Izbornik
Tim stručnjaka -> Doc.dr.sc. Petra Bago Rožanković, dr.med.

Doc.dr.sc. Petra Bago Rožanković, dr.med.

specijalist neurologije

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. Nakon odrađenog obaveznog pripravničkog staža u KB "Sveti Duh" te položenog državnog ispita radila je kao znanstveni novak na Internoj klinici KB "Sveti Duh". Godine 2005. započinje specijalizaciju iz Neurologije na Zavodu za Neurologiju KB "Dubrava". Dio specijalističkog staža odrađuje na Klinici za Neurologiju KBC "Sestre milosrdnice". Specijalistički ispit iz neurologije položila je 2010. godine od kada radi kao specijalist neurologije na Zavodu za neurologiju KB "Dubrava". U rujnu 2020. godine položila je subspecijalistički ispit iz područja Neurodegenerativnih bolesti. Znanstveni poslijediplomski doktorski studij iz područja biomedicine i zdravstva završila je akademske godine 2010/11. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kada je stekla titulu doktora znanosti. Godine 2018. postaje znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u veljači 2021. docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Uže područje interesa i rada su joj poremećaji pokreta. U tom smislu educirala se o liječenju uznapredovale Parkinsonove bolesti (uključujući liječenje levodopa intestinalnom pumpom, apomorfinskom pumpom te dubokom moždanom stimulacinom) te dijagnosticiranju i liječenju ostalih poremećaja pokreta na brojnim međunarodnim tečajevima te u Queen Square Hospital u Londonu i Klinici za neurologiju u Ljubljani. Uspješno je završila međunarodnu edukaciju o primjeni botulinum toxina kod fokalnih distonija pod kontrolom ultrazvuka. Sva naučena znanja uspješno primjenjuje u svakodnevnom kliničkom radu. Aktivno je sudjelovala u znanstvenim istraživanjima te objavila više znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima.

Blogovi

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba