Izbornik
Tim stručnjaka -> Prim. dr. sc. Boris Bumber, dr. med.

Prim. dr. sc. Boris Bumber, dr. med.

specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

Prim. dr. sc. Boris Bumber, dr. med., specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata diplomirao je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine.

Nakon završenog pripravničkog staža u KBC Zagreb i položenog državnog ispita, 2007. godine započinje specijalizaciju iz otorinolaringologije u Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, KBC Zagreb, koju uspješno završava 2012. godine.

Godine 2016. položio je subspecijalistički ispit iz plastične kirurgije glave i vrata.

Doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2009. godine. 2018. obranio je doktorsku disertaciju po naslovom „Uloga metaloproteinaza matriksa i njihovih inhibitora u razvoju vratnih metsastaza papilarnoga karcinoma štitne žlijezde“. Vanjski je suradnik na integriranom dodiplomskom i diplomskom studiju medicine na Katedri za otorinolaringologiju s audiologijom i fonijatrijom te Vijeću predmeta Temelji liječničkog umijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dosad je objavio 10 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u Current Contents (CC), dva indeksirana u SCI te jedan indeksiran u Embaso te 12 kongresnih priopćenja na domaćim i međunarodnim kongresima.

U zadnjih 10 godina napravio je preko 2000 operativnih zahvata u općoj i lokalnoj anesteziji te ima dugogodišnje iskustvo u operacijama vrata, poglavito štitnjače i paratiroidnih žlijezda te dječje kirurgije tonzila i adenoidnih vegetacija. Također, ima veliko iskustvo u operacijama kožnih promjena na glavi i vratu u lokalnoj i općoj anesteziji uz široku primjenu lokalnih kožnih režnjeva.

Najdoktor recenzije pogledajte na: Prim. dr. sc. Boris Bumber

Naši liječnici i iskustva pacijenata

Pročitajte njihova stvarna i inspirativna iskustva!

Novosti

Blogovi

Pošaljite poruku:

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba