Izbornik
Centri izvrsnosti -> Pulmologija -> Psihičke smetnje kod Post COVID-19 sindroma

Psihičke smetnje kod Post COVID-19 sindroma

Specifično toksično djelovanje infekcije na mozak i tjelesne organe dio je priče, a drugi dio je stres povezan s gubitkom bliskih osoba, socijalne izolacije, ekonomske nesigurnosti kao i pogoršanje od ranije prisutnih psihičkih bolesti.

Osobe koje su preživjele tešku bolest i hospitalizirane su zbog toga, u velikom postotku pate od raznih psihičkih posljedica. No i osobe, posebice mlađe, koje su imale blaže ili srednje teške simptome, u početku mogu razviti psihičke simptome od smetnja koncentracije, poteškoća u pamćenju i učenju, gubitka volje, straha od budućnosti.

Važno je prepoznati radi li se o problemima koji su povezani s ovom bolesti ili se radi o drugim uzrocima, budući da to može utjecati na prognozu bolesti i izbor kvalitetnog tretmana odnosno podrške.

U početku pandemije, poznavanje simptomatologije nije bilo tako dobro kao danas. Različita simptomatologija koja je prisutna uz nove varijante bolesti važni su faktori u diferencijalnoj dijagnostici psihičkih poteškoća.

Posttraumatski stres, depresija ili generalizirani anksiozni poremećaj bio je prisutan prema studijama u ranoj fazi pandemije u trećine pacijenata koji su hospitalizirani zbog Covid bolesti i smetnje su im trajale najmanje tri mjeseca. Razvoj psihičkih smetnja u akutnoj i post-akutnoj fazi može se povezati s posljedicama bolesti, socijalnom izolacijom i financijskim poteškoćama. Daljnji faktori su pozicija kritično bolesnog pacijenta, primjerice sedacija, zakazivanje organa, mehanička ventilacija i imobilizacija. Također, i nuspojave lijekova mogu doprijeti psihičkim problemima.

Psihijatri konzultanti u bolnicama često su primijetili tjeskobu i panične simptome, u nekim slučajevima kod do dvije trećine opserviranih.

Simptomi kod Post COVID-19 pacijenata

Mnogi Post COVID-19 pacijenti osjećaju simptome nalik na paniku i u post-akutnom periodu, uključujući disfunkcionalno disanje i lupanje srca, što je često uz druge respiratorne organske simptome i na prvu ih je teže razlikovati.

Zbog toga ti pacijenti trebaju pozorno praćenje i pravovremene intervencije gdje se kombinira plućna rehabilitacija i psihološka podrška.

Autodestruktivne misli mogu također biti prisutne, što je posebice bilo zabilježeno na početku pandemije. Simptomi psihičke, neurološke i tjelesne bolesti, kao i oštećenje mozga uslijed infekcije u osoba s Post COVID-19 sindromom, mogu sinergijski povećati crne misli, kao i autodestruktivno ponašanje.

Psihijatrijski simptomi COVID-19 mogu biti prisutni duže vremena nakon otpusta iz bolnice te je stoga periodičko praćenje (monitoring) psihijatrijskih simptoma uz psihosocijalnu podršku i ako je potrebno psihijatrijski tretman dio procesa liječenja i praćenja u fazama oporavka (rekonvalescencije).

Više o simptomima Post COVID-19 sindroma pročitajte u blogu.

Rehabilitacija Post COVID-19 sindroma uz tjelesne i neurološke simptome svakako treba uključiti i odgovarajuću psihološku potporu. Pacijenti se tako mogu brže naučiti nositi sa stresom i tjeskobom, kao i razumjeti proces oporavka.

Specijalna bolnica Sv. Katarina bolesnicima s Post COVID-19 sindromom omogućava cjelovitu dijagnostičku obradu, pravovremenu prevenciju komplikacija i optimalno liječenje, a unutar Post COVID-19 sistematskog pregleda možete napraviti osnovnu i cjelovitu obradu.

Također, u Centru za psihijatrijsku podršku omogućujemo kvalitetno dijagnosticiranje brojnih stanja i primjenu odgovarajućih terapija.

Dogovorite termin za pregled već sada!

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba