Izbornik
Centri izvrsnosti -> Precizna i preventivna medicina -> Što očekivati od RightMed® testa?

Što očekivati od RightMed® testa?

RightMed® testom analiziraju se polimorfizmi (genetske varijante) 25 gena (farmakogena) koji određuju metabolizam i djelotvornost preko tri stotine lijekova te 3 gena koji određuju rizik za nastanak tromboembolijskih događaja (duboka venska tromboza, plućna embolija).

Polimorfizmi farmakogena utječu na farmakokinetiku (metabolizam lijeka) i farmakodinamiku (ciljno mjesto djelovanja lijeka) lijekova. Poznavanjem utjecaja individualnih genetskih čimbenika na farmakokinetiku i farmakodinamiku lijeka može se predvidjeti odgovor organizma na dani lijek. Odnosno, hoće li se on metabolizirati prebrzo pa ga u organizmu neće biti ili će se metabolizirati presporo pa će ga u organizmu biti u suvišku. Također, za neke lijekove može se odrediti i učinak vezanja lijeka za njegov ciljani receptor, npr. vezivanje opioidnih lijekova za njihov μ receptor, koji je zadužen za njihov terapijski odgovor.

Sukladno tome mogu se predvidjeti i izbjeći štetne nuspojave lijekova koje se temelje na pretjeranoj izloženosti organizma lijeku. Također može se predvidjeti koji lijekove neće biti učinkoviti u terapijskoj dozi budući da ih u organizmu neće biti u dovoljnoj koncentraciji.

Za dio lijekova postoje važeće smjernice doziranja temeljene na analizi farmakogena, čime se znanstveno dokazano može započeti terapija dozom koja je ispravna za pojedinog pacijenta. Smjernice je izdao Konzorcij za provedbu kliničke farmakogenetike (Engl. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)) i predstavljaju zlatni standard u odabiru optimalnog - učinkovitog i sigurnog lijeka sukladno genetskom profilu svakog pojedinca.

U slučaju da koristite više lijekova u Vašoj terapiji također se mogu odrediti i lijek-lijek interakcije pri farmakološkom savjetovanju.

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba
Dogovorite pregled