC, XPO1, XRCC1, XRCC2, XRCC3, XRCC4, XRCC5, XRCC6.

ACVR1, ADAMTS10, ADAMTS17, AFF4, AHI1, ANKRD11, ARHGAP31, ARID1A, ARID1B, ARL13B, ARL6, B3GLCT, B9D1, B9D2, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BHLHA9, BMP2, BMP4, BMPR1B, BTRC, C2CD3, CACNA1C, CC2D2A, CCNQ, CDH3, CEP104, CEP120, CEP290, CEP41, CHSY1, CHUK, CKAP2L, CPLANE1, CREBBP, CSPP1, DDX59, DHCR7, DHODH, DLL4, DLX5, DLX6, DOCK6, DPF2, DVL1, DVL3, DYNC1I1, EOGT, EP300, ESCO2, EVC, EVC2, FAT1, FBLN1, FBN1, FBXW4, FGF10, FGF9, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FIG4, FLNA, FMN1, FRAS1, FREM2, FZD2, GDF5, GDF6, GJA1, GLI2, GLI3, GNAS, GSC, HDAC4, HDAC8, HOXA13, HOXD13, IFT57, IHH, INPP5E, KDM6A, KIAA0586, KIF7, KMT2A, KMT2D, LMBR1, LRP4, LTBP2, LTBP3, MAP3K20, MEGF8, MGP, MKKS, MKS1, MRE11, MYCN, NECTIN1, NECTIN4, NIPBL, NOG, NOTCH1, NPHP1, NPHP3, NSDHL, NXN, OFD1, PDE3A, PDE4D, PDE6D, PGM3, PHF6, PIGV, PITX1, POLR1A, PORCN, PRKAR1A, PRMT7, PTDSS1, PTHLH, RAB23, RAD21, RBM8A, RBPJ, RECQL4, ROR2, RPGRIP1L, SALL1, SALL4, SC5D, SDCCAG8, SF3B4, SMAD4, SMARCA2, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, SMC1A, SMC3, SMOC1, SOST, SOX11, SOX9, TBX15, TBX3, TBX5, TCTN1, TCTN2, TCTN3, TGDS, THPO, TMEM107, TMEM138, TMEM216, TMEM231, TMEM237, TMEM67, TP63, TRIM32, TRPS1, TRPV4, TTC21B, TTC8, VAC14, WDPCP, WNT10B, WNT3, WNT5A, WNT7A, ZNF423, ZSWIM6.

AARS, AARS2, ABAT, ABCA1, ABCD1, ABCD4, ABHD5, ACADS, ACBD5, ACER3, ACO2, ACOX1, ACP5, ACSF3, ACTA2, ACTB, ACY1, ADAR, ADGRG1, ADK, ADNP, ADSL, AGA, AHDC1, AHI1, AIFM1, AIMP1, AIMP2, ALDH18A1, ALDH3A2, ALDH5A1, ALDH6A1, ALG12, ALG13, ALG2, ALG6, ALG9, AMACR, AMPD2, AMT, ANK3, AP1S2, AP3B2, AP4B1, AP4E1, AP4M1, AP4S1, AP5Z1, APC2, APOPT1, ARCN1, ARFGEF2, ARHGAP31, ARHGEF9, ARNT2, ARSA, ARX, ASL, ASNS, ASPA, ASS1, ASXL1, ASXL2, ATP13A2, ATP5A1, ATP6AP2, ATP6V1A, ATP7A, ATP7B, ATP8A2, ATPAF2, ATRN, ATRX, AUH, B3GALNT2, B4GALNT1, BCAP31, BCAT2, BCKDHA, BCKDHB, BCL11B, BCS1L, BICD2, BMP4, BOLA3, BPTF, BRAT1, BTD, C12ORF57, C12ORF65, C19ORF12, C2CD3, CACNA1A, CACNA1E, CARS2, CBS, CC2D2A, CCDC88A, CDC42, CDKL5, CEP290, CHMP1A, CLCN2, CLCN4, CLCN7, CLN2 (TPP1), CLN3, CLN5, CLN6, CLN8, CLP1, CLPP, CNNM2, CNOT1, CNTNAP1, CNTNAP2, COA7, COASY, COG7, COL18A1, COL3A1, COL4A1, COL4A2, COLGALT1, COQ2, COQ6, COQ7, COQ8A, COQ9, COX10, COX14, COX15, COX20, COX6B1, COX7B, COX8A, CPLANE1, CPLX1, CPS1, CRAT, CREBBP, CRIPT, CRLF1, CSF1R, CSPP1, CTBP1, CTC1, CTDP1, CTNS, CTSA, CTSD, CUL4B, CYB5R3, CYFIP2, CYP27A1, CYP2U1, CYP7B1, D2HGDH, DAG1, DARS, DARS2, DBT, DCAF17, DCX, DDC, DDHD1, DDHD2, DDOST, DDX3X, DEAF1, DEGS1, DGUOK, DHCR24, DHFR, DHX37, DLD, DLL4, DMXL2, DNM1L, DNM2, DOCK6, DOCK7, DOLK, DONSON, DPAGT1, DPM1, DPM2, DPM3, DPYS, DYRK1A, EARS2, EDNRB, EHMT1, EIF2AK1, EIF2AK2, EIF2B1, EIF2B2, EIF2B3, EIF2B4, EIF2B5, ELOVL1, ELOVL4, ENTPD1, EOGT, EPG5, EPRS, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC6, ERCC8, ETFA, ETFB, ETFDH, ETHE1, EXOSC2, EXOSC3, EXOSC8, EXOSC9, FA2H, FAM126A, FAR1, FARS2, FARSB, FASTKD2, FBXL4, FDX2, FGFRL1, FH, FIG4, FKRP, FKTN, FLVCR2, FOLR1, FOXC1, FOXG1, FOXRED1, FUCA1, FUK, GAA, GABBR2, GABRA1, GABRB1, GABRB2, GABRB3, GALC, GALT, GAN, GATAD2B, GCDH, GDAP1, GFAP, GFM1, GFM2, GJA1, GJB1, GJC2, GLA, GLB1, GLDC, GLRX5, GLUL, GLYCTK, GM2A, GMNN, GNAO1, GNS, GOT2, GPHN, GRIN1, GRM7, GTF2H5, GTPBP2, HACE1, HCN1, HEPACAM, HERC1, HEXA, HEXB, HIBCH, HIKESHI, HK1, HLCS, HMGCL, HNRNPU, HSD17B10, HSD17B4, HSPD1, IARS, IARS2, IBA57, IDH2, IDS, IDUA, IER3IP1, IFIH1, INPP5E, IREB2, ISCA1, ISCA2, ITPA, ITPR1, IVD, JAM3, KARS, KAT6B, KATNB1, KCNMA1, KCNT1, KCNJ10, KCNJ2, KCTD7, KDM1A, KIAA0556, KIAA0586, KIAA0753, KIDINS220, KIF1A, KIF1C, KLHL7, KMT2E, L2HGDH, LAGE3, LAMA1, LAMA2, LAMB1, LARGE1, LARS2, LETM1, LIAS, LIPT1, LIPT2, LONP1, LRPPRC, LYRM7, MAG, MAGEL2, MAN2B1, MANBA, MARS2, MAST1, MAT1A, MCCC1, MCCC2, MCOLN1, MDH2, MECP2, MED17, MED25, MEF2C, MFSD2A, MFSD8, MGP, MICU1, MKS1, MLC1, MLYCD, MMACHC, MMADHC, MOCS1, MOCS2, MOGS, MORC2, MPLKIP, MPV17, MPZ, MRPL12, MRPL44, MRPS16, MRPS22, MRPS34, MSTO1, MTFMT, MTHFR, MTHFS, MTO1, MTOR, MTR, MTRR, MUT, NACC1, NADK2, NAGA, NAGLU, NAGS, NANS, NARS2, NAXD, NAXE, NDRG1, NDUFA1, NDUFA10, NDUFA11, NDUFA12, NDUFA13, NDUFA2, NDUFA4, NDUFA6, NDUFA9, NDUFAF1, NDUFAF2, NDUFAF3, NDUFAF4, NDUFAF5, NDUFAF6, NDUFB10, NDUFB11, NDUFB3, NDUFB8, NDUFB9, NDUFS1, NDUFS2, NDUFS3, NDUFS4, NDUFS6, NDUFS7, NDUFS8, NDUFV1, NDUFV2, NEK1, NFE2L2, NFU1, NGLY1, NKX6-2, NOTCH1, NPC1, NPC2, NPHP1, NRXN1, NSUN3, NT5C2, NTRK2, NUBPL, NUP62, OAT, OCRL, OPA1, OPA3, OSGEP, OTC, PACS1, PAFAH1B1, PAH, PANK2, PARS2, PAX1, PC, PCCA, PCCB, PCDH12, PCGF2, PDGFRB, PDHA1, PDHB, PDHX, PDP1, PET100, PEX1, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, PEX26, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PGAP1, PGK1, PHGDH, PHYH, PIGA, PIGB, PIGG, PIGL, PIGM, PIGN, PIGP, PIGQ, PIGT, PIGU, PIGV, PIK3C2A, PIK3R2, PLA2G6, PLAA, PLEKHG2, PLP1, PMM2, PMP22, PNKP, PNPT1, POLG, POLG2, POLR1A, POLR1C, POLR3A, POLR3B, POMGNT1, POMK, POMT1, POMT2, PPP1R15B, PPP2R1A, PPP3CA, PPT1, PRF1, PRKDC, PRODH, PROSC, PRPS1, PRUNE1, PSAP, PSAT1, PSPH, PTEN, PTPN23, PURA, PUS3, PYCR2, QARS, QRSL1, RAB11B, RAB3GAP1, RAB3GAP2, RARS, RARS2, RBPJ, REPS1, RERE, RHOBTB2, RIN2, RMND1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, RNASET2, RPGRIP1L, RPIA, RPS6KC1, RRM2B, RTTN, RXYLT1, SAMD9L, SAMHD1, SCN3A, SCO1, SCO2, SDHA, SDHAF1, SDHB, SDHD, SEPSECS, SERAC1, SETBP1, SGSH, SH3TC2, SHOC2, SHPK, SLC12A2, SLC12A5, SLC12A6, SLC13A3, SLC13A5, SLC16A2, SLC17A5, SLC19A3, SLC1A2, SLC1A3, SLC1A4, SLC25A1, SLC25A12, SLC25A15, SLC25A19, SLC25A22, SLC25A4, SLC25A42, SLC25A46, SLC2A1, SLC30A10, SLC33A1, SLC35A2, SLC39A14, SLC39A8, SLC46A1, SLC6A19, SLC6A8, SLC6A9, SLC9A1, SLC9A6, SMC1A, SNAP29, SNIP1, SNORD118, SNRPB, SNX14, SOD1, SON, SOX10, SOX2, SPART, SPAST, SPATA5, SPG11, SPG7, SPTAN1, SQSTM1, SRD5A3, SSR4, ST3GAL5, STAG2, STAMBP, STAT1, STAT2, STN1, STRADA, STX11, STXBP1, STXBP2, SUCLA2, SUCLG1, SUMF1, SUOX, SURF1, SYNE1, SYNJ1, TACO1, TAF2, TANGO2, TARS2, TBC1D24, TBCD, TBCE, TBCK, TBX1, TCF4, TCTN2, TIMM50, TIMMDC1, TM4SF20, TMEM106B, TMEM126B, TMEM165, TMEM216, TMEM67, TMEM70, TMTC3, TOE1, TP53RK, TPI1, TPK1, TRAPPC11, TRAPPC9, TREX1, TRMT10A, TRMT5, TSC1, TSC2, TSEN54, TTC19, TUBA1A, TUBA8, TUBB2A, TUBB2B, TUBB3, TUBB4A, TUBG1, TUFM, TWNK, TXN2, TYMP, UBA5, UBE2A, UBE3A, UFM1, UNC13D, UPB1, USP7, VARS2, VPS11, VPS13D, VPS33A, WARS2, WDR45, WDR73, WHSC1, WWOX, YARS, YME1L1, ZEB2, ZFYVE26, ZIC1, ZNF335, ALDH7A1, APP, CHMP2B, CP, CTSF, DNAJC5, DNMT1, FTL, GBE1, GRN, HTRA1, KIAA1161, KIF5A, LMNB1, MAPT, NOTCH3, PDGFB, PDGFRB, PDYN, PHAX, PINK1, PRNP, PSEN1, RNF216, SCP2, SLC20A2, TREM2, TYROBP, VCP, VPS13A, XK, XPR1.

A2ML1, ABCC9, ABCG5, ABCG8, ACADVL, ACTA1, ACTA2, ACTC1, ACTN2, ACVR2B, ACVRL1, ADAMTS2, AGL, AKAP9, ALMS1, ANK2, ANKRD1, ANO5, APOB, ATP2A1, ATP7A, B3GALNT2, B4GAT1, BAG3, BCOR, BIN1, BMPR1B, BMPR2, BRAF, CACNA1C, CACNA2D1, CACNB2, CALM1, CALM2, CALM3, CALR3, CAPN3, CASQ2, CAV1, CAV3, CBL, CBS, CCDC78, CFL2, CHD7, CHKB, CHRM2, CHST14, CNTN1, COL12A1, COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, COL5A2, COL6A1, COL6A2, COL6A3, CPT2, CRELD1, CRTAP, CRYAB, CSRP3, CTF1, CTNNA3, DAG1, DEPDC5, DES, DMD, DNAJB6, DNAJC19, DNM2, DOLK, DPM1, DPM2, DPM3, DSC2, DSG2, DSP, DTNA, DYSF, EFEMP2, ELAC2, ELN, EMD, ENG, EYA4, FBN1, FBN2, FHL1, FHL2, FKBP14, FKRP, FKTN, FLNA, FLNC, FOXE3, FOXH1, GAA, GATA4, GATA6, GATAD1, GDF1, GDF2, GJA1, GJA5, GLA, GMPPB, GNE, GPC3, GPD1L, GYS1, HAMP, HAND1, HCN4, HFE, HJV, HNRNPDL, HRAS, ILK, ISPD, ITGA7, JAG1, JPH2, JUP, KBTBD13, KCNA1, KCNA5, KCND3, KCNE1, KCNE2, KCNE3, KCNE5, KCNH2, KCNJ2, KCNJ5, KCNJ8, KCNK3, KCNQ1, KCNQ2, KCNQ3, KCNT1, KLHL40, KLHL41, KRAS, LAMA2, LAMA4, LAMP2, LARGE1, LDB3, LDLR, LDLRAP1, LEFTY2, LIMS2, LMNA, LMOD3, LRRC10, MAP2K1, MAP2K2, MAT2A, MATR3, MED12, MED13L, MEGF10, MEIS2, MTM1, MTO1, MYBPC3, MYF6, MYH11, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYL4, MYLK, MYLK2, MYOM1, MYOT, MYOZ2, MYPN, NEB, NEBL, NEXN, NF1, NKX2-5, NKX2-6, NODAL, NOTCH1, NPPA, NR2F2, NRAS, NSD1, P3H1, PCDH19, PCSK9, PDLIM3, PKP2, PLEC, PLEKHM2, PLN, PLOD1, PNPLA2, POMGNT1, POMGNT2, POMK, POMT1, POMT2, PRDM16, PRKAG2, PRKG1, PRRT2, PTPN11, RAF1, RANGRF, RASA1, RBM20, RIT1, RRAS, RXYLT1, RYR1, RYR2, SCN10A, SCN1A, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN4B, SCN5A, SCN8A, SCN9A, SDHA, SELENON, SEMA3E, SGCA, SGCB, SGCD, SGCG, SHOC2, SKI, SLC22A5, SLC2A1, SLC2A10, SLC39A13, SLC40A1, SLMAP, SMAD3, SMAD4, SMAD6, SMAD9, SNTA1, SOS1, SOS2, SPRED1, SQSTM1, STAC3, STIM1, SUN1, SUN2, SYNE1, SYNE2, TAZ, TBX1, TBX5, TCAP, TFR2, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, TIA1, TMEM43, TMEM70, TMPO, TNNC1, TNNI3, TNNT1, TNNT2, TNPO3, TOR1AIP1, TPM1, TPM2, TPM3, TRAPPC11, TRDN, TRIM32, TRPM4, TTN, TTR, TXNRD2, VCL, VCP, ZFPM2, ZIC3, ABCC8, APPL1, BLK, EIF2AK3, FOXP3, GCK, GLIS3, HNF1A, HNF1B, HNF4A, IER3IP1, INS, KCNJ11, KLF11, MNX1, NEUROD1, NEUROG3, NKX2-2, PAX4, PDX1, PPARG, PTF1A, RFX6, SLC19A2, WFS1, ZFP57, AIRE, CASR, CYP24A1, FAM111A, GATA3, GCM2, GNA11, GNAS, HADHA, HADHB, PDE4D, PTH, PTH1R, SLC34A1, STX16, TBCE, ADCY3, AFF4, ARL6, BBIP1, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BDNF, C8ORF37, CEP164, CEP19, CEP290, CPE, CREBBP, CUL4B, DYRK1B, EP300, FBN3, GPR101, IFT172, IFT27, IFT74, KDM6A, KIDINS220, KIF7, KMT2D, KSR2, LEP, LEPR, LZTFL1, MAGEL2, MC3R, MC4R, MEGF8, MKKS, MKS1, MRAP2, NLGN2, NPY, NR0B2, NTRK2, PCSK1, PHF6, POMC, PRMT7, RAB23, RAI1, RPS6KA3, SCLT1, SDCCAG8, SETD2, SH2B1, SIM1, TRAPPC3, TRAPPC9, TTC8, UCP3, VPS13B, WDPCP, ABCA1, ANGPTL3, APOA1, APOA5, APOC2, CETP, CREB3L3, CYP27A1, GPD1, GPIHBP1, LCAT, LIPA, LIPG, LMF1, LPL, LRP6, MTTP, SAR1B, APOA4, APOC3, CYP7A1, GALNT2, GCKR, LIPC, LIPI, MYLIP, PLTP, SCARB1, ZHX3, AAAS, ABCD1, ACAD9, ACADM, ACADS, ACADSB, ACAT1, ACSF3, ADK, AKT2, ALDOA, ALDOB, ALG3, ALG6, BCKDHA, BCKDHB, CA5A, CACNA1D, CDKN1C, COG7, CPT1A, CYP7B1, DBH, DBT, DDC, DGUOK, DLD, DMXL2, ENO3, ETFA, ETFB, ETFDH, FAH, FBP1, FLAD1, G6PC, GALE, GALK1, GALT, GBE1, GH1, GHR, GLUD1, GYG1, GYS2, HADH, HESX1, HK1, HMGCL, HMGCS2, HSD3B7, INSR, LDHA, LHX3, MLYCD, MPI, MPV17, NADK2, NNT, NR0B1, NR3C1, OPLAH, OTX2, OXCT1, PC, PCK1, PCK2, PFKM, PGAM2, PGM1, PHGDH, PHKA1, PHKA2, PHKB, PHKG2, PMM2, PROP1, PYGL, PYGM, RBCK1, SERAC1, SLC16A1, SLC25A20, SLC25A32, SLC2A2, SLC37A4, SLC52A1, SLC52A2, SLC52A3, SOX2, SOX3, TBX19, TRMT10A, UCP2.

ACP5, ADA, ADA2, ADAM17, ADAR, AICDA, AIRE, ANKZF1, AP3B1, ARPC1B, ASAH1, BACH2, BLOC1S6, BTK, C17ORF62, CARD14, CARD8, CASP10, CASP8, CCBE1, CD27, CD3G, CD40, CD40LG, COPA, CR2, CTLA4, CYBA, CYBB, DCLRE1C, DDX58, DEF6, DKC1, DNASE1L3, DNASE2, DOCK8, DSG1, DUOX2, ELANE, FADD, FAS, FASLG, FCHO1, FOXP3, G6PC3, ICOS, IFIH1, IL10, IL10RA, IL10RB, IL1RN, IL21, IL21R, IL2RA, IL2RB, IL2RG, IL36RN, IRF2BP2, ITCH, ITGAM, ITGB2, ITK, JAK1, LIG4, LPIN2, LRBA, LYN, LYST, MAGT1, MEFV, MVK, NCF2, NCF4, NFAT5, NFKB1, NFKB2, NFKBIA, NLRC4, NLRP1, NLRP12, NLRP3, NOD2, OAS1, ORAI1, OTULIN, PEPD, PIK3CD, PIK3R1, PLCG2, PNP, POLA1, POMP, PRF1, PRKCD, PSMA3, PSMB4, PSMB8, PSMG2, PSTPIP1, RAB27A, RAC2, RAG1, RAG2, RASGRP1, RBCK1, RFX5, RFXANK, RFXAP, RIPK1, RMRP, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, RNF31, RTEL1, SAMHD1, SCO2, SH2D1A, SH3BP2, SI, SIAE, SKIV2L, SLC29A3, SLC37A4, SLC7A7, STAT1, STAT3, STAT4, STAT5B, STIM1, STX11, STXBP2, TBX1, TGFB1, TGFBR1, TGFBR2, TMEM173, TNFAIP3, TNFRSF11A, TNFRSF13B, TNFRSF13C, TNFRSF1A, TNFRSF6B, TNFSF12, TOP2B, TPP2, TREX1, TRNT1, TTC37, TTC7A, UNC13D, UNG, WAS, XIAP, ZAP70, ZNF341.

AASS, ABCA4, ABCB6, ABHD12, ACO2, ADAM9, ADAMTS10, ADAMTS17, ADAMTS18, ADAMTSL4, ADGRV1, ADIPOR1, AGBL5, AGK, AHI1, AIPL1, ALDH18A1, ALDH1A3, ALMS1, ANTXR1, AP3B1, APTX, ARHGEF18, ARL13B, ARL2BP, ARL6, ARMC9, ARMS2, ASPH, ATF6, ATOH7, B9D1, B9D2, BBIP1, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BCOR, BEST1, BFSP1, BFSP2, BLOC1S3, BLOC1S6, BMP4, BMP7, C2, C3, C9, CA4, CABP4, CACNA1F, CACNA2D4, CAPN5, CBS, CC2D2A, CDH23, CDH3, CDHR1, CEP104, CEP120, CEP164, CEP290, CEP41, CEP78, CERKL, CFB, CFH, CFI, CHD7, CHM, CHMP4B, CHN1, CHRDL1, CHST6, CIB2, CISD2, CLN3, CLRN1, CNGA1, CNGA3, CNGB1, CNGB3, CNNM4, CNTNAP2, COL11A1, COL11A2, COL17A1, COL18A1, COL2A1, COL4A1, COL5A1, COL8A2, COL9A1, COL9A2, COL9A3, COX7B, CRB1, CRX, CRYAA, CRYAB, CRYBA1, CRYBA4, CRYBB1, CRYBB2, CRYBB3, CRYGC, CRYGD, CRYGS, CSPP1, CST3, CTC1, CTDP1, CTNNA1, CTNNB1, CWC27, CX3CR1, CYP1B1, CYP27A1, CYP4V2, DCN, DHDDS, DHX38, DRAM2, DTHD1, DTNBP1, EFEMP1, ELOVL4, EMC1, EPHA2, ERCC2, ERCC5, ERCC6, ERCC8, EYA1, EYS, FAM126A, FAM161A, FBLN5, FBN1, FBN2, FDXR, FLVCR1, FOXC1, FOXE3, FOXL2, FRAS1, FREM1, FREM2, FRMD7, FSCN2, FTL, FYCO1, FZD4, GALE, GALK1, GALT, GCNT2, GJA1, GJA3, GJA8, GNAT1, GNAT2, GNB3, GNPTG, GPR143, GPR179, GRIP1, GRM6, GSN, GUCA1A, GUCY2D, HCCS, HESX1, HGSNAT, HK1, HMCN1, HMX1, HPS1, HPS3, HPS4, HPS5, HPS6, HSF4, HTRA1, IDH3B, IFT140, IFT172, IFT81, IMPDH1, IMPG1, IMPG2, INPP5E, INVS, IQCB1, JAG1, KCNV2, KERA, KIAA0586, KIAA0753, KIF11, KIF21A, KIF7, KIZ, KLHL7, KRT12, KRT3, LCA5, LCAT, LIM2, LMX1B, LOXHD1, LRAT, LRIT3, LRP2, LRP5, LTBP2, LYST, LZTFL1, MAF, MAK, MC1R, MERTK, MFN2, MFRP, MFSD8, MIP, MITF, MKKS, MKS1, MLPH, MMACHC, MT-TL1, MTTP, MVK, MYH9, MYO5A, MYO7A, MYOC, NAA10, NDP, NDUFS1, NEK2, NF2, NHS, NMNAT1, NPHP1, NPHP3, NPHP4, NR2E3, NR2F1, NRL, NYX, OAT, OCA2, OCRL, OFD1, OPA1, OPA3, OPTN, OTX2, OVOL2, P3H2, PANK2, PAX2, PAX6, PCDH15, PCYT1A, PDE6A, PDE6B, PDE6C, PDE6D, PDE6G, PDE6H, PDZD7, PEX1, PEX10, PEX11B, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX19, PEX2, PEX26, PEX3, PEX5, PEX6, PEX7, PHOX2A, PHYH, PIKFYVE, PITPNM3, PITX2, PITX3, PLA2G5, PNPLA6, POC1B, POLG, PORCN, PQBP1, PRDM13, PRDM5, PRKCG, PROM1, PRPF3, PRPF31, PRPF4, PRPF6, PRPF8, PRPH2, PRPS1, PRSS56, PXDN, RAB27A, RAB28, RAB3GAP1, RARB, RAX, RAX2, RBP3, RBP4, RD3, RDH11, RDH12, RDH5, RECQL4, REEP6, RGR, RGS9, RGS9BP, RHO, RIMS1, RLBP1, ROBO3, ROM1, RP1, RP1L1, RP2, RPE65, RPGR, RPGRIP1, RPGRIP1L, RRM2B, RS1, RTN4IP1, SAG, SALL4, SAMD11, SDCCAG8, SEMA4A, SETX, SHH, SIL1, SIX3, SIX6, SLC16A12, SLC24A1, SLC24A5, SLC25A4, SLC25A46, SLC33A1, SLC38A8, SLC45A2, SLC4A11, SLC52A2, SLC7A14, SMCHD1, SMOC1, SNRNP200, SNX10, SOX2, SPATA7, SPG7, SPP2, STRA6, SUOX, TACSTD2, TBK1, TCF4, TCTN1, TCTN2, TCTN3, TDRD7, TEAD1, TEK, TENM3, TFAP2A, TGFBI, TIMM8A, TIMP3, TK2, TMEM107, TMEM126A, TMEM138, TMEM216, TMEM231, TMEM237, TMEM67, TMEM70, TOPORS, TRAF3IP1, TREX1, TRPM1, TSPAN12, TTC21B, TTC8, TTLL5, TTPA, TUB, TUBB3, TULP1, TYMP, TYR, TYRP1, UBIAD1, USH1C, USH1G, USH2A, VCAN, VIM, VPS13B, VSX2, WDPCP, WDR19, WDR36, WFS1, WRN, ZEB1, ZIC2, ZNF408, ZNF423, ZNF469, ZNF513.

ABCC6, ACE, ACTB, ACTN4, ADA2, ADAMTS13, ADCY10, AGPAT2, AGT, AGTR1, AGXT, AHI1, ALG1, ALG8, ALG9, ALMS1, ALPL, AMN, ANKS6, ANLN, ANOS1, AP2S1, APOA1, APOC2, APOL1, APRT, AQP2, ARHGAP24, ARHGDIA, ARL13B, ARL6, ATP6V0A4, ATP6V1B1, ATP7B, AVP, AVPR2, B2M, B9D1, B9D2, BBIP1, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BCS1L, BICC1, BMP4, BNC2, BRAF, BSND, C8ORF37, CA2, CACNA1D, CACNA1H, CASR, CBL, CC2D2A, CD151, CD2AP, CDC73, CDKN1C, CEP104, CEP120, CEP164, CEP19, CEP290, CEP41, CEP83, CEP89, CFH, CFHR5, CFI, CHD7, CHRM3, CHRNA3, CISD2, CLCN2, CLCN5, CLCNKB, CLDN16, CLDN19, CNNM2, COL4A1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6, COQ2, COQ6, COQ8B, COX10, COX14, CPLANE1, CPT2, CRB2, CREBBP, CRKL, CSPP1, CTNS, CUBN, CUL3, CYP11B1, CYP11B2, CYP17A1, CYP24A1, CYP27B1, CYP2R1, DCDC2, DCHS1, DGKE, DHCR7, DHTKD1, DICER1, DLC1, DMP1, DNAJB11, DNASE1L3, DSTYK, DZIP1L, EBP, EGF, EIF2AK3, ELP1, EMP2, ENPP1, EYA1, FAM20A, FAN1, FANCA, FAT1, FAT4, FBN3, FGF10, FGF20, FGF23, FGFR1, FGFR2, FN1, FOXC1, FOXC2, FOXI1, FOXP3, FRAS1, FREM1, FREM2, FXYD2, G6PC, GALNT3, GANAB, GATA3, GATM, GCM2, GLA, GLI3, GLIS2, GLIS3, GNA11, GNAS, GPC3, GPHN, GREB1L, GRHPR, GRIP1, GSN, HGD, HNF1A, HNF1B, HOGA1, HOXA13, HPRT1, HPS1, HPSE2, HSD11B2, IFT122, IFT140, IFT172, IFT27, IFT43, IFT74, INF2, INPP5E, INVS, IQCB1, ITGA3, ITGA6, ITGA8, ITGB4, ITSN2, JAG1, KANK1, KANK2, KANK4, KANSL1, KAT6B, KCNA1, KCNJ1, KCNJ10, KCNJ5, KCTD1, KIAA0586, KIF7, KLHL3, KRAS, LAGE3, LAMA5, LAMB2, LCAT, LDHA, LMNA, LMX1B, LPIN1, LRP2, LRP4, LRP5, LYZ, LZTFL1, LZTR1, MAFB, MAGED2, MAGI2, MAP2K1, MAP2K2, MAPKBP1, MEFV, MKKS, MKS1, MMACHC, MNX1, MOCOS, MOCS1, MOCS2, MRE11, MUT, MVK, MYCN, MYH9, MYO1E, NEK8, NF1, NLRP3, NOTCH2, NPHP1, NPHP3, NPHP4, NPHS1, NPHS2, NR0B1, NR3C2, NRAS, NRIP1, NSD1, NSDHL, NUP107, NUP133, NUP160, NUP205, NUP85, NUP93, NXF5, OCRL, OFD1, OPLAH, OSGEP, PAX2, PBX1, PCBD1, PDE6D, PDSS1, PDSS2, PEX6, PHEX, PKD2, PKHD1, PLCE1, PLG, PMM2, PODXL, PREPL, PRKCSH, PRODH, PROKR2, PRPS1, PTPN11, PTPRO, RAF1, REN, RET, RIT1, RMND1, ROBO1, ROBO2, RPGRIP1L, RPL11, RPL26, RPL35A, RPL5, RPS10, RPS19, RPS24, RPS26, RPS7, RRM2B, SALL1, SALL4, SARS2, SCARB2, SCLT1, SCN4A, SCNN1A, SCNN1B, SCNN1G, SDCCAG8, SEC61A1, SEC63, SEMA3E, SGPL1, SHOC2, SI, SIX1, SIX2, SIX5, SLC12A1, SLC12A3, SLC22A12, SLC26A1, SLC2A2, SLC2A9, SLC34A1, SLC34A3, SLC36A2, SLC37A4, SLC3A1, SLC41A1, SLC4A1, SLC4A4, SLC5A1, SLC6A19, SLC7A7, SLC7A9, SLC9A3R1, SLIT2, SLX4, SMARCAL1, SMC1A, SOS1, SOS2, SOX17, SOX18, SRCAP, STX16, SYNPO, TBC1D8B, TBX18, TCTN1, TCTN2, TCTN3, TFAP2A, THBD, TMEM138, TMEM216, TMEM231, TMEM237, TMEM67, TNS2, TP53RK, TP63, TPRKB, TRAPPC3, TRIM32, TRPC6, TRPM6, TSC1, TSC2, TTC21B, TTC8, TTR, UMOD, UQCC2, VDR, VHL, VIPAS39, VPS33B, WAS, WDPCP, WDR19, WDR73, WFS1, WNK1, WNK4, WNT4, WNT5A, WT1, XDH, XPNPEP3, XPO5, YRDC, ZNF423.

AARS2, AASS, ABAT, ABCB7, ACACA, ACAD9, ACADM, ACADS, ACADVL, ACAT1, ACO2, ADAR, AFG3L2, AGK, AIFM1, AK2, ALAS2, ALDH3A2, AMPD1, AMT, APOPT1, APTX, ATP5A1, ATP5D, ATP5E, ATP7B, ATPAF2, AUH, BAG3, BCS1L, BOLA3, BTD, C12ORF65, C19ORF12, C19ORF70, C1QBP, CA5A, CARS2, CEP89, CHAT, CHCHD10, CLPB, CLPP, COA3, COA5, COA6, COA7, COASY, COQ2, COQ4, COQ6, COQ7, COQ8A, COQ8B, COQ9, COX10, COX14, COX15, COX20, COX4I2, COX6A1, COX6B1, COX7B, COX8A, CPS1, CPT1A, CPT2, CYC1, CYCS, D2HGDH, DARS2, DES, DGUOK, DLAT, DLD, DNA2, DNAJC19, DNM1L, EARS2, ECHS1, ELAC2, ETFA, ETFB, ETFDH, ETHE1, FARS2, FASTKD2, FBXL4, FDX2, FH, FLAD1, FOXRED1, GAMT, GARS, GATM, GCDH, GDAP1, GFER, GFM1, GFM2, GLDC, GLRX5, GTPBP3, GYG2, HADH, HADHA, HADHB, HARS2, HCCS, HIBCH, HLCS, HMGCL, HMGCS2, HSD17B10, HSPD1, HTRA2, IARS2, IBA57, IDH2, IDH3B, IFIH1, ISCA1, ISCA2, ISCU, KARS, L2HGDH, LAMP2, LARS, LARS2, LIAS, LIPT1, LIPT2, LMBRD1, LONP1, LRPPRC, LYRM4, LYRM7, MARS2, MECR, MFF, MFN2, MGME1, MICU1, MIPEP, MPC1, MPV17, MRPL12, MRPL3, MRPL40, MRPL44, MRPS14, MRPS16, MRPS2, MRPS22, MRPS23, MRPS34, MRPS7, MSTO1, MTFMT, MTHFD1, MTO1, MTPAP, NADK2, NARS2, NAXE, NDUFA1, NDUFA10, NDUFA11, NDUFA12, NDUFA13, NDUFA2, NDUFA4, NDUFA6, NDUFA9, NDUFAF1, NDUFAF2, NDUFAF3, NDUFAF4, NDUFAF5, NDUFAF6, NDUFAF7, NDUFB11, NDUFB3, NDUFB8, NDUFB9, NDUFS1, NDUFS2, NDUFS3, NDUFS4, NDUFS6, NDUFS7, NDUFS8, NDUFV1, NDUFV2, NFS1, NFU1, NGLY1, NNT, NR2F1, NSUN3, NUBPL, NUP62, OGDH, OPA1, OPA3, OTC, OXCT1, PANK2, PARS2, PC, PCCA, PCCB, PCK2, PDHA1, PDHB, PDHX, PDK3, PDP1, PDSS1, PDSS2, PET100, PINK1, PITRM1, PMPCA, PMPCB, PNKD, PNPLA8, PNPT1, POLG, POLG2, POP1, PPA2, PPOX, PSAP, PUS1, QARS, QRSL1, RANBP2, RARS, RARS2, REEP1, RMND1, RNASEH1, RNASEH2A, RNASEH2B, RNASEH2C, RRM2B, SACS, SAMHD1, SARS2, SCN1A, SCO1, SCO2, SDHA, SDHAF1, SDHB, SDHC, SDHD, SERAC1, SFXN4, SIRT1, SLC19A2, SLC19A3, SLC22A5, SLC25A1, SLC25A12, SLC25A13, SLC25A15, SLC25A19, SLC25A20, SLC25A21, SLC25A22, SLC25A26, SLC25A3, SLC25A32, SLC25A38, SLC25A4, SLC25A42, SLC25A46, SLC39A8, SLC52A2, SLC52A3, SLC6A8, SLC7A13, SPAST, SPG7, STAT2, STXBP1, SUCLA2, SUCLG1, SUCLG2, SUGCT, SURF1, TACO1, TANGO2, TARS2, TAZ, TFAM, TIMM50, TIMM8A, TIMMDC1, TK2, TMEM126A, TMEM126B, TMEM70, TOP1MT, TOP3A, TPK1, TRAP1, TREX1, TRIT1, TRMT10C, TRMT5, TRMU, TRNT1, TSFM, TTC19, TUFM, TWNK, TXN2, TYMP, UQCC2, UQCC3, UQCRB, UQCRC2, UQCRQ, VARS2, WARS2, WDR45, WFS1, XPNPEP3, YARS2, YME1L1, MT-ATP6, MT-ATP8, MT-CO1, MT-CO2, MT-CO3, MT-CYB, MTND1, MT-ND2, MT-ND3, MT-ND4, MT-ND5, MT-ND6, MTRNR1, MT-RNR2, MT-TA, MT-TC, MT-TD, MT-TE, MT-TF, MT-TH, MT-TI, MT-TK, MT-TL1, MT-TL2, MT-TN, MT-TP, MT-TQ, MT- TR, MT-TS1, MT-TS2, MT-TT, MT-TV, MT-TW, MT-TY.

Saznajte više

Svatko od nas može biti zdravi nositelj neke nasljedne bolesti, a da toga nije svjestan. Poznavanje vašeg statusa nositelja, u iščekivanju buduće trudnoće, medicinska je informacija od primarne važnosti za prevenciju razvoja autosomno recesivnih te X-vezanih bolesti u djece čiji su roditelji zdravi.

U zdravih osoba test Genome4All omogućuje preventivno otkrivanje nasljednog rizika za razvoj tumora svih organskih sustava, iznenadne srčane smrti i kardiovaskularnih bolesti, pretilosti te endokrinoloških bolesti. Recentna znanstvena literatura predlaže novi integrirani koncept dijagnostike i liječenja kardioloških stanja s povećanim rizikom za iznenadnu srčanu smrt, koji se temelji na načelima personalizirane medicine i uključuje sekvenciranje cijelog genoma. Važno je istaknuti podatak kako je samo u sportu u zadnjih 30 godina, prema dostupnoj znanstvenoj literaturi, oko 2.400 sportaša umrlo od iznenadne srčane smrti.

Multicentrično znanstveno istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu "JAMA Oncology", provedeno na populaciji od 2984 pacijenata sa onkološkim bolestima (solidnim tumorima) otkriva da svaki osmi pacijent, odnosno čak 13,3% pacijenata s karcinomom ima nasljednu mutaciju (patogenu varijantu) gena povezanu s povišenim rizikom za karcinom od svojeg rođenja. Genetičko testiranje može pružiti bolje razumijevanje rizika i omogućiti ranu intervenciju, što može poboljšati ishod liječenja i smanjiti rizik od razvoja karcinoma.

Osim toga, analizom genoma tumora (tumorske DNA) mogu se otkriti specifične mutacije koje su odgovorne za abnormalan rast i preživljavanje tumorskih stanica. To omogućuje personalizirani pristup liječenju (pametni lijekovi), jer se na temelju genetičkog profila tumora mogu odrediti terapije usmjerene na specifične mutacije.

U Specijalnoj bolnici Sv. Katarina od vas se uzima uzorak krvi, a rezultati testa bit će dostupni u periodu od 15 tjedana.

Proces uzimanja krvi je jednostavan, brz i nije potrebno biti natašte. Da biste olakšali laboratoriju prilikom uzimanja uzorka, preporučljivo je da budete dobro hidrirani. Za uzimanje krvi koristi se jednokratna sterilna igla i epruveta s podtlakom. Nakon završenog vađenja krvi, važno je da pacijent 5 minuta drži ruku ispruženu i da drugom rukom pritisne jastučić vate na mjesto uboda.

Kandidati za Genome4All test su:

  • zdrave osobe koje žele saznati rizik za razvoj karcinoma, bolesti srca, kao i provjeru jeste li nositelj mutacija koje bi mogle uzrokovati bolesti kod vaše djece
  • zdrave osobe koje u obitelji imaju rođake oboljele od različitih tipova karcinoma, srčanih bolesti, metaboličkih poremećaja itd.
  • oboljele osobe koje žele saznati postoji li genetički uzrok njihova stanja te provjeriti mogućnost personaliziranog liječenja 
  •  roditelji koji planiraju obitelj kako bi saznali jesu li nositelji mutacija koje bi mogle uzrokovati ozbiljne nasljedne bolesti kod njihove buduće djece
  • djeca oboljela od rijetkih, nasljednih bolesti radi mogućnosti personaliziranog liječenja
  • djeca čiji uzrok bolesti još nije otkriven klasičnim kliničkim pretragama
Dogovorite Genome4All testiranje
Pogledajte o Genome4All testu
Krešimir Jerinić

Prevencija iznenadne srčane smrti

Lovro Banović

Genetičko testiranje i personalizirani pristup terapiji

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba