Izbornik
Tim stručnjaka -> Prim. dr. sc. Marija Punda, dr. med.

Prim. dr. sc. Marija Punda, dr. med.

specijalist nuklearne medicine

Prim. dr. sc. Marija Punda diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine. Specijalizaciju iz nuklearne medicine završila je u Zagrebu na Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC „Sestre milosrdnice“ 2009. godine. Nakon znanstvenog poslijediplomskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorsku disertaciju „Uloga modificiranoga upitnika kao mjernoga instrumenta u predviđanju niske vrijednosti mineralne gustoće  kosti” 2014. god. Stručno se usavršavala u organizaciji Europskog društva za nuklearnu medicine (EANM) i Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) (Beč/Austrija, Groningen/Nizozemska, Breschia/Italija). Aktivno je sudjelovala tijekom brojnih domaćih i međunarodnih kongresa i tečajeva u području bolesti štitnjače, denzitometrije i osteoporoze.

Prim. dr. sc. Punda je zaposlena u Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC „Sestre milosrdnice“ od 1999. do danas, gdje radi u sklopu Referentnog centra Ministarstva zdravstva za bolesti štitnjače. Uključena je u rad multidisciplinarnog tima za melanome, u sklopu djelatnosti Referentnog centra Ministarstva zdravstva za melanom, Klinike za kožne i spolne bolesti te Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu, KBC “Sestre milosrdnice”.

Članica je stručnih društava poput Europskog društva za nuklearnu medicinu (EANM), Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu i Hrvatskog društva za štitnjaču. Od 2022. godine uključena je u rad multidisciplinarne međunarodne radne skupine (IWG) namijenjenu publiciranju najnovijih preporuka za denzitometriju.

Autorica je znanstvenih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima, od kojih je 8 indeksirano u Current Contents (CC). Navedene publikacije citirane su 178 puta u Web of Science database (H-index 7). Održala je 20 predavanja i prezentirala više od 40 kongresnih sažetaka na domaćim i međunarodnim kongresima.

Od 2011. godine sudjeluje u nastavnim aktivnostima Klinike na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi u kolegiju „Nuklearna medicina“ za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Od 2015. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Zdravstvenom veleučilištu u nastavnom zvanju predavača, kao naslovnom zvanju u području biomedicine i zdravstva (nuklearna medicina). 

2016. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. a 2021. godine dodijeljena joj je titula primarijusa od Ministarstva zdravstva RH.

Uže područje stručnog interesa i rada su dijagnostika (nuklearna medicina, ultrazvuk štitnjače, denzitometrija) te liječenje bolesti štitnjače i osteoporoze. U sklopu Centra za endokrinologiju i dijabetes Specijalne bolnice Sv. Katarina radit će UZV štitnjače, pregled štitnjače te preglede pacijenata koji boluju od osteoporoze.

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba