Izbornik
 

Pravo na pristup informacijama

Specijalna bolnica Sv. Katarina je ustanova koja obavlja bolničku i specijalističko-konzilijarnu te djelatnost iz područja: radiološka dijagnostika, ortopedski zahvati, kirurgija kralježnice s liječenjem boli, sportska medicina, fizikalna rehabilitacija, neurologija, kardiologija, ginekologija, gastroenterologija, pulmologija, endokrinologija, dijabetes i bolesti metabolizma, dentalna medicina, bolesti uha, grla i nosa, psihijatrijska podrška, plastična kirurgija, medicinska biokemija, minimalno invazivni zahvati u području proktologije i vaskularne kirurgije, regenerativna medicina te implementacija inovativnih metoda liječenja i personalizirane (precizne) medicine u kliničku praksu.

Službenik za informiranje: Snježana Tarandek

e-mail: snjezana.tarandek@svkatarina.hr

telefon: 049 296 642

Podnošenje prava vrši se usmenim ili pismenim putem, putem obrasca u prilogu.

Akti

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc

Obrazac-3-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.doc

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1.doc

Odluka o imenovanju službenika za informiranje.pdf

Zakoni

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine", broj: 12/14 i 15/14-ispravak)

Izvješća

Godišnje izvješće 2023 pdf

Godišnje izvješće 2023 csv

Godišnje izvješće 2022 pdf

Godišnje izvješće 2022 csv

Godišnje izvješće 2021 pdf

Godišnje izvješće 2021 csv

Godišnje izvješće 2020 pdf

Godišnje izvješće 2020 csv

Godišnje izvješće 2019 pdf

Godišnje izvješće 2019 csv

Godišnje izvješće 2018 pdf

Godišnje izvješće 2018 csv

Godišnje izvješće 2017 pdf

Godišnje izvješće 2017 csv

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba