Izbornik

Predstavljamo prof. dr. sc. Nadana Rustemovića, dr. med.

Prof. dr. sc. Nadan Rustemović, dr. med. pridružuje se timu Centra za gastroenterologiju Specijalne bolnice Sv. Katarina

Prof. dr. sc. Nadan Rustemović, dr. med. je specijalist internist, uža specijalizacija gastroenterologija i hepatologija. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sveučilišta u Sarajevu 1981. godine. Specijalizaciju iz interne medicine je završio u KBC Zagreb 1989. godine. Član je i Hrvatskog gastroenterološkog  društva, HLZ,  ASGE (American Society of Gastreoenterology), ESGE (European Society of gastroenterology, European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), European Pancreatic Club.

Recenzent je u više časopisa kao što su World Journal of Gastrointestinal Endoscopy, Medicinski glasnik, Medicinski žurnal, Medicinski arhiv,Medica Jadertina, Collegium antropologicum, Acta medica Croatica, Liječnički vjesnik, Endoscopy.

Uže područje rada je intervencijska gastroenterologija. Uveo je u klinički praksu brojne nove metode kao što su: perkutana pankreatografija, perkutana etanolska injekcijska terapija, endoskopsko postavljanje  metalnih stentova u bilio-pankreatičnom stablu, kolangioskopija, perkutana bilijarna drenaža, intervencijski endoskopski ultrazvuk, EUZ elastografija, telemedicinske konzultacije u gastroenterologiji, napredne endoskopske resekcijeke metode , hibridne operacije ( kolaborativne intervencije gastroenterologija-kirurgija), „in vivo“ endoskopska karakterizacija novotvorina primjenom uskopojasnog spectra (konfokalna endomikroskopija).

Aktivan je sudionik domaćih i međunarodnih kongresa i stručnih sastanaka s više od stotinu pozvanih predavanja, praćenih i kongresnim priopćenjima. Objavio je u znanstvenim časopisima više od 100 radova od kojih su 33 CC indeksirana. Autor i koautor je 25 udžbenika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dva udžbenika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i jednog Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Trideset godina sudjeluje u trajnoj izobrazbi iz endoskopije (gastroskopija, enteroskopija, kolonoskopija, endoskopski ultrazvuk, ERCP) i ultrasonografije liječnika specijalista internista i specijalizanata  iz gastroenterologije.

Više pročitajte na: Prof. dr. sc. Nadan Rustemović, dr. med., specijalist internist, uža specijalizacija gastroenterologija i hepatologija

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba