COVID-19 obavijest - sigurnosne i higijenske mjere

Enzimi

  • Alanin aminotransferaza (ALT)
  • Aspartat aminotransferaza (AST)
  • Alkana fosfataza (ALP)
  • Gama glutamiltransferaza (GGT)
  • Amilaza
  • Kreatin kinaza (CK)
  • Kolinesteraza (CHE)

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
Politika privatnosti | Korištenje kolačića