Izbornik
 

Znanstvena suradnja

Specijalna bolnica Sveta Katarina centar je izvrsnosti za ortopediju, kirurgiju, internu medicinu, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Zaboku s najmodernijom dijagnostičkom, terapeutskom i rehabilitacijskom infrastrukturom. Sv. Katarina je jednina bolnica u ovom djelu Europe koja na jednom mjestu, multidisciplinarnim pristupom, koristeći najsuvremeniju opremu i najnovije postupke liječenja, omogućuju vrhunsku dijagnostiku, najbolji terapijsko-operacijski postupak i individualno pripremljenu rehabilitaciju. Kako bismo osigurali najkvalitetniju zdravstvenu skrb našim pacijentima, od iznimne nam je važna zdravstvena suradnja s vodećim svjetskim institucijama. Na temelju iste, možemo također sa svima u svijetu razmijeniti rezultate istraživanja kako bi se unaprijedili dijagnostički i terapijski postupci. U suradnji s brojnim bolnicama, organizacijama, sveučilištima i ostalima, ostvarujemo izvrsne rezultate, ne samo u području kliničkog liječenje, već i znanstvenih publikacija. Kao dokaz tome, Sv. Katarina je ne samo službena bolnica Hrvatskog nogometnog savezom i Hrvatskog teniskog saveza te mjesto liječenja i rehabilitacije vrhunskih sportaša, već i mjesto na kojem se personalizirana medicina, u suradnji s vodećom američkom klinikom Mayo, radi svakodnevno.

PERSONALIZIRANA MEDICINA

Iznimno nam je važna suradnja s start-up tvrtkom Mayo Clinic – OneOme u području farmakogenomike, odnosno personalizirane medicine. Isto tako, američka tvrtka Invitae nam je kvalitetan suradnik u polju proaktivnih genetičkih testova s ciljem personaliziranog pristupa pacijentu. U sklopu ovakvog pristupa, vodeća zdravstvena institucija u SAD-u Mayo Clinic, odnosno njihov Centar za individualiziranu medicinu ima plodonosnu suradnju s našom bolnicom. No, svi naši centri imaju u primarnom fokusu pacijenta, odnosno personalizirani pristup s ciljem što kvalitetnije zdravstvene skrbi..

KIRURGIJA KRALJEŠNICE

Specijalna bolnica Sv. Katarina je centar izvrsnosti za suvremenu dijagnostiku, ortopediju, kirurgiju kralješnice s liječenjem boli (pain management), sportsku medicinu, neinvanzivnu kardiologiju te gastroenterologiju. U tu svrhu bolnica Sv. Katarina razvija suradnju sa vodećim europskim, američkim i izraelskim klinikama i stručnjacima. Za područje minimalno-invanzivne kirurgije kralježnice razvijena je suradnja sa stručnjacima iz SAD-a (Caroline’s Pain Institute), posebice s jednim od u svijetu vodećih stručnjaka za pitanja liječenja boli prof.dr.sc. Leonardom Kapuralom.

ANESTEZIOLOGIJA

Djelatnici anesteziološkog tima aktivno surađuju sa europskim (ESA; European Society of Anaesthesiology) i američkim (IARS; International Anesthesia Research Society) udruženjem anesteziologa. Osobita suradnja se razvija na području terapije akutne i kronične boli te regionalne anestezije i analgezije (European, and American Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy; ESRA, ASRA).

RADIOLOGIJA

Suradna ustanova bolnice Sv.Katarina za djelatnost radiologije je privatna austrijska dijagnostička klinika „Diagnostikum“ (Beč, Graz) što je dodatna garancija unaprjeđenja kvalitete dijagnostičkih zdravstvenih usluga koje će pružati Specijalna bolnica Sv.Katarina.

ORTOPEDIJA

Bolnica Sv. Katarina razvija suradnju sa stručnjacima vodećih inozemnih klinika što je garancija uvođenja najviših standarda i najnovijih metoda i protokola u ortopediji, posebno iz područja kao što je stanična, molekularna i regenerativna ortopedija te tkivni inženjering.

SURADNJE SA SVEUČILIŠTIMA

Trajna edukacija i stalno usavršavanje postavljeni su kao cilj za sve djelatnike bolnice Sv. Katarina što potvrđuje i činjenica da je Specijalna bolnica Sv. Katarina nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta Sjever, Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Osim u stručnom smislu, liječnici bolnice Sv. Katarina aktivni su znanstvenici i predavači na Sveučilištima u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Od 21. listopada 2015. godine, naša bolnica je postala nastavna baza Sveučilišta Sjever, najmlađeg hrvatskog Sveučilišta na kojem studira oko 3 000 studenata. Također, suradnja s Wake Forest University i prof. Anthony Atala (direktor Centra za regenerativnu medicinu) dokazuje širinu suradnje koju Sv. Katarina ima.

SURADNJA S OSTALIM INSTITUCIJAMA

Specijalna bolnica Sv. Katarina iznimno je ponosna na suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom te Hrvatskim teniskim savezom čija je to službena bolnica gdje se vrhunski sportaši mogu liječiti. Nadalje, aktivna suradnje na području glikana te povezanosti istih s brojnim bolestima ostvaruje se u suradnji s tvrtkom Genos d.o.o., dok za ostala područja usko Sv. Katarina surađuje s Unfallkrankenhaus-Berlin i Regiomed Klinikum, vodećim njemačkim bolnicama.

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba